background preloader

IES García Barbón

Facebook Twitter

Fontes informativas

García Barbón 2003-2014- Symbaloo Gallery. Vídeos explicativos dos ciclos formativos de FP. Vídeos da oferta formativa. Nof Barbon 2015. PROXECTO EDUCATIVO 2016. IES García-Barbón (datos xerais do centro e oferta educativa) GUÍA DE INFORMACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL. Autor: Natalia Participación en proxectos internacionais como o Comenius, realización de diversas excursións e saídas culturais que fomentan o aprendizaxe e orientación laboral personalizada son OS principais puntos que destacaría na miña experiencia no García Barbón.

GUÍA DE INFORMACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL

Fecha: 12/12/2016 21:15. Autor: Daniel Veiga Martínez. GUÍA DE INFORMACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL. Unha antiga alumna do IES García Barbón acada un “Premio de Excelencia Académica” Admin Portada Archivos Enlaces Acerca de Administrar Unha antiga alumna do IES García Barbón acada un “Premio de Excelencia Académica” Premio de Excelencia Académica by dveiga on Scribd.

Unha antiga alumna do IES García Barbón acada un “Premio de Excelencia Académica”