Bezuinigingen 2012

Facebook Twitter

Bezuinigen. Bezuinigen is het verminderen van uitgaven.

Bezuinigen

De overheid, bedrijven, huishoudens en individuen kunnen bezuinigen. In de politiek is het een maatregel die politici nemen omdat er een te grote staatsschuld of een te groot begrotingstekort zou zijn. Bezuinigingen leiden deels tot besparingen. Ministeries bezuinigen over het algemeen wanneer uitgaven de opbrengsten dreigen te overtreffen. De kredietcrisis heeft wereldwijd geleid tot bezuinigingen op grote schaal. Marktwerking zet mes in onze zorg. Foto: Protest tegen de bezuinigingen op de GGZ op het Haagse Malieveld, 29 juni 2011.

Marktwerking zet mes in onze zorg

De bezuinigingsaanval van kabinet-Rutte op de gezondheidszorg is een oorlogsverklaring aan ons allen. Voor meer geld krijgen we in 2012 nog minder zorg, terwijl personeel nog harder moet werken voor minder geld. Het is de vrije markt die aan de basis staat van deze aanslag op onze gezondheid. Blog over voorspelbare gevolgen radicale bezuinigingen op zorg. Gevolgen voor werkdruk en veiligheid door aangekondigde bezuinigingen in de GGZ.

Nederlanders gaan bezuinigen op zorg 02-10-2011. Grote zorgen over bezuinigingen gezondheidszorg. Actualiteit bespreekbaar | Nieuws | Huisartsen protesteren tegen bezuinigingen kabinet. Huisartsen staken vandaag, waarom? Foto Flickr Gerard Stolk Enkele duizenden huisartsen protesteren vandaag in Amsterdam tegen de bezuinigingen van het kabinet.

Huisartsen staken vandaag, waarom?

Dat wil de huisarts zo’n 10 procent korten op zijn budget, maar volgens de huisartsen leidt dat tot ‘verschraling’ en uiteindelijk hogere kosten voor de patiënt. NVZ ongerust over bezuinigingen huisartsen. Huisartsen gaan patiënten eerder doorverwijzen naar het ziekenhuis voor zorg die zij nu zelf leveren.

NVZ ongerust over bezuinigingen huisartsen

'Dit leidt tot een ongewenste zorgvraag bij de ziekenhuizen', waarschuwt Roelf de Boer, voorzitter van de Vereniging van ziekenhuizen (NVZ) in een brief aan minister Schippers. Verzekeraars Ook zorgverzekeraars maken zich zorgen over de bezuinigingen, schrijft Trouw . Menzis probeert afspraken te maken over het overhevelen van zorg van het ziekenhuis naar de huisartsenpraktijk. Actualiteit bespreekbaar | Nieuws | Meerderheid kamer steunt bezuinigingen huisartsen. Bezuinigingen op GGZ « 19 december 2011 Door rammobilenl De 600 miljoen Euro bezuinigingen op de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) hebben veel kritiek in (en buiten) de Tweede Kamer opgeleverd.

Bezuinigingen op GGZ «

De oppositie verwijt minister Schippers meedogenloos te ‘boekhouden’ en ondertussen lijdt ‘de kleine man’ onder de bezuinigingen. Meer uitleg in het filmpje hieronder: Zoals ook in het filmpje duidelijk wordt zal de zorg voor een groot gedeelte weer terug worden gelegd bij de familie van de patiënt. Actualiteit bespreekbaar | Nieuws | zware tijden voor ggz instellingen door bezuinigingen. Verslavingszorg door bezuinigingen 'terug naar af' De Nederlandse Publieke Omroep maakt gebruik van cookies.

Verslavingszorg door bezuinigingen 'terug naar af'

We maken een onderscheid tussen functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken, advertenties en social media. De cookies bevatten geen persoonsgegevens en zijn dus niet tot een individu te herleiden. Met de cookies voor advertenties en social media worden mogelijk door derden gegevens verzameld buiten de websites van de Nederlandse Publieke Omroep.

Onderwijsblog » Bezuinigen op onderwijs, hoe dan wel? Twee ambtelijke werkgroepen hebben zich maandenlang gebogen over mogelijke bezuinigingen op het onderwijs.

Onderwijsblog » Bezuinigen op onderwijs, hoe dan wel?

Gisteren presenteerden ze de resultaten van hun denkwerk. De rapporten over productiviteit in het onderwijs en het hoger onderwijs waren nog niet afgeleverd bij de Tweede Kamer of de reacties uit het onderwijsveld stroomden binnen. Die waren eensgezind negatief. Commissie Veerman: ‘Bezuinig niet op onderwijs’ ‘Substantiële investeringen in het hoger onderwijs zijn noodzakelijk om de concurrentiepositie van Nederland in de toekomst te waarborgen.’

Commissie Veerman: ‘Bezuinig niet op onderwijs’

Dat is de belangrijkste conclusie uit het rapport dat de commissie Veerman vanmiddag bekend zal maken. Die commissie werd in het begin van het academisch jaar ingesteld door voormalig minister Plasterk om te onderzoeken hoe toekomstbestendig het huidige stelsel van hoger onderwijs is. Het verzekeren van de kwaliteit van het hoger onderwijs kan volgens Veerman niet ‘in een sfeer van bezuinigingen’. Voor het overige is de commissie zeer kritisch over het huidige onderwijsbeleid: de uitval is torenhoog, studenten worden veel te weinig uitgedaagd en het systeem is te star. Het belangrijkste advies van de voormalig minister van Landbouw is specialisatie van universiteiten en het recht op selectie aan de poort. TU Delft: De basis van de nu.nl beri... Bezuinigingen op het hoger onderwijs: wat vind jij? Het kabinet Rutte-Verhagen wil flink gaan bezuinigingen op het hoger onderwijs.

Bezuinigingen op het hoger onderwijs: wat vind jij?

Zo mag je als student zowel in de bachelor- als in de masterfase maximaal één jaar studievertraging oplopen. Doe je er langer over, dan krijg je een boete van 3.000 euro bovenop het collegegeld en heb je geen recht meer op een ov-jaarkaart. Ook wil het kabinet de studiefinanciering in de masterfase afschaffen en omzetten in een sociaal leenstelsel. 'Basisbeurs studenten niet langer een zekerheid' - turksestudent.nl. 'Basisbeurs studenten niet langer een zekerheid' AMSTERDAM - De tijd dat studenten recht hadden op een basisbeurs lijkt voorbij.

'Basisbeurs studenten niet langer een zekerheid' - turksestudent.nl

Het kabinet denkt aan de invoering van een sociaal leenstelsel. Dat schrijft het Algemeen Dagblad op basis van bronnen in Den Haag. Een sociaal leenstelsel betekent dat studenten bij de overheid geld moeten lenen om te kunnen studeren in plaats van de maandelijke ontvangst van een thuis- of uitwonende beurs. FeedNL Nieuws Tweets: Volkskrant ▸ 'De basisbeur... Wat doe jij als de basisbeurs wordt afgeschaft? Actualiteit bespreekbaar | Nieuws | tienduizenden studenten stoppen door bezuinigingen met studie. Bezuinigen op kunst is ook economisch dom.

Het voornemen van dit kabinet om flink te bezuinigen op kunst en cultuur stoot producent Joop van den Ende, o.a. verantwoordelijk voor talloze Nederlandse tv-programma’s en theatershows, tegen de borst. Het is niet zozeer zonde van het talent dat zo geen kans meer krijgt, betoogt hij vandaag in de papieren nrc.next, het is een economisch domme beslissing: Ik heb het laten onderzoeken. Volgens de cijfers levert een museumaanbod van internationale kwaliteit, in combinatie met andere kunstproducties, 3,4 miljoen meer bezoekers op dan momenteel het geval is. Die extra bezoekers, zowel Nederlanders als buitenlanders, zullen gemiddelde 388 euro per persoon besteden aan museumbezoek, horeca, overnachtingen in hotels, openbaar vervoer, souvenirs et cetera. Dat levert Nederlandse bedrijven en instellingen 1,3 miljard euro aan extra inkomsten op. NUnl: Musea vrezen sluiting door... Headlinesnieuws: Musea vrezen faillissement... Bezuinigingen Cultuur. LostPainters: Scherp artikel; Cultuurbez...

'Cultuurbezuinigingen brengen ook oplossingen' (NOS Nieuws) "2012 wordt een moeilijk jaar voor de Nederlandse cultuur. Dit jaar zal meer duidelijkheid brengen wie er getroffen zullen worden door de bezuinigingen. Maar het brengt ook oplossingen. Cultuursubsidies in Nederland zijn inderdaad fors. Kaalslag, terreur, vandalisme, nekschot.

Zomaar wat recente kreten uit de kunstsector. Alsof de bezuinigingen op de kunstsubsidies door staatssecretaris Zijlstra (Cultuur, VVD) gelijk staan aan een plundering door cultuurbarbaren. In werkelijkheid kan er prima fors worden gesneden in de Nederlandse kunstsector zonder dat dat tot kaalslag leidt. SWZ Nieuws: Wmo-adviesraad bezoekt Pro... Wendy: Kom je thuis .... is je ma... Jo_anneke: Het meest vaste stukje van... Bogo_ict: ‘Bezuiniging GGZ kost duiz... Ontslagen in speciaal onderwijs wringt. Gisteren twee nieuwsberichten die toch moeilijk met elkaar te rijmen zijn: 3000-5000 ontslagen in het speciaal onderwijs, en tegelijkertijd een aanhoudende groei van het aantal leerlingen in dat speciale onderwijs.

We diagnotiseren steeds beter, is één van de verklaringen. Ik zie het van dichtbij met dyslexie: tot aan mijn generatie was daar geen aandacht voor. En hoewel het voor de mensen die het betrof kon leiden tot vervelende (school)carrières, werd dyslexie niet gezien als een groot maatschappelijk probleem. Nu de scores op rekenen en taal omhoog moeten en scholen worden afgerekend op prestaties, wordt het wel een “probleem”. Dat er in de maatschappij evenveel ruimte moet zijn voor mensen die wat minder kunnen schrijven, lijkt daarbij weleens vergeten te worden. NijmegenDB: Banen schrappen om te bezu... Minister: ontslagen bij passend onderwijs. In 2012 bezuinigingen op kinderopvangtoeslag | Financieel: Diversen. In 2012 wordt er opnieuw bezuinigd op de kinderopvangtoeslag. Ouders krijgen kinderopvangtoeslag als zij werk en zorg voor kinderen combineren. Veel ouders zullen in 2012 merken dat de kinderopvangtoeslag verlaagd wordt.

Bezuinigingen kinderopvang in 2012. Tom van den Nieuwenhuijzen » Blog Archive » “Handen af van kinderopvang!” Hoogte kinderopvangtoeslag 2011 & 2012 | Mens en Samenleving: Ouder en gezin. Wat zijn nou echt de gevolgen van de bezuinigingen op de kinderopvang? | Het Moederfront Thuisblijfmoedersite. Opbloeien: #kinderopvang genoodzaakt... Kinderopvang lijdt onder bezuinigingen - De Stentor | Kinderopvang Nieuws. Gastouders, opa en oma, maar geen opvang meer 11-08-2011. Actualiteit bespreekbaar | Nieuws | ouders gaan minder werken door bezuinigingen kinderopvang.

Minder werken vanwege dure kinderopvang 29-09-2011. Bezuinigingen: Kinderopvang heeft grote invloed op werktijden | Carriere. Minder kinderen nemen door bezuinigingen kinderopvang | MijnGeld. Actualiteit bespreekbaar | Nieuws | Minder geboortes door bezuinigingen kinderopvang.