background preloader

Children's literature

Facebook Twitter

Philosophy of history. The term philosophy of history refers to the theoretical aspect of history, in two senses.

Philosophy of history

It is customary to distinguish critical philosophy of history from speculative philosophy of history . Critical philosophy of history is the "theory" aspect of the discipline of academic history, and deals with questions such as the nature of historical evidence, the degree to which objectivity is possible, etc. Speculative philosophy of history is an area of philosophy concerning the eventual significance, if any, of human history. [ 1 ] Furthermore, it speculates as to a possible teleological end to its development—that is, it asks if there is a design, purpose, directive principle, or finality in the processes of human history.

Jasna Góra - Wikipedia. Jest jednym z ważniejszych miejsc kultu maryjnego i od setek lat, najważniejszym centrum pielgrzymkowym w Polsce.

Jasna Góra - Wikipedia

Na Jasnej Górze znajduje się obraz Matki Bożej Częstochowskiej, oraz zbiór wielu innych dzieł sztuki, najczęściej sakralnej, stanowiących w większości dary wotywne wiernych. 16 września 1994 roku obiekt został wpisany na listę pomników historii[2]. Historia[edit | edit source] Herb paulinów na drzwiach Początki istnienia klasztoru sięgają roku 1382, kiedy to książę Władysław Opolczyk sprowadził paulinów z Węgier do dawnego kościoła parafialnego na mocy dekretu książęcego z 9 sierpnia tego samego roku oraz dokonał fundacji klasztoru. Nazwa Jasna Góra została nadana klasztorowi przez węgierskich paulinów na pamiątkę macierzystego klasztoru św.

Dwa lata później na Jasną Górę sprowadzono z Rusi obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus który według legendy namalował św. W niedługim czasie klasztor zyskał rozgłos, zarówno wśród pielgrzymów, jak i wśród grabieżców. Jasna Góra - Wikipedia. Pomorzany (obwód lwowski) Pomorzany (ukr.

Pomorzany (obwód lwowski)

Поморяни) – osiedle typu miejskiego w rejonie przemyślańskim obwodu lwowskiego Ukrainy; leży w górnym biegu rzeki Złota Lipa, przy drodze P116, pobliskie lotnisko w Podhajcach. Do 17 września 1939 roku miasto w powiecie zborowskim województwa tarnopolskiego w Polsce. W okresie 1772 - 1918 roku miasto pod zaborem austriackim w Królestwie Galicji i Lodomerii w Cesarstwie Austriackim.

Do 1772 miasto w I Rzeczypospolitej. Miejscowość powstała wokół zamku, wybudowanego w l. 1340-50 przez Sienińskich. W okresie I Rzeczypospolitej jeden z ważniejszych ośrodków administracyjnych w województwie podolskim, często niszczone przez Tatarów. W okresie austro-węgierskim miasto utraciło swój administracyjny status i podupadło.

Pobliskie miejscowości to Dunajów na zachodzie oraz Hodów i Zborów na wschodzie. Przypisy. Potoccy herbu Pilawa. Herb hrabiowski Potockich Pilawa Historia[edytuj | edytuj kod] Pierwszym znanym Potockim był Żyrosław z Potoka.

Potoccy herbu Pilawa

Dzieci jego syna, Aleksandra, były protoplastami nowych rodów takich jak Moskorzewscy, Stanisławscy, Tworowscy, Borowscy i Stosłowscy. hetmańską zwaną "Srebrna Pilawa",prymasowską zwaną "Złota Pilawa",wielkopolską (uważaną za najstarszą) zwaną "Żelazna Pilawa". Dwie pierwsze z wymienionych wyżej linii rozpadły się na liczne gałęzie, z których najważniejsze to: Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego. Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego – modlitwa w formie ślubów złożonych Najświętszej Maryi Pannie, Królowej Polski.

Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego

Tekst został napisany przez kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski, w więzieniu w Komańczy. Jasnogórskie Śluby Narodu zostały uroczyście złożone 26 sierpnia 1956 na Jasnej Górze przy udziale około miliona wiernych[1]. Rotę Ślubów odczytał bp Michał Klepacz, pełniący obowiązki przewodniczącego Episkopatu Polski. Na fotelu przeznaczonym dla prymasa Polski leżały biało-czerwone kwiaty. Kardynał Wyszyński składał Śluby w miejscu swojego odosobnienia w Komańczy w łączności z Jasną Górą, o 10 minut wcześniej, jedynie w obecności Marii Okońskiej[2]. 26 sierpnia 2006, w pięćdziesiątą rocznicę Ślubów Jasnogórskich, na Jasnej Górze zebrało się ponad 200 tysięcy wiernych, a tekst ślubów odczytał Kardynał Józef Glemp[3]. Komańcza. Oblężenie Jasnej Góry. Oblężenie Jasnej Góry, obraz z pracowni klasztornej Obrona Jasnej Góry 1655, XIX-wieczna płaskorzeźba z przedsionka Sali Rycerskiej Oblężenie Jasnej Góry miało miejsce w czasie potopu szwedzkiego w okresie 18 listopada - 27 grudnia 1655 roku.

Oblężenie Jasnej Góry

Wstęp[edytuj | edytuj kod] W momencie, gdy Szwedzi byli u szczytu powodzenia, stojący na czele klasztoru jasnogórskiego ojciec Augustyn Kordecki zdecydował się 7 listopada uznać władzę Karola Gustawa, szukając jednocześnie pomocy u Jana Kazimierza i polskich wojskowych. Kordecki otrzymał od Szwedów list żelazny, czyli tzw. W południe 18 listopada pod klasztor podszedł korpus gen. Załoga twierdzy jasnogórskiej liczyła 300 ludzi oraz kilkanaście dział. Bitwa pod Częstochową. Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Zobacz też:

Bitwa pod Częstochową

Jasna Góra. Jest jednym z ważniejszych miejsc kultu maryjnego i od setek lat, najważniejszym centrum pielgrzymkowym w Polsce.

Jasna Góra

Na Jasnej Górze znajduje się obraz Matki Bożej Częstochowskiej, oraz zbiór wielu innych dzieł sztuki, najczęściej sakralnej, stanowiących w większości dary wotywne wiernych. 16 września 1994 roku obiekt został wpisany na listę pomników historii[2]. Księstwo halicko-wołyńskie. George Washington. Children's literature. A mother reads to her children, depicted by Jessie Willcox Smith in a cover illustration of a volume of fairy tales written in the mid to late 19th century.

Children's literature

Children's literature or juvenile literature includes stories, books, magazines, and poems that are enjoyed by children. Modern children's literature is classified in two different ways: genre or the intended age of the reader. Children's literature can be traced to stories and songs, part of a wider oral tradition, that adults shared with children before publishing existed. The development of early children's literature, before printing was invented, is difficult to trace. Even after printing became widespread, many classic "children's" tales were originally created for adults and later adapted for a younger audience.