background preloader

A világ és Európa a kora újkorban (ismétlés)

Facebook Twitter

Kora újkor. Fontos helyszínek a újkor első szakaszában. Fogalmak és magyarázatok. A világ és Európa az újkor kezdetén. A világ és Európa a kora újkorban. A reformáció és a katolikus megújulás. Luher, Kálvin. Küzdelem a tengerért. Fényes uralkodói udvarok. USA-függetlenségi háború.