background preloader

Geografi

Facebook Twitter

Så bildas en tornado - Nyhetsmorgon (TV4) Mänsklig påverkan - Klimat. I stort sett alla klimatforskare är eniga om att den accelererande klimatförändring vi ser i dag kommer från mänskliga aktiviteter. Vi saknar heltäckande kunskaper om klimatsystemet, men den förstärkta växthuseffekten och den globala uppvärmningen är ett faktum. Våra utsläpp rubbar naturens balans idag, och ännu mer i framtiden. Nu ser vi effekterna av det vi gjorde på 1900-talet Den temperaturökning vi ser idag är resultatet av de utsläpp som skett historiskt.

Vi har hittills bara sett en del av den uppvärmning som den förstärkta växthuseffekten under 1900-talet kommer orsaka. Haven buffrar värme – tills gränsen nås Men inte ens med ett tvärstopp av koldioxidutsläpp skulle vi helt undvika en viss fortsatt klimatförändring. Koldioxid största boven Förbränning av fossila bränslen (kol, olja och naturgas), jordbruk och skogsskövling leder till ökade halter växthusgaser. Rika länder bakom mesta koldioxidutsläppen Kolkraften – klimatets enskilt största fiende Industrierna viktiga i omställningen. Start. Konflikter. Avstånd Portugal - New York distans i km, rutt och vägbeskrivning. Från: Portugal, , Portugal Till: New York, New York, USA Avstånd med bil är inte tillgänglig, bara flygavstånd (fågelvägen).

Avstånd mellan Portugal och New York:5463 km (3394.5 mi) Körtid: 79 timmar Medelhastighet (med bil): 70 km (43 mi)/h * Hur långt är det mellan Portugal och New York? Distans auto (med bil):5463 km (3394.5 mi); Flyg avstånd:5463 km (3393 mi) Hur många timmar med bil? 79 timmar Hur lång flygtid Portugal - New York? Relaterade rutter.

Hållbara Utvecklingsmål

Resurser och Näringar. World map - S�k p� Google. Human Population Through Time. Every Single Name on This Entrancing Map Is a Music Reference. My favorite song about California is Scott McKenzie’s 1967 easy-listening hippie anthem “San Francisco (Be Sure to Wear Flowers in Your Hair).”

I’ll admit: It’s not the best song about the Golden State. But I still like it. When I was a teenager, years before ever visiting San Francisco, the saccharine song seemed to encompass all the promises of the West Coast: good vibrations, counter culture, and flower crowns (Coachella hadn’t ruined them yet). The “World Song Map” is designed to encourage that kind of imaginary meandering. It looks like a classic Mercator projection, but with song titles instead of place names. “San Francisco (Be Sure to Wear Flowers in Your Hair)” is there, and, a little to the south, so is “LA Woman.” Not all the song labels are as literal as the aforementioned examples. As is the case with Dorothy’s past posters, you’re likely to get lost in the World Song Map.

Go Back to Top.

Störst, mest, flest

Fakta & Statistik. Geologi. Klimat. Kartor.