background preloader

Metodika

Facebook Twitter

COV - Participativní metody. Facing History and Ourselves. Lidé v pohybu. Výukové materiály a legislativní úpravy - Multikulturní centrum Praha. Drobečková navigace: Úvodní strana > Aktivity > Multikulturní vzdělávání > Otevřená škola > Výukové materiály a legislativní úpravy V sekci naleznete metodické materiály, které vznikly v průběhu projektu a legislativní dokumenty vztahující se k problematice multikulturního vzdělávání.

Výukové materiály a legislativní úpravy - Multikulturní centrum Praha

Také zde naleznete odkazy na publikace z fondu knihovny MKC Praha. FOTOGRAFIE Z GYMNÁZIA SOUČÁSTÍ VYDANÉ PUBLIKACE ENVIGLOBE. Během uplynulých dvou let jsem se zapojila do projektu Enviglobe, který měl za cíl vzdělávat pedagogy v environmentálních tématech a v problematice globálního rozvojového vzdělávání.

FOTOGRAFIE Z GYMNÁZIA SOUČÁSTÍ VYDANÉ PUBLIKACE ENVIGLOBE

Pedagogové, kteří se do projektu zapojili, měli za úkol na své škole vyzkoušet aktivity, které vymysleli lektoři z ekologického centra Sluňákov a neziskové organizace ARPOK. Studenti naší školy si aktivity vyzkoušeli na vlastní kůži v červnu 2013. Během tematického dne Mysli globálně, jednej lokálně se část třídních kolektivů vypravila na „cestu kolem světa“ po osmi stanovištích, kde se postupně seznamovala s ekologickými problémy některých zemí a plnila zábavné úkoly (například lyžování na suchu, stavění ropovodu, přecházení bažin).

Welcome to the Flow Game. Art of Hosting. LUČNÍ ŠKOLKA - novinka. Luční školka otevírá dětem svět drobných živočichů z říše bezobratlých, například mravenců, vážek, brouků, plžů či motýlů.

LUČNÍ ŠKOLKA - novinka

Je určená především učitelům předškolních a mladších školních dětí, nabízí jim metodické náměty k seznamování s drobnými zvířaty, které můžeme snadno pozorovat všude kolem nás – v trávě, půdě, potoce. Metodika je rozdělená do devíti kapitol – zavede vás na návštěvu k devíti živočichům, představí nejen je samotné, ale také jejich přirozené prostředí a nezaměnitelnou funkci v ekosystému. Každá kapitola představuje výukový celek: obsahuje úvodní povídání a hry, přírodovědná pozorování, výtvarné či hudební aktivity a informace pro učitele. Varianty - Proč je globální dimenze důležitá ve vzdělávání? Interaktivní didaktické moduly pro rozšíření environmentálně zaměřené výuky o téma udržitelné spotřeby pro pedagogy 2. stupně základních škol - IREAS. Výukový balíček - Abychom si rozuměli. Project-Based Learning. Moderní vyučovací metody – 1. díl – Brainstorming a jeho variace (aktualizováno)

V našem novém seriálu postupně představíme nejpoužívanější vyučovací metody, které lze využít buď samostatně, nebo v rámci projektového vyučování jako jeho součást.

Moderní vyučovací metody – 1. díl – Brainstorming a jeho variace (aktualizováno)

První vlaštovkou bude brainstorming a brainwritting. Anglický termín brainstorming [brejnstórmink] se překládá jako „bouření mozků“ nebo volněji jako „burza nápadů“. Tato metoda vznikla již před 2. světovou válkou a je spjata s reklamním průmyslem. Tvůrci reklam, tzv. kreativci neboli reklamní textaři (copywritters), ji úspěšně využívali ve své práci. Respekt nebolí. Konstruktivismus – WikiKnihovna. Z WikiKnihovna Úvod Konstruktivismus je vzdělávácí teorie, která se vyvinula na počátku 20. století a na rozdíl od předcházejících teorií, což jsou kognitivismus a behaviorismus, přijímá skutečnost, že mozek se dynamicky mění.

Konstruktivismus – WikiKnihovna

Pedagogický konstruktivismus. Pedagogický konstruktivismus vychází z výzkumů psychologů Piageta, Vygotského, Brunera a dalších odborníků.

Pedagogický konstruktivismus

Zatímco transmisivní a esencialistická pedagogika klade důraz na fakta a jejich zapamatování, pro konstruktivisty je důležitější porozumění. Žáci mohou leckdy odpovídat na učitelovy otázky správně, mohou dobře řešit příklady a obstát u zkoušky, to však ještě neznamená, že dané problematice opravdu rozumějí… Neporozumění se prokáže až při složitějších a komplexnějších úlohách. Jeho příznakem je neschopnost použít naučené v praxi nebo analogických situacích.

Žák například nedokáže odhadnout výsledek, i když umí dosadit čísla do vzorečku a spočítat příklad podle algoritmu, který mu nadiktoval učitel. Art Teacher Guide Smart-Soft Critique. Empathic Critique Using empathic critique to foster the culture of collaborative discovery in studio art classes Marvin Bartel © 2008, 2012, author bio, author CONTACT, HOME Are you an art teacher that avoids critique sessions?

Art Teacher Guide Smart-Soft Critique

Art teachers tell me that they are skipping the critique because it has been a negative experience. How much learning are your students missing? Revize Bloomovy taxonomie edukace. Positive Images. The Positive Images toolkit is an educational resource for teachers, youth workers and other educators to teach young people about migration and development.

Positive Images

The toolkit includes ten innovative educational activities for young people aged 12 and over. It also includes a wealth of activities and case studies of actions, enabling young people through their community to make a difference to global issues. The toolkit incorporates four short films based on the stories of contemporary migrants and supporting powerpoint presentations. Complete toolkit Download the complete Positive Images toolkit here or download individual sections of the resource below. Zeď mlčení - aktivita pro inspiraci - VDO. Pro žáky: 8. ročník - Základní školy 9. ročník - Základní školy V průběhu aktivity žáci definují vlastními slovy pojem demokracