background preloader

Matematik

Facebook Twitter

Appskola. Instruktionsfilmer: Del 1 (Laddar ner Corona SDK, Coda/Notepad++ & börjar programmera).

Appskola

Del 2 (Skapar nya lua-filer & startscenen samt programmerar in bilder). Del 3 (Fler bilder programmeras in). Del 4 (Ljud- och knappfunktion programmeras). Del 5 (Bild som faller nedåt + knappfunktion till ny scen). Del 6 (Fallande bild studsar & stannar, text skrivs in). Del 7 (Svarsknapp med funktion + text). Del 8 (Ladda om en scen, samt knappfunktion med ljud). Del 9 (Går till ny fråga). Del 10 (Ny fråga + överför appen till telefon/android. Bilder och ljudfiler som används i appen kan hämtas här. HÄSTQUIZ, del 1 (Nytt spel under utveckling). HÄSTQUIZ, del 2 (Första frågan och spelets idé). Douglas Williams matematiktips. Matematik - Hem. Matte 4 6. Läxor. Matematikboken Alfa Läxa 1.pdf Alfa Läxa 2.pdf Alfa Läxa 3.pdf Alfa Läxa 4.pdf Alfa Läxa 5.pdf Alfa Läxa 6.pdf Alfa Läxa 7.pdf Alfa Läxa 8.pdf.

Läxor

Multi Nettoppgaver 5-7. Mattebegrepp. NLVM Number & Operations Manipulatives. Matematik - Undervisa nyanlända. Matematikundervisning på olika språk Övningar, förklaringar och instruktionsfilmer på arabiskaengelskaspanskaryskasomaliskapolskapersiskasomaliska Ett webbaserat läromedel i matematik med uppgifter på olika nivåer.

Matematik - Undervisa nyanlända

Eleven får kontinuerlig återkoppling och läraren kan ge uppdrag och ha översikt. Finns på arabiska, somaliska, polska, norska, danska, svenska, engelska och snart även dari, pashto och tigrinja. Översatta matteprov Vi kommer efterhand att samla översatta matteprov i skolans nätverk (T-data). Problemlösning Kommer snart: Några av problemlösningsuppgifterna från Skolverkets Problembanken översatta till arabiska och persiska!

Webbmatte.se. Sweden Academy. FAT-diagnoserna ett verktyg för analys och bedömning. I Ängelholms kommun använder vi oss av diagnoserna ur Förstå och använda tal – en handbok som NCM (Nationellt Centrum för Matematikutbildning) gav ut 2010 efter ett samarbete med Alistair McIntosh, Professor på universitetet i Tasmanien och deras norska motsvarighet NSMO (Nasjonalt Senter for Matematikk i Opplaeringen).

FAT-diagnoserna ett verktyg för analys och bedömning.

FAT-diagnoserna finns för F-klass till åk 9 och har inriktning mot förståelse och användning av tal. Det finns en lärarhandledning kopplad till diagnosernas uppgifter där man som lärare kan få stöd för hur man kan arbeta vidare för att stärka kunskaperna hos eleverna. Vilket stöd läraren kan ge eleven grundar sig på de resultat eleverna visat på diagnosen.

Syftet är att man som lärare genom diagnoserna ska kunna få möjlighet att diagnostisera missuppfattningar och svårigheter inom taluppfattning. Handboken ger förslag och underlag för att kunna hjälpa elever att reda ut svårigheter. Bildförklaring: Åk 4 – på ett rektorsområde. Juhanis matte. Lärarmaterial för filmer om matematik på Vetamix. Montessoriinspirerad matematik. Edheads - Activate Your Mind! MathStories. Matte_7-9. Matte_4-6. Vad_ar_en_mattemarknad. Annelis matteböcker. Uppgiftsbok - PRIM-gruppen. ICTmagic - *Recently Added. Get your brand new Wikispaces Classroom now and do "back to school" in style. guest Join | Help | Sign In ICTmagic Home guest| Join | Help | Sign In Turn off "Getting Started" Loading...

ICTmagic - *Recently Added

Khan academy. Multiplikation. Karolines matterap. Mellanstadiet - Mattesmedjan. SMaL - Matematik i skogen. Här kommer spännande lektionsförslag där skogen används för matematik att läggas ut.

SMaL - Matematik i skogen

Uppgifterna bygger på ett tema kring vilket övningar för tidigare skolår, mellan-skolår samt senare skolår att finnas. Varje uppgift har en inledande text som beskriver uppgiften i stort, ett avsnitt med tips om hur du kan arbeta praktiskt med uppgiften och vilket material som behövs. Dessutom finns det förslag på hur uppgiften sedan kan bearbetas, formaliseras och generaliseras i klassrumemt efteråt samt lite information om vilken matematik man kan tänkas hitta i uppgiften.

Lycka till! Samla kottar Denna övning går ut på att ni genom att eleverna använder ett antal kottar ska träna taluppfattning. [Tidiga skolår] [Mellan-skolår] [Senare skolår] Kasta ringar Med utgångspunkt i denna enkla men roliga och spännande tävling har ni möjlighet att upptäcka matematik på en mängd olika områden. [Tidiga skolår] [Mellan-skolår] [Senare skolår] Insekter, spindlar och andra djur Säg till eleverna. [Tillbaka] I skolan med Per. The Mathematics Education Project. Beluga. Matematik. Mathematics Centre: Mathematics Task Centre: Maths Tasks (Hands-on Problem Solving) F%F6rdjupningsuppgifter%20och%20rika%20matematiska%20problem. Naturlikt.se.