background preloader

Información útil

Facebook Twitter

GUÍA DE INFORMACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL. Horario de atención a familias e alumnado 2016-2017. Titoría de grupos 2016-2017. Guía do estudante (versión app móbil) Guía do estudante 2016 (versión web) Oferta formativa 2016/2017. Oferta de ciclo formativo de grao superior no IES García Barbón. Oferta de ciclos formativos de grao medio no IES García Barbón.

Materias dos estudos de Bacharelato 2016-2017. Opinión do alumnado de Bacharelato (maio 2016) Opinión do alumnado de Formación Profesional (maio 2016) Informacións en Facebook 2016. Orientaciónacadémica. Videos do alumnado de Bacharelato. IES García Barbón en Pinterest. Técnicas de estudo.