background preloader

Minoritetsfolk

Facebook Twitter

Samer

Romer. Tornedalingar. Sverigefinnar. Judar. Rättigheter för nationella minoriteter. Minoritetsgrupper har i många länder inte samma möjligheter som övriga befolkningen.

Rättigheter för nationella minoriteter

De tillhör ofta de fattigaste och mest marginaliserade grupperna i samhället, med den största arbetslösheten, de sämsta bostäderna och flest antal ungdomar med ingen eller oavslutad skolgång. Ett barn i samiska kläder. Foto: Johnér Minoriteter i världenDet har beräknats att antalet nationella eller etniska, religiösa och språkliga minoritetsgrupper världen över uppgår till många tusen, med långt mer än en och en halv miljard medlemmar eller mer än en fjärdedel av jordens befolkning. Staterna har ett ansvar att utan diskriminering ge personer ur minoritetsgrupperna samma rättigheter som landets övriga befolkning, till exempel till socialt skydd, utbildning, hälsovård eller kommunikation med domstolarna. Nationella minoriteter - Nordiska museet. I Sverige räknas samer, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar som nationella minoriteter.

Nationella minoriteter - Nordiska museet

Enligt FN:s definition är samerna dessutom urfolk. De nationella minoritetsspråken är samiska, jiddisch, romani chib, finska och meänkieli (tornedalsfinska). Nationell minoritet. Nationell minoritet eller minoritetsfolk kallas de etniska minoriteter som har en långvarig språk- och kulturgemenskap innanför den nationella gemenskapen, vanligen längre än hundra år (eller fyra generationer).

Nationell minoritet

Enligt internationella konventioner, ILO:s konvention nr 169 och Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och minoritetsspråk, har sådana minoriteter rätt till skydd och stöd för att bevara och utveckla sitt språk och sin kultur. Konventionerna är resultat av en rad olika faktorer. Bland annat finns det stora språkgrupper inom EU som inte har rätt att använda sina språk i EU, t.ex. katalanskan med sina ca 6 miljoner talare. Europaparlamentet har tagit en rad resolutioner som lett till att Europarådet utarbetat två viktiga konventioner som berör minoritetsgrupper inom EU och medlemmar av Europarådet. FN:s ILO-konvention är resultat av ett flera decennier långvarigt arbete för att främja urbefolkningars sociala och ekonomiska situation.

Sveriges nationella minoriteter. Etnicitet, identitet och kultur är begrepp som används när man talar om olika folkgrupper.

Sveriges nationella minoriteter

Det är ord som beskriver hur de hålls samman och hur de skiljer sig från andra. Även språk och religion kan skapa och avgränsa grupper och minoriteter. Etnicitet, identitet och kultur kan definieras på många olika sätt, vilket också har skett i olika tider och olika sammanhang. Klädedräkten - Samer.se. Samernas traditionella dräkt kallas kolt.

Klädedräkten - Samer.se

Kolten är en viktig sammanhållande identitetssymbol och den har en särskilt stor betydelse i festliga sammanhang. Vid dop, begravningar, bröllop, konfirmation och andra högtidliga tillfällen bär många samer kolt. Dräktens utseende varierar mellan olika områden i Sápmi. Kulning. Kulning eller kauking är en skandinavisk sångform med ursprung i vallmusiken.

Kulning

Sångform[redigera | redigera wikitext] Kulning användes för att locka på kor vid fäbodar, och karakteriseras av en kraftig tonansats och vibratofri ton i extremt högt register.[1]