Bezuinigingen 2012

Facebook Twitter
Bezuinigen Bezuinigen Bezuinigen is het verminderen van uitgaven. De overheid, bedrijven, huishoudens en individuen kunnen bezuinigen. In de politiek is het een maatregel die politici nemen omdat er een te grote staatsschuld of een te groot begrotingstekort zou zijn. Bezuinigingen leiden deels tot besparingen. Ministeries bezuinigen over het algemeen wanneer uitgaven de opbrengsten dreigen te overtreffen. De kredietcrisis heeft wereldwijd geleid tot bezuinigingen op grote schaal.
Foto: Protest tegen de bezuinigingen op de GGZ op het Haagse Malieveld, 29 juni 2011. De bezuinigingsaanval van kabinet-Rutte op de gezondheidszorg is een oorlogsverklaring aan ons allen. Voor meer geld krijgen we in 2012 nog minder zorg, terwijl personeel nog harder moet werken voor minder geld. Het is de vrije markt die aan de basis staat van deze aanslag op onze gezondheid. Marktwerking zet mes in onze zorg Marktwerking zet mes in onze zorg
blog over voorspelbare gevolgen radicale bezuinigingen op zorg
Gevolgen voor werkdruk en veiligheid door aangekondigde bezuinigingen in de GGZ
Nederlanders gaan bezuinigen op zorg 02-10-2011
Grote zorgen over bezuinigingen gezondheidszorg
Actualiteit bespreekbaar | Nieuws | Huisartsen protesteren tegen bezuinigingen kabinet
Huisartsen staken vandaag, waarom? Foto Flickr Gerard Stolk Enkele duizenden huisartsen protesteren vandaag in Amsterdam tegen de bezuinigingen van het kabinet. Dat wil de huisarts zo’n 10 procent korten op zijn budget, maar volgens de huisartsen leidt dat tot ‘verschraling’ en uiteindelijk hogere kosten voor de patiënt. Huisartsen staken vandaag, waarom?
NVZ ongerust over bezuinigingen huisartsen Huisartsen gaan patiënten eerder doorverwijzen naar het ziekenhuis voor zorg die zij nu zelf leveren. 'Dit leidt tot een ongewenste zorgvraag bij de ziekenhuizen', waarschuwt Roelf de Boer, voorzitter van de Vereniging van ziekenhuizen (NVZ) in een brief aan minister Schippers. Verzekeraars Ook zorgverzekeraars maken zich zorgen over de bezuinigingen, schrijft Trouw . Menzis probeert afspraken te maken over het overhevelen van zorg van het ziekenhuis naar de huisartsenpraktijk. NVZ ongerust over bezuinigingen huisartsen
Actualiteit bespreekbaar | Nieuws | Meerderheid kamer steunt bezuinigingen huisartsen
Bezuinigingen op GGZ « Bezuinigingen op GGZ « 19 december 2011 Door rammobilenl De 600 miljoen Euro bezuinigingen op de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) hebben veel kritiek in (en buiten) de Tweede Kamer opgeleverd. De oppositie verwijt minister Schippers meedogenloos te ‘boekhouden’ en ondertussen lijdt ‘de kleine man’ onder de bezuinigingen. Meer uitleg in het filmpje hieronder: Zoals ook in het filmpje duidelijk wordt zal de zorg voor een groot gedeelte weer terug worden gelegd bij de familie van de patiënt.
Actualiteit bespreekbaar | Nieuws | zware tijden voor ggz instellingen door bezuinigingen
De Nederlandse Publieke Omroep maakt gebruik van cookies. We maken een onderscheid tussen functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken, advertenties en social media. De cookies bevatten geen persoonsgegevens en zijn dus niet tot een individu te herleiden. Met de cookies voor advertenties en social media worden mogelijk door derden gegevens verzameld buiten de websites van de Nederlandse Publieke Omroep. Verslavingszorg door bezuinigingen 'terug naar af' Verslavingszorg door bezuinigingen 'terug naar af'
Onderwijsblog » Bezuinigen op onderwijs, hoe dan wel? Twee ambtelijke werkgroepen hebben zich maandenlang gebogen over mogelijke bezuinigingen op het onderwijs. Gisteren presenteerden ze de resultaten van hun denkwerk. De rapporten over productiviteit in het onderwijs en het hoger onderwijs waren nog niet afgeleverd bij de Tweede Kamer of de reacties uit het onderwijsveld stroomden binnen. Die waren eensgezind negatief. Onderwijsblog » Bezuinigen op onderwijs, hoe dan wel?
‘Substantiële investeringen in het hoger onderwijs zijn noodzakelijk om de concurrentiepositie van Nederland in de toekomst te waarborgen.’ Dat is de belangrijkste conclusie uit het rapport dat de commissie Veerman vanmiddag bekend zal maken. Die commissie werd in het begin van het academisch jaar ingesteld door voormalig minister Plasterk om te onderzoeken hoe toekomstbestendig het huidige stelsel van hoger onderwijs is. Het verzekeren van de kwaliteit van het hoger onderwijs kan volgens Veerman niet ‘in een sfeer van bezuinigingen’. Voor het overige is de commissie zeer kritisch over het huidige onderwijsbeleid: de uitval is torenhoog, studenten worden veel te weinig uitgedaagd en het systeem is te star. Het belangrijkste advies van de voormalig minister van Landbouw is specialisatie van universiteiten en het recht op selectie aan de poort. Commissie Veerman: ‘Bezuinig niet op onderwijs’ Commissie Veerman: ‘Bezuinig niet op onderwijs’
TU Delft: De basis van de nu.nl beri
Het kabinet Rutte-Verhagen wil flink gaan bezuinigingen op het hoger onderwijs. Zo mag je als student zowel in de bachelor- als in de masterfase maximaal één jaar studievertraging oplopen. Doe je er langer over, dan krijg je een boete van 3.000 euro bovenop het collegegeld en heb je geen recht meer op een ov-jaarkaart. Ook wil het kabinet de studiefinanciering in de masterfase afschaffen en omzetten in een sociaal leenstelsel. Bezuinigingen op het hoger onderwijs: wat vind jij? Bezuinigingen op het hoger onderwijs: wat vind jij?
