background preloader

STL

Facebook Twitter

Snöflinga ht 2011. Spökägget. Buuu... ibland är det skönt att bli lite skrämd.

Spökägget

Speciellt om man fått hicka. Idag var jag på besök inne hos ettorna som arbetat utifrån boken Spökägget av Peggy Andersson under höstterminen. Temat går ut på att det plötsligt dyker upp ett ägg i klassrummet. Ägget ska tas väl om hand och så småningom kläcks det. I ägget kan det vara ett spöke eller någon annan liten figur. I förra året var samtalet en stor del av min undervisning, men jag arbetade inte aktivt med att få in läsfixarna i arbetet.

Eftersom ettorna jag hälsade på idag har haft ett spökägg som kläckts, och det har fötts just ett spöke, så passade jag på att läsa boken om Lilla spöket Laban av Inger och Lasse Sandberg. Vi utgick ifrån spågummans lässtrategi och tittade på framsidan och baksidan av boken och försökte förutspå, tänka ut vad boken skulle handla om. Baksidestexten var spännande, speciellt den lilla texten, som vi absolut inte kunde låta bli att läsa. Detektiver skulle vi vara under tiden jag högläste boken. ASL – hur börjar jag? Efter en motiverande kom-igång-kurs på pedagogisk inspiration i Malmö var jag oerhört laddad och såg fram emot att starta upp ASL i min första etta.

ASL – hur börjar jag?

Dock kändes det svårt att hantera alla spännande inslag samtidigt – vad skulle jag börja med och hur? Hur skulle jag organisera stationerna? Hur skulle jag möblera? I första skedet började jag med att introducera två finmotoriska stationer. Just för att introducera eleverna till hur vi gör när vi ska bryta våra fasta platser, vad förväntas på varje station och vad är finmotorik? När vi kommit så långt introducerade jag skrivandet på datorer i halvklass. En spännande upplevelse var när en av mina elever sa vad hon skrev samtidigt som hon slog snabbt på tangenterna utan uppehåll. Kan barn lära sig läsa genom att skriva? Den frågan kan jag svara ett klart JA på, efter att under 10 år jobbat med arbetssättet ”att skriva sig till läsning” (ASL).

Kan barn lära sig läsa genom att skriva?

Det kan förklaras av att när man läser vet man inte vad det ska bli, men när man skriver är det man själv som äger innehållet. Man vet vad man ska skriva. ASL gör eleverna till producenter i stället för konsumenter. Min erfarenhet är att de flesta barn har lättare för att skriva än att läsa om man undantar motoriken som behövs för att kunna skriva bokstäverna med penna, och med datorernas hjälp kommer vi undan det problemet. Arbetssättet innebär bl.a. att barnen inte har någon ”traditionell” bokstavs- eller läsinlärning utan direkt börjar sitt skrivande och därmed också sitt läsande på datorn. Nu lyfter vi skolan, är du med? 2. Länkar - Skriva sig till läsning.

Att starta upp med ASL – att skriva sig till läsning – och vidare mot åk 2. Nu närmar vi oss slutet av det här läsåret och det innebär även att efter en skön sommar så analkar sig en ny hösttermin.

Att starta upp med ASL – att skriva sig till läsning – och vidare mot åk 2

Tangentdansen har under året fått fler och fler följare både på bloggen och på facebook där vi finns med samma namn. Flertalet av er kanske får ta emot en årskurs 1 och är förstås helt sålda på att starta med ASL, ett beslut som ni aldrig kommer ångra. Några av er har haft en årskurs 1 och ska nu ta er vidare till årskurs 2 och inte är riktigt säkra på hur ni ska fortsätta. Det här inlägget är riktat till er. Jag har under mina tre år som bloggare i Tangentdansens regi, med stor inriktning mot ASL, uteslutande delat mitt arbete för att visa hur fantastiskt det här arbetssättet är, både för oss lärare/pedagoger och framför allt hur givande och framgångsrikt det är för våra elever. ). ASL inspirationscafé i ett klassrum där tiden inte har stått stilla. : Pedagog Malmö.

Vi som har kommit till ett ASL-inspirationscafé på Bulltoftaskolan får ta del av skrivprocesser på datorn, genrepedagogik med cirkelmodellen som stöd, bloggen som pedagogiskt verktyg och massor av språkutvecklande arbete i allmänhet.

ASL inspirationscafé i ett klassrum där tiden inte har stått stilla. : Pedagog Malmö

Anne-Marie Johansson arbetar i en åk 1 på Bulltoftaskolan. ASL inspirationscafé: Lust och motivation är bränsle för skrivandet! Publicerad av Charlotte Christoffersen På ett ASL inspirationscafé berättar Anna Cederpil om den dag då hennes elever i åk 1 upptäcker att bord och stolar är omkullvälta i deras klassrum.

ASL inspirationscafé: Lust och motivation är bränsle för skrivandet!

Mitt i röran hittar barnen ett stort gyllene ägg. Detta är inledningen till flera veckors intensivt arbete med ‘Att Skriva sig till Läsning’ med iPads som skrivverktyg. Vid ägget fanns också en lapp: “Ta hand om mitt ägg. Barnen blev väldigt engagerade. Ett spökägg! På grund av vändlistan blev ruvningstiden för ägget två veckor. Lust och motivation Inspiration till skrivtemat hämtade Anna Cederpil från boken Spökägget. Anna menar att bra skrivinspiration är ett jätteviktigt bränsle för barnens skrivlust. Skriva sig till läsning. Att Skriva sig till Läsning – men sen då?

Publicerad av Charlotte Christoffersen Jenny Olsson Mohammad-Ali, Kirsebergsskolan och Anette Liuzzi, Fridhemsskolan Hur fortsätter man skrivandet på dator i åk 2 och 3?

Att Skriva sig till Läsning – men sen då?

Vilken plats har handskrivning i det fortsatta skrivandet? För Anette Liuzzi och Jenny Olsson Mohammad-Ali blev genrepedagogiken ett verktyg för elevernas fortsatta skrivutveckling i åk 2. Under ett ASL-inspirationscafé berättade Anette Liuzzi och Jenny Olsson Mohammad-Ali, tidigare kollegor på Kirsebergsskolan, hur genrepedagogiken för dem blev ett verktyg där elevernas skrivande gick från från kvantitet till kvalitet. I åk 2 har deras eleverna skrivit både för hand och på dator. Gå på djupet i textskapandet Anette och Jenny fick bekanta sig med genrepedagogiken genom en utbildning i sitt skolområde. ASL – spökskrift – hur jag tänker. Ibland är det svårt att förklara fördelar med att skriva med spökskrift.

ASL – spökskrift – hur jag tänker

Varför ska eleverna skriva med spökskrift? Grundtanken är att den beskrivande och berättande texten ska bli mer omfattande, utan att hämmas av vad eleverna klarar att skriva textmässigt i början av deras skriv- och läsinlärning, för den är ju självklart begränsad. Blir det innehållsmässigt mer rikare meningar med spökskrift då?

Nej, inte alltid. Men när det blir det så är det mycket tydligt, speciellt i början av årskurs 1. ASL – språklekar och motorikövningar istället för bokstavsformande.