background preloader

För diskussion

Facebook Twitter

Skapa goda samtal. Digital Citizenship: Resource Roundup. iPad Classroom Visit Look-Fors. I think we would all agree that a classroom with iPads looks and functions very differently than a classroom without iPads.

iPad Classroom Visit Look-Fors

While many administrators and support staff complete standard walk-throughs, some of them struggle with what to look for beyond the basics when it comes to evaluating a classroom infused with iPads. Recently, our district started offering iLEAP academies, which blend classroom site visits and in-house professional development for districts all over my state. Many of the attendees are administrators, support staff, and teachers that have limited familiarity with 1:1 classrooms but are seeking best practices to take back to their own schools and campuses as they implement a 1:1 iPad initiative or pilot. When I began searching for ways to facilitate this type of classroom visit, I happened on an excellent list of observation tips for a traditional classroom but found nothing specifically tailored to iPads. Student Behavior What are students doing? Teacher Behavior. Hur kan vi arbeta med kollegialt lärande och språkutvecklande arbetssätt?

Vad är kollegialt lärande?

Hur kan vi arbeta med kollegialt lärande och språkutvecklande arbetssätt?

På Skolverkets webbplats sammanfattas kollegialt lärande på följande sätt: Det som kallas kollegialt lärande är en sammanfattande term för olika former av kompetensutveckling där kollegor genom strukturerat samarbete tillägnar sig kunskap och färdigheter. Kollegialt lärande betonar vägen fram för att lösa uppgifter, formulera problem och kritiskt granska inte bara andras utan även sitt eget arbete. Startkit - BFL genom kollegialt lärande. Detta upplägg är tänkt som ett startkit för att komma igång med kollegialt arbete med BFL.

Startkit - BFL genom kollegialt lärande

Skollagen föreskriver att ”Skolan ska använda metoder och färdigheter som har stöd i beprövad erfarenhet. Det betyder att lärare stödjer sig på erfarenheter som prövats under en längre tid, är systematiskt utvärderade och dokumenterade” (Skolverket). Startkitsupplägget inleds med en så kallad basmodul (A, B) där bland annat upplägg, gruppsammansättning och intensitet kan diskuteras. JARMAC_Carpenter_2014.pdf. Åtgärds- och anpassningsbank - Umeå.

Avslutade kvalitetsgranskningar. Här nedan hittar du en lista över alla våra avslutade kvalitetsgranskningar.

Avslutade kvalitetsgranskningar

Den senast publicerade granskningen ligger överst i listan. I menyn till vänster finns länkar till fördjupande webbmaterial kring vissa av granskningarna. Teacher spends two days as a student and is shocked at what she learns. Att utvärdera sin undervisning. Med hjälp av en tankestruktur I ett tidigare inlägg, Historien om det skrynkliga papperet, berättade jag om hur misslyckanden kan leda fram till en insikt och i bästa fall en utveckling av den egna undervisningen.

Att utvärdera sin undervisning

För några år sedan ifrågasatte jag sällan den egna undervisningen utan var tämligen övertygad att den var helt okej och stundtals till och med bra. Den som fick mig att börja fundera kring mitt sätt att undervisa var min kollega Staffan. Organisation av undervisningen betyder mest för skolresultaten – Sveriges Skolledarforbund. Nr 7/14 2014-09-16 Debatt: Det är skolors sätt att organisera undervisningen som har störst betydelse för resultaten.

Organisation av undervisningen betyder mest för skolresultaten – Sveriges Skolledarforbund

Men de behöver stöd av sina huvudmän, skriver Jonas Österberg, utredare och författare. Prata pedagogik! - Kvartssamtal.se. When there is a correct answer Exercise in creative thinking.

Till elever

Kvartssamtal.se - Fortbildning för pedagoger. Teorier blir praktik. I mitt klassrum ska det synas att kunskap är viktigt alla elever kan påverka sina liv om vi hjälps åt kommer vi längre För att komma till detta klassrumsklimat, nå högre måluppfyllelse och öka elevernas ansvar för sitt lärande är det självklart för mig att jag ska kunna anpassa undervisningen till elevernas olika kunskapsnivåer, utmana samtliga elever samt veta vilka undervisningsstrategier som ligger till grund för mina val av pedagogiska verktyg.

Teorier blir praktik

Grundtesen för mitt liv är att alla människor är olika men lika värda och att skolan är ett kraftfullt verktyg när det gäller att förändra människors liv. Ett vardagsexempel. (lyckades inte bädda in, tyvärr) Samtiden - Framtidens skolpolitik: Integrationsfrågor och framtidens skola. Jag är kvinna, född i Mexiko och snart 41 år, men jag kan inte tala spanska och jag har knappt varit i Mexiko, berättar författaren och idéutvecklaren Edna Eriksson.

Samtiden - Framtidens skolpolitik: Integrationsfrågor och framtidens skola

Vi måste förstå att utsidan inte berättar hela sanningen om oss själva eller andra. Jag hoppas att vi i framtiden kan skapa en ny förståelse för kompetens, identitet och motivation och se att utsidan inte alltid speglar insidan, fortsätter hon. 45 sekunder som visar allt som är fel med våra sinnessjuka skönhetsideal. Inkludering utan att specialanpassa för enskilda elevers särskilda behov: Minska mängden intryck, öka strukturen och minska stressen i klassrummet.Liten insats, stor skillnad. Diskussionen poppar upp hela tiden, om hur vi tidigt ska hitta eleverna i behov av särskilt stöd.

Inkludering utan att specialanpassa för enskilda elevers särskilda behov: Minska mängden intryck, öka strukturen och minska stressen i klassrummet.Liten insats, stor skillnad

Det är en fin tanke, men kanske en tankevurpa. Tidiga insatser. Framgångskedjan! Samtiden - Flerspråkighet: Flerspråkighet i alla ämnen i skolan. Online education resources. Lärande i Tiden by Martin Fernström on Prezi. Vilken betydelse har webbpublicering för din undervisning. -Vilken betydelse har webbpublicering för din undervisning?

Vilken betydelse har webbpublicering för din undervisning

Jag ska inte säga att jag inte tänkt på frågan flera gånger och jag har säkert belyst mina perspektiv både en och två gånger på den här bloggen, men idag låter jag en av Webbstjärnans prisbelönta lärare Barbro Sköldenberg. Ni kanske känner till hennes fantatiska projekt med Nalleresan, och redesignit som hon blev intervjuad om på Skolverkets webb om. Jag frågade Barbro och fick ett svar som jag bad henne att jag skulle få dela med er.

Såhär svarar Barbro på frågan om vilken betydelse som webbpublicering haft för hennes undervisning: Arbetet har gett mig struktur och en helhet samt hjälpt mig att bli bättre på att hålla den röda tråden.