background preloader

2.0 in het onderwijs

Facebook Twitter

Hoe je web 2.0 in het onderwijs kunt inzetten. Normaal gesproken blog ik niet vaak over publicaties als andere Nederlandstalige edubloggers er al over hebben geschreven. Dat wil ik wel doen met Terry Freedman's The Amazing web 2.0 projects book , waar Pierre Gorissen al over heeft geblogd . Pierre laat onder andere enkele voorbeelden de revue passeren. Terry Freedman heeft input gevraagd en gekregen van een groot aantal mensen uit het onderwijs. Hij heeft hen ook gevraagd naar de voordelen van web 2.0 voor het onderwijs. Van internet naar onderwijs. Web2.0 op school.