background preloader

SVA

Facebook Twitter

Genrer/texttyper. Synliggöra mål och krav.

Textgenre

Samtalsstrukturer. Kursmaterialet Svenska Helt Enkelt. Svenska. Barnlitteratur (med lärarhandledningar) Fenix SFI. Det ska vara roligt att lära sig svenska! Efterfrågad handledning till Gibbons böcker – ladda ner den gratis här! Lejonet och musen - ett språkutvecklande arbete. Jag och några av våra nyanlända elever i åk 1-3 har arbetat med en fabel som heter Lejonet och musen.

Lejonet och musen - ett språkutvecklande arbete

Vi har först och främst arbetat muntligt med fabeln men sedan gått från det muntliga till det skriftliga via ett skriftlikt muntligt språk. Vi började med att jag berättade fabeln med hjälp av leksaksfigurer och sedan fick eleverna göra likadant för varandra. Alla ville prova och man märkte tydligt att eleverna hade betydligt lättare att prata och berätta och aktivt använda sitt svenska språk när de fick låtsas vara ett lejon eller en mus.

Under vårt muntliga berättande samlade vi in "expertord", dvs ord, uttryck och kunskap man behöver för att bli expert på att berätta fabler men även för att berätta just Lejonet och musen. Vi pratade en del om vilket syfte en fabel har, vilken struktur den har och vilka språkliga drag som finns i fabeln. När vi lekt och återberättat fabeln många gånger fotade vi av leksaksfigurerna, målade några bakgrunder och lade in allt i appen Puppet pals. Pocket : My List. Malte i Danmark. Länkar. En skolblogg från moobis.se. Språk i alla ämnen för alla elever på Släbro/Råbyskolor. Läxhjälp.nu/uploads/guider/skriva-kronika.pdf.

Författartipsbloggen. Sfi-prov - www.plugga24.se. Författartipsbloggen. Att skriva en insändare. En insändare skriver man för att man har något att säga, en speciell åsikt om något.Eller så skriver man en insändare för att man vill att något ska hända, eller så vill man att andra människor ska bli uppmärksamma på något.

Att skriva en insändare

Möjligen kommer du att få skriva några insändaren om du går en SAS* kurs. Den här mallen gör det lättare att skriva en insändare. 1. Skriv en slagkraftig rubrik som tydligt säger vad insändaren handlar om. 2. 3. . (4. Sveriges Landskap. Snabbmeny. Litterär gestaltning. Du ska nu få lära dig allt du behöver veta om litterär gestaltning! Gestaltning är det enskilt viktigaste medlet för att göra din berättelse levande. Vad är gestaltning? Gestalta betyder "att ge något en form och en mening genom att visa upp det".

Att skriva en novell. Det första jag vill säga om novellskrivandet är att det är en kreativ process som inte låter sig rutas in.

Att skriva en novell

Men precis som med alla andra kreativa processer (skapa musik, måla tavlor, etc) behöver man först lära sig hantverket. Fribergaskolan - Grammatik. Exempel på bra miljöbeskrivningar. Igår skrev jag HÄR om miljöbeskrivningar.

Exempel på bra miljöbeskrivningar

Vad gör en miljöbeskrivning bra egentligen? Jag menar att den bästa miljöskildringen är den som inte syns. Och idag tänkte jag visa några exempel på detta. Nedan följer ett utdrag ur flickboken Kerstin och jag av Astrid Lindgren. Den kom 1945 och är författarens andra bok. Ny i svenska skolan. Svenska med Patric. Online Voices. Lär Dig Svenska. Svenska som andraspråk. Alla kan lära sig och ha nytta av grammatik! Bokpratsspel ny version. På begäran: #flipsv och #GAFE för yngre elever i samarbete med @SwensonAnna Lånat struktur av @Askeback. Vi hade en planerad hangout idag, @sarabruun3, jag och ett helt gäng som hänger på twitter och ventilerar, planerar, delar och delar och delar.

På begäran: #flipsv och #GAFE för yngre elever i samarbete med @SwensonAnna Lånat struktur av @Askeback

Till mångas glädje. Frågan kom hur vi i de yngre åren använder Google Apps for Education – förkortat GAFE. Projekt Barnintroduktion i Jämtlands län. Www.eskilstuna.se/PageFiles/150099/Språkutvecklingsplan Gemensam del.pdf. Www.orebro.se/download/18.38ba4ef013d0350caa180004307/Sprakplanen_jan13.pdf. Att tydliggöra språkliga mål. Vikten av att tydliggöra mål och kunskapskrav är något som vi ofta lyfter som en framgångsfaktor, speciellt alla vi som på ett eller annat sätt arbetar med bedömning för lärande och de olika nyckelstrategierna.

Att tydliggöra språkliga mål

Men hur ofta lyfter vi vikten av att tydliggöra de språkliga mål som eleverna ska nå och de språkliga förmågor som undervisningen ska träna eleverna i? Språkliga mål, tänker ni. Vad pratar hon om nu? Det finns väl inget som heter så i våra styrdokument? Varför säger man så? Kardía lärande - Välj nivå. Blooms taxonomi. Nov17 Jag hade nöjet att tillbringa lördagen i Norrköping för att ta del av bland andra John Hatties föredrag.

Blooms taxonomi

Först vill jag ge en eloge till gänget som står bakom alla TEDx-events i Norrköping, välordnat och vilken grej att få dig John Hattie himself! Vad sa då Hattie? Hans föredrag hade rubriken: “Why are so many of our teachers and schools so successful?”.  Språket i fokus. Edu_base. Att tala i ett boksamtal. Svenska. Ny i svenska skolan. Lär Dig Svenska. Nationella läsdagen blev internationell. I arbetslaget på min gymnasieskola hade vi bestämt att vi skulle ha ett lästema på Nationella läsdagen i år.

Nationella läsdagen blev internationell

Vi brukar vanligtvis ha teman där alla elever på skolan medverkar, men denna gång ville vi anpassa läsningen till elevernas språkliga nivå i svenska. Jag hade planerat för att ha 4 olika stationer i Språkintroduktionsgruppen. Det var en dikthörna, en digital hörna, att läsa en bok hörna samt ett kapitel från en kapitelbok som ”storbok” på väggen. Sidorna ur boken var uppförstorade till A3 format. I dikthörnan skulle eleverna läsa dikter och skriva ner två dikter de tyckte om. I den digitala hörnan hade jag samlat länkar på ett worddokument. Sprak och kunskapsutvecklande_arbetssatt_bas. Norrbackaskolans språkutvecklingsgrupp - Hem.

Svenska med Patric. Svenska som andraspråk.