background preloader

ZÁJMOVÁ ČINNOST

Facebook Twitter

Stanice přírodovědců. VĚDA NÁS BAVÍ - kroužky pro děti. Chemie pro SŠ-laboratorní technika - DDM hl.m.Prahy - Ententyky.cz - Plno rad, kde si hrát. Domů. SOČ - Středoškolská odborná činnost. O KSICHTu. Labyrint. Vážení soutěžící, přátele chemie a vůbec přírodních věd!!!!

Labyrint

Ve školním roce 2015/16 na Vás opět čeká korespondenčně-internetová soutěž plná chemických her, kvízů a zajímavostí LABYRINT 2015/16. I v letošním ročníku se setkáte se dvěma domácími koly soutěže a s jedním finálovým kolem, které proběhne na půdě Univerzity Palackého v Olomouci. Soutěžní úlohy jsou opět tříděny podle obtížnosti na dvě kategorie. 1. kategorii řeší žáci základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií, 2. kategorii pak studenti středních škol a vyšších ročníků víceletých gymnázií.

Podmínky soutěže zůstávají stejné a tak pokud s námi začínáte soutěžit právě tento rok, přečtěte si pozorně úvodní informace, které naleznete na našich webových stránkách, zejména jde o zasílání vyřešených soutěžních her. Další web používající WordPress. Science Cup - ROJKO 2016. ViBuCh. Grand Prix Chimique Official Site. Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, z.s. Soutěž "O klobouk kouzelníka Pokustóna" Dle stanoveného programu vystupuje vždy jednotlivec nebo dvojice.

Soutěž "O klobouk kouzelníka Pokustóna"

Vystoupení více než dvou soutěžících nebude umožněno.Vystupuje jednotlivec nebo dvojice jehož (jejichž) jméno (jména) bylo(a) uvedeno(a) ve výsledkové listině I. kola a s pokusem, který obsahově i názvem odpovídá pokusu, který je uveden v téže listině u jeho (jejich) jména (jmen).Změna soutěžících ani pokusů není dovolena. Pokud se soutěžící nedostaví, ze soutěže odstupuje(í) a celý program se posune o jeden časový interval vpřed. Pokud se z dvojice dostaví pouze jeden ze soutěžících, vystupuje sám.Časový limit na vystoupení je stanoven na 5 minut. Soutěžící mají právo čas nevyčerpat, ale nesmí ho překročit.Důraz je kladen na jednoduché pomůcky. Z předchozích ročníků soutěže je známo, že většinu pomůcek si dovážejí sami účastníci. Soutěž pro věděcké týmy talentovaných středoškoláků z ČR a SR.

Fotosoutěž Svět (je) chemie - Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. VŠCHT Praha vyhlašuje 7. ročník fotografické soutěže Svět (je) chemie!

Fotosoutěž Svět (je) chemie - Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Chemie je jazyk, kterým popisujeme vše, co okolo vidíme, slyšíme, chutnáme nebo cítíme. Světa bez chemie není. Chemie tvoří vše, od hvězd a galaxií až po zrnka písku. Mezi tím chemické procesy neustále probíhají a stojí za vším, co je možné jen v čase – růst, život, proměna. ChemQuest - Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Úkolem žáků je ve dvou- až tříčlenných týmech navrhnout a zrealizovat atraktivní experiment na téma: ZŠ: Chemie v supermarketuSŠ: Chemie a elektřina Přihlášky přijímáme do 29. 2. 2016Výběr nejlepších týmů z každé kategorie proběhne 16. 3. 2016Potvrzení účasti, požadavků na vybavení a ubytování do 21. 3. 2016Odeslání promítané části prezentace vybraných týmů do finále do 11. 4. 2016Finále soutěže: SŠ - 28. 4. 2016 ZŠ - 29. 4. 2016 Školy postupující do finále 2016 Výsledky finále ChemQuest 2016 Jak probíhaly předchozí ročníky: Základní školyStřední školy.

ChemQuest - Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Soutěže školních kolektivů. Letní škola pro středoškolské učitele a studenty středních škol - Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Letní škola pro středoškolské pedagogy a studenty středních škol je akreditovaným vzdělávacím programem a je součástí servisu VŠCHT Praha středním školám.

Letní škola pro středoškolské učitele a studenty středních škol - Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Během akce dochází k vzájemně inspirativním setkáním předních odborníků VŠCHT a středoškolských pedagogů. Přednášky jsou zaměřeny na nové trendy a poznatky z různých oblastí chemie, které nejsou předmětem běžné standardní středoškolské výuky. Středoškolští pedagogové pak mohou na základě nově získaných poznatků a informací motivovat své žáky pro studium chemie. Pro studenty letní školy je připravena pestrá nabídka laboratorních úloh v moderních laboratořích VŠCHT Praha. Každý účastník obdrží certifikát, který potvrzuje absolvování „Letní školy středoškolských pedagogů a studentů středních škol“.

Letní škola chemie, fyziky a matematiky. Do učeben a laboratoří se hned v prvních dnech prázdnin vrátili studenti středních škol, kteří se sjeli do Jevíčka na Letní školu chemie, fyziky a matematiky.

Letní škola chemie, fyziky a matematiky

Tradiční akci pro ně v prostorách tamního gymnázia letos už poosmé uspořádala přírodovědecká fakulta. Šestidenní program populárně-vědeckých aktivit je určen studentům prvních tří ročníků všech typů středních škol se zájmem o přírodní vědy. Letos se mohou podrobněji seznámit s mikrosvětem rostlin, logikou matematiky či počítačovým modelováním fyzikálních úloh, absolvovat pitevní praktikum nebo rychlokurz z elektrotechniky. „Jde o konkrétní formu spolupráce univerzity a střední školy. Na odborném programu, který se skládá z přednášek a workshopů, se podílejí vyučující z univerzity i gymnázia,“ uvedl odborný asistent katedry analytické chemie Lukáš Müller. Letní školy na Jihočeské univerzitě — Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Fakulty a ústavy Jihočeské univerzity pravidelně nabízejí zájemcům z řad studentů i veřejnosti letní kurzy a školy.

Letní školy na Jihočeské univerzitě — Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

V letošním roce bylo na Jihočeské univerzitě připraveno takových škol a kurzů šest - 2 kurzy na ÚFB Nové Hrady, 1 kurz na PřF JU, 1 kurz na PF JU, 1 kurz na VÚRH JU, a Letní škola FF JU. Ústav fyzikální biologie JU v Nových Hradech nabídl dva letní kurzy – středoškolským studentům určené Letní akademické kurzy a Scholu ludus pro vysokoškoláky. Osmý ročník Letních akademických kurzů byl realizován v termínu od 29. 6. do 26. 7. 2008, cílem akce bylo umožnit nadaným studentům vyzkoušet si systematickou vědecko-odbornou práci a získat nové znalosti i zkušenosti v oblasti biofyziky, biochemie, bioinformatiky a biotechnologií živých systémů.

Schola ludus, která se uskutečnila ve stejném termínu jako Letní akademické kurzy, nabídla vysokoškolským studentům i absolventům možnost pracovat na vlastním vědeckém projektu. Odkazy: VĚDA NÁS BAVÍ - kroužky pro děti. Národní technické muzeum. Cílem expozice Chemie kolem nás je poukázat na souvislosti, které si řada lidí vlastně vůbec neuvědomuje.

Národní technické muzeum

Řada předmětů, které bereme denně i několikrát do ruky, mnoho dějů, které považujeme za běžné, pochází od chemiků ve výzkumných, vývojových, technologických a průmyslových laboratořích. V expozici jsou představeny i významné osobnosti tohoto oboru. Práce významného českého chemika Jaroslava Heyrovského, který obdržel v roce 1959 Nobelovu cenu za objev polarografu, nebo dílo Otto Wichterleho, jehož vynález měkkých kontaktních čoček byl světového významu a ve výstavě návštěvníky upoutá jeho kopie čočkostroje ze stavebnice Merkur. Dalším významným elementem, který je v expozici prezentován, je fenomén chemické laboratoře. Návštěvník má během svého putování expozicí možnost nahlédnout do minulosti, součástí expozice je Alchymistická dílna a Chemická laboratoř v proměnách času.

Techmania Science Center. iQLANDIA Liberec - IQLANDIA.