background preloader

Teknik

Facebook Twitter

Ett arbetsområde i teknik som tränar och bedömer alla kunskapskraven. | Förstelärare i Svedala. Teknikämnet är inbakat i NO-ämnenas 140 minuter per vecka, trots att det är ett eget ämne enligt kursplanen. Det är ett roligt och kreativt ämne. I årskurs 4 har eleverna nu haft en lång period teknik, där min målsättning har varit att att eleverna ska träna och kunna bedömas i samtliga av teknikens kunskapskrav.

Arbetsområdet har vi kallat ”Teknik i vardagen”. InledningVi utgick från bilder och den stora frågan ” Hur kan vi bli starkare än vad vi egentligen är?”. Eleverna funderade enskilt, i par och diskuterade tillsammans. Bilderna var på de olika enkla maskinerna. Därefter fick eleverna en stödmall till hjälp när de skulle söka fakta och kunskap om dessa maskiner. Grupparbete med film i ImovieNär alla elever hade ganska mycket kunskaper om de enkla maskinerna blev de indelade i grupper om ca 3 elever. Arbetsuppgiften fångade eleverna och alla var väldigt engagerade. Resultatet blev korta filmer, som de sedan visade upp för varandra och på TV-skärmen på Marbäcksskolans ”torg”. Att pröva och ompröva i teknik. Vad fanns för hundra år sedan? | Matematik- och språkverkstaden på Dalhemsskolan.

Vi fortsätter vårt teknikjobb! | Annas Klassrum. Vi fortsätter befästa begreppet teknik. Idag stod det en korg i klassrummet när vi kom in efter rasten. I korgen fanns massor med saker. En i taget fick eleverna komma fram, välja en sak och bestämma om det är teknik eller inte. De skulle även förklara varför det var teknik. Vi sorterade upp sakerna i två högar. Teknik. Inte teknik. Vi tittade sedan på sakerna och funderade på varför sakerna kommit till? Vi ritade sedan en gubbe på tavlan. Vilken sorts teknik har underlättat eller förstärkt olika kroppsdelar? Vi avslutade lektionen med att se ett avsnitt av ”Mitt liv som grej”. Det här kommer vi göra efter varje program och spara till nästa vecka då vi ska använda oss av detta när vi ska skriva argumenterande texter. Vi börjar med teknik! | Annas Klassrum.

I fredags introducerade vi ett nytt arbetsområde och ett nytt ämne för mina ettor. Vi ska så smått få känna på teknikämnet i ett arbetsområde som kort och gott får heta: ”Vi börjar med teknik”. Vi lägger fokus på att förstå vad teknik är för något och att upptäcka tekniken vi har omkring oss. Vilka tekniska redskap finns nära oss? Varför har de uppfunnits? Till vilken nytta? Första lektionen presenterades den pedagogsiska planeringen och vi satte in våra mål i vår målbok. Efter det fick eleverna i grupper en hög med bilder. När grupperna hade fått jobba en stund diskuterade vi i helklass var bilderna hade hamnat. Vi lyssnade på de olika gruppernas argument varför de skulle hamna i de olika grupperna, men kunde ändå inte komma överens. Tillsammans kunde vi enas om vad teknik är för nått. När vi hade enats om detta var det lätt att komma överens om var de sista bilderna skulle hamna. Ett lyckat första tekniktillfälle!

Mekanik

Design. Miljö. Energi. Elektronik. Konstruktion. Teknikhistoria. Resurser.