background preloader

The big 5

Facebook Twitter

Matematik. Med James Nottinghams tankar från boken Utmanande undervisningen snurrande i huvudet började jag detta läsår med ny tjänst, ny skola och ny kommun.

Matematik

Som jag skrivit tidigare så har jag ju jobbat mycket med matriser i åk 1-3 och hade också funderingar hur jag skulle fortsätta det jobbet i åk 4 som jag undervisar i nu. Nu har halva höstterminen gått och var har jag landat? Vi har ju Lgr 11 med alla förmågor, det centrala innehållet och kunskapskraven. Vi har även lärandemål som vi jobbar mot varje vecka.

Skolverket

Tips skola. Formagor_thebigfive_liber_aug14.pdf. The Big 5 material. Vill du arbete med TB5?

The Big 5 material

Här kommer lite material som jag skapat och som du kan ta del av om du vill: procedurformagaPlanschV4 begreppsligformagaPlanschV4 kommunikativPlanschV4. Att jobba med Lgr 11 och The Big 5. Kommunikativ förmåga[1] BIG 5 LATHUND. Metakognitiv förmåga[1] Procedurförmåga[1] Analysförmåga[1] Begreppslig förmåga.