background preloader

Bra skolsidor

Facebook Twitter

Fronter. Att förbereda eleverna på de muntliga nationella proven i svenska – ett konkret upplägg - Annika Sjödahl. De muntliga nationella proven ska i år läggas på höstterminen.

Att förbereda eleverna på de muntliga nationella proven i svenska – ett konkret upplägg - Annika Sjödahl

Det frågas en del i diverse Facebookgrupper om tips på hur man kan göra för att förbereda eleverna. Jag har därför skapat ett upplägg för svenskan för att eleverna ska vara väl förberedda på vad som krävas av dem och hur de ska göra för att nå sina mål. Biologins metoder och arbetssätt. Naturvetenskaplig kunskap grundas på iakttagelser och experiment.

Biologins metoder och arbetssätt

Resurserna i webbportalen fokuserar därför i första hand på praktiskt arbete. Grundläggande är att träna iakttagelseförmågan och att kunna beskriva iakttagelserna, det ger en bra grund för naturvetenskapligt arbete, men för eleverna i åk 4-6 tillkommer att de ska kunna planera, genomföra och utvärdera sitt arbete. Styrdokumenten visar en progression i metoder och arbetssätt genom grundskola och gymnasium och syftar till att elever ska förstå hur kunskap i naturvetenskap byggs upp. Kursplanen för naturorienterande ämnen, åk 1-3, Centralt innehåll ”Metoder och arbetssätt”: Enkla fältstudier och experiment. Resurserna nedan hör till det här området: Lärarkalender - Berättarministeriet. Uppgiftsbanken. Fairtrade. Sopskolan. Kunskapsförlaget - LADDA NED. Johan Alm. Äntrar Stockholmståget i Malmö med en gigantisk lärandematris under armen.

Johan Alm

Jag har lyckats övertyga Isabella Grybe att få ”göra en Rosling”, ta upp en pappmatris i studion. Blir bra TV. Den ligger instoppad i ett lika gigantiskt matrisfodral (världens första?) Av masonit och gaffatejp. Hans Roslings show på flyktinggalan är på allas läppar, både i TV:s morgonsoffor och tågkupén. Min ängsliga väntan inför TV-debuten förbyts i uppsluppen stämning bland varma UR-människor och den komplett galne fotografen Erik som tvingar ner mig i spagat, hävdar bestämt att jag är för lång att plåta. Lägg krutet på The Big 5. Tänka med pennan för att utveckla diskussionerna. Ett sätt att få diskussionerna att gå på djupet är att låta eleverna tänka med pennan.

Tänka med pennan för att utveckla diskussionerna

Detta gör de först under tystnad. Bra hemsidor med gratis arbetsblad. Gratisskola.se och gratisskole.dk är en fantastisk resurs med tusentals material och arbetsblad.

Bra hemsidor med gratis arbetsblad

På worksheet works skapar du skräddarsydda arbetsblad på ett kick! Här är det mest matematik som man kan använda. Tlsbooks erbjuder gratis arbetsblad. De är uppdelade efter årskurs och ämne.First grade math till exempel. Preschool learners har många färdiga arbetsblad. Cookie har en hel del arbetsblad, som t ex dessa stapeldiagram, lite sekvensbilder, öva skriva siffror, årstidsarbetsblad mm. För dig som är nyfiken på allvar. När jorden blev platt. Studi.se. NP. English Language - WorksheetWorks.com.

Grundskoleguiden. Papunets spelsidor. Selkeää ja saavutettavaa viestintää. Affischer - Office.com. FotoFinnaren.se - Varm mat. Ord och begrepp SO flashcards. Läroplanen och mekaniklådan. Materialet är anpassat efter läroplanen för grundskolan Lgr11 och ett antal centrala innehåll i fysik täcks av materialet men även centrala innehåll i teknik, biologi, matematik och idrott täcks helt eller delvis.

Läroplanen och mekaniklådan

I de övergripande målen poängteras att eleverna ska ”använda modern teknik som ett verktyg för kunskapsutveckling…” och i teknikämnet förväntas eleverna utveckla intresse och öva på att arbeta med tekniska hjälpmedel samt utveckla kunskaper inom grundläggande elektronik. Dessa delar är relevanta när det gäller användandet av den digitala mätutrustningen. Här nedan räknas de centrala innehållen i fysik för årskurs 7 – 9 och 4 – 6, som täcks av laborationerna, upp med kommentarer till.

Under varje centralt innehåll finns de laborationer uppräknade som helt täcker det aktuella innehållet. Centrala innehåll Fysik. Snabbstart i svenska för nyanlända - UR Skola. The official site of Sweden. Precisera Sina Anklagelser Mot Websiten För Vektorn För Vetenskap För Illustrationen För Symboler För överskriften För Begreppsfö Vektor Illustrationer - Bild: 43773369.

Bavern. Elevaktiv bedömning främjar lärandet och frigör tid. En av många utmaningar lärare står inför är bedömning av elevers lärande och återkopplingen till eleverna om deras lärande.

Elevaktiv bedömning främjar lärandet och frigör tid

En individuell återkoppling till varje elev är tidskrävande. Det kan också vara mycket svårt att få elever att faktiskt använda sig av den återkoppling de får på ett konstruktivt sätt. Ett sätt att möta dessa utmaningar är att involvera eleverna själva i bedömningsprocesserna. I boken Att bedöma och sätta betyg: Tio utmaningar i lärarens vardag varvas forskningsresultat med beskrivningar av lärares erfarenheter av olika bedömningsprocesser. Författarna vill belysa centrala begrepp och dilemman i arbetet med bedömning och presentera förslag på lösningar till effektivare och mer elevaktiva bedömningsprocesser. Anna Grettve, journalist, och Marie Israelsson, lärare, är två av författarna som tidigare bl.a. medverkat i Skolverkets arbete med att ta fram de nya läroplanerna för skolan, Lgr-11 och Lgy-11. Återkoppling – en väsentlig del av undervisningen Se också: Formativ bedomning fordjupad lasning ny. Gratistips.

Barnbibblan.se är en webbplats skapad för barn.

Gratistips

Här behöver man inte kunna läsa utan kan leka med ord och bokstäver, få boktips, lyssna på sagor, ramsor och sånger, upptäcka andra sätt att kommunicera – bliss, pictogram och handalfabetet. Lexin Språklexikon i många språk. Folkets lexikon är ett engelsk-svenskt lexikon som tillhör folket och utvidgas av oss alla tillsammans. Ger förslag vid felstavning. Bildtema Modersmål från Skolverket ger genom bild och ljud förklaring på ord inom 31 teman på 16 olika språk. Flerspråkighet i förskolan En sammanställning av resurser för lärare och föräldrar till flerspråkiga barn. NE.se - välj språk (sv,eng, ty, fr, sp), skriv in sökordet och få aktuella artiklar utifrån svårighetsgrad. Makete - skrivartips som visar att det finns ett system en struktur i skrivandet.