'Basisbeurs studenten niet langer een zekerheid' - turksestudent.nl 'Basisbeurs studenten niet langer een zekerheid' - turksestudent.nl 'Basisbeurs studenten niet langer een zekerheid' AMSTERDAM - De tijd dat studenten recht hadden op een basisbeurs lijkt voorbij. Het kabinet denkt aan de invoering van een sociaal leenstelsel. Dat schrijft het Algemeen Dagblad op basis van bronnen in Den Haag. Een sociaal leenstelsel betekent dat studenten bij de overheid geld moeten lenen om te kunnen studeren in plaats van de maandelijke ontvangst van een thuis- of uitwonende beurs.
feedNL Nieuws Tweets: Volkskrant ▸ 'De basisbeur
Wat doe jij als de basisbeurs wordt afgeschaft?
Actualiteit bespreekbaar | Nieuws | tienduizenden studenten stoppen door bezuinigingen met studie
Bezuinigen op kunst is ook economisch dom Het voornemen van dit kabinet om flink te bezuinigen op kunst en cultuur stoot producent Joop van den Ende, o.a. verantwoordelijk voor talloze Nederlandse tv-programma’s en theatershows, tegen de borst. Het is niet zozeer zonde van het talent dat zo geen kans meer krijgt, betoogt hij vandaag in de papieren nrc.next, het is een economisch domme beslissing: Ik heb het laten onderzoeken. Volgens de cijfers levert een museumaanbod van internationale kwaliteit, in combinatie met andere kunstproducties, 3,4 miljoen meer bezoekers op dan momenteel het geval is. Die extra bezoekers, zowel Nederlanders als buitenlanders, zullen gemiddelde 388 euro per persoon besteden aan museumbezoek, horeca, overnachtingen in hotels, openbaar vervoer, souvenirs et cetera. Dat levert Nederlandse bedrijven en instellingen 1,3 miljard euro aan extra inkomsten op.
NUnl: Musea vrezen sluiting door Have an account? Sign in New to Twitter? Join Today » Forgot password? Already using Twitter via text message? Language: English
headlinesnieuws: Musea vrezen faillissement
Bezuinigingen Cultuur
LostPainters: Scherp artikel; Cultuurbez Have an account? Sign in New to Twitter? Join Today » Forgot password? Already using Twitter via text message?
"2012 wordt een moeilijk jaar voor de Nederlandse cultuur. Dit jaar zal meer duidelijkheid brengen wie er getroffen zullen worden door de bezuinigingen. Maar het brengt ook oplossingen. 'Cultuurbezuinigingen brengen ook oplossingen' (NOS Nieuws)
Cultuursubsidies in Nederland zijn inderdaad fors Kaalslag, terreur, vandalisme, nekschot. Zomaar wat recente kreten uit de kunstsector. Alsof de bezuinigingen op de kunstsubsidies door staatssecretaris Zijlstra (Cultuur, VVD) gelijk staan aan een plundering door cultuurbarbaren. In werkelijkheid kan er prima fors worden gesneden in de Nederlandse kunstsector zonder dat dat tot kaalslag leidt.
SWZ Nieuws: Wmo-adviesraad bezoekt Pro
Wendy: Kom je thuis .... is je ma
jo_anneke: Het meest vaste stukje van
bogo_ict: ‘Bezuiniging GGZ kost duiz
Ontslagen in speciaal onderwijs wringt
NijmegenDB: Banen schrappen om te bezu
Minister: ontslagen bij passend onderwijs
In 2012 bezuinigingen op kinderopvangtoeslag | Financieel: Diversen
Bezuinigingen kinderopvang in 2012
Tom van den Nieuwenhuijzen » Blog Archive » “Handen af van kinderopvang!”
Hoogte kinderopvangtoeslag 2011 & 2012 | Mens en Samenleving: Ouder en gezin
wat zijn nou echt de gevolgen van de bezuinigingen op de kinderopvang? | Het Moederfront Thuisblijfmoedersite
opbloeien: #kinderopvang genoodzaakt
Kinderopvang lijdt onder bezuinigingen - De Stentor | Kinderopvang Nieuws
Gastouders, opa en oma, maar geen opvang meer 11-08-2011
Actualiteit bespreekbaar | Nieuws | ouders gaan minder werken door bezuinigingen kinderopvang
Minder werken vanwege dure kinderopvang 29-09-2011
Bezuinigingen: Kinderopvang heeft grote invloed op werktijden | Carriere
Minder kinderen nemen door bezuinigingen kinderopvang | MijnGeld
Actualiteit bespreekbaar | Nieuws | Minder geboortes door bezuinigingen kinderopvang