background preloader

Teknik

Facebook Twitter

Ett arbetsområde i teknik som tränar och bedömer alla kunskapskraven. Teknikämnet är inbakat i NO-ämnenas 140 minuter per vecka, trots att det är ett eget ämne enligt kursplanen.

Ett arbetsområde i teknik som tränar och bedömer alla kunskapskraven.

Det är ett roligt och kreativt ämne. I årskurs 4 har eleverna nu haft en lång period teknik, där min målsättning har varit att att eleverna ska träna och kunna bedömas i samtliga av teknikens kunskapskrav. Arbetsområdet har vi kallat ”Teknik i vardagen”. InledningVi utgick från bilder och den stora frågan ” Hur kan vi bli starkare än vad vi egentligen är?”. Eleverna funderade enskilt, i par och diskuterade tillsammans. Att pröva och ompröva i teknik. Matematik- och språkverkstaden på Dalhemsskolan. Vi fortsätter vårt teknikjobb! Vi fortsätter befästa begreppet teknik.

Vi fortsätter vårt teknikjobb!

Idag stod det en korg i klassrummet när vi kom in efter rasten. I korgen fanns massor med saker. En i taget fick eleverna komma fram, välja en sak och bestämma om det är teknik eller inte. De skulle även förklara varför det var teknik. Vi börjar med teknik! I fredags introducerade vi ett nytt arbetsområde och ett nytt ämne för mina ettor.

Vi börjar med teknik!

Vi ska så smått få känna på teknikämnet i ett arbetsområde som kort och gott får heta: ”Vi börjar med teknik”. Vi lägger fokus på att förstå vad teknik är för något och att upptäcka tekniken vi har omkring oss. Vilka tekniska redskap finns nära oss?

Mekanik

Design. Miljö. Energi. Elektronik. Konstruktion. Teknikhistoria. Resurser.