background preloader

ENGLISH SPEAKING COUNTRIES

Facebook Twitter

Medborgarrättsrörelsen i USA. Civil Rights Act 1964 Det stora genombrottet för medborgarrättsrörelsen var när Civil Rights Act antogs av kongressen 1964.

Medborgarrättsrörelsen i USA

Lagen utgör hörnstenen i det integrerade USA. Den föreskriver att alla har lika rätt att rösta; om delstater vill ha särskilda kunskapskrav ska de vara lika för vita och svarta invånare. Civil Rights Act förbjuder vidare all form av segregering på offentliga platser och i allmänna lokaler, samt rasdiskriminering på arbetsplatser. Den förbjuder även diskriminering baserad på kön, religionstillhörighet eller födelseland. Lagstiftningen hade 1963 föreslagits av John F Kennedy, men det var Lyndon B Johnson som drev igenom den. Lyndon B Johnson drev igenom lagen President Johnsons skicklighet som lagstiftare och hans status bland kongress­ledamöterna – han var före detta majoritetsledare i senaten – var en bidragande faktor till att den historiska lagen till slut ändå blev antagen.

How do the US presidential elections work? - CBBC Newsround. Getty Images The White House, in the American capital of Washington DC, is the home of the President of the United States of America Every four years people in the US vote for who they want to be their president.

How do the US presidential elections work? - CBBC Newsround

The president makes decisions about how the US is run and how it will work with other countries. The person that is chosen is in charge of the world's biggest superpower. Some people say that the American president is the most powerful person on Earth. English Speaking Countries. Elevexempel Realia. Länkar från WEBENGLISH. Hur säger man gymnasium på engelska? Har du försökt prata om gymnasiet på engelska?

Hur säger man gymnasium på engelska?

Kanske har du märkt att ordvalet inte är helt självklart? Upper secondary school eller high school är de engelska översättningar som bäst motsvarar det svenska gymnasiet. Vi reder ut hur du kan tänka när du översätter! Gymnasiet i engelsktalande länder Du kan såklart använda det svenska ordet gymnasium fast du pratar på engelska, men risken är att den du pratar med tror att du menar något annat – gymnasium betyder ju “sporthall” på engelska! I Sverige kallas årskurs sju till nio för högstadiet och 10:e till 13:e skolåren kallas gymnasiet. England EngelskaLower secondary schoolUpper secondary schoolCollege→ University Skolår 7-910-11 eller 10-1312-13 EngelskaMiddle school/junior high schoolHigh school→ College eller University Australien EngelskaSecondary schoolSenior secondary school*→ University eller Technical college Skolår7-10 eller 8-1011-12.

Förklaring Realia Kunskapskrav.

Articles PDF

Slang och uttryck i Australien. Bara för att man kan engelska, betyder det inte att man kan ALL engelska.

Slang och uttryck i Australien

Vad jag menar med detta ska jag förklara alldeles strax. Vi har ett antal engelsktalande länder i världen och därför är det lätt att glömma att den engelskan som talas i dessa länder skiljer sig åt till mer än bara olika accenter och dialekter. Eftersom jag är på ett utbyte i Australien så hade jag tänk att jämföra den australienska engelskan med den typiska amerikanska engelskan som vi lär oss från tv, sociala medier osv. Vill komma hem med en "Aussie accent" Under mina månader här down under så har jag lärt mig massivs med nya ord och uttryck. Jag skulle även vilja påstå att jag sakta men säkert börjar snappa upp accenten mer och mer vilket är till min förtjusning, då jag älskar hur australiensarna pratar.

Nedanför har jag gjort en ordlista med några av de orden som jag har märkt skiljer sig från den amerikanska engelskan som jag är van vid. Australiensk vs. amerikansk engelska: Keen: ex. As: ex. Hi, How ya goin? Tonåringar världen runt – bedömning av realia · Mia Smith. Så, hur ser det ut egentligen?

Tonåringar världen runt – bedömning av realia · Mia Smith

Ur Lgr11, kursplanen i engelska: Syfte: I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen. Undervisningen ska även ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i sammanhang där engelska används. Centralt innehåll (7-9): Kommunikationens innehåll Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används. Kunskapskrav (7-9) E: Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

C: Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper. Realia möter digital läsförståelse · Mia Smith. Kunskapskravet går i stort ut på att öka insikten och förståelsen för andra människors livsvillkor och traditioner.

Realia möter digital läsförståelse · Mia Smith

Detta är också något som särskilt betonas i Gemensam Europeisk Referensram i Språk (GERS). Den som vill fördjupa sig mer i GERS kan läsa mer på denna webbplats som återfinns på Skolverket och som läroplanerna i engelska och moderna språk bygger på. Hur skapar vi en planering där eleverna får större insikt och förståelse samtidigt som vi har en process som är bedömningsbar? När vi resonerade kring detta ville vi dels synliggöra hur man kan få syn på det i kunskapskravet så vi inte lägger in något i undervisningen som inte ska bedöma i slutändan. Det blir lätt fokus på slutprodukten, eller för mycket fokus på den muntliga eller skriftliga produktionen, vilket givetvis kan inkluderas också.

I planeringen har valt att ta med den skriftliga produktionen men även källkritiken som innebär att söka och sovra i de källor som eleverna söker fram på materialet till för realian. . Realia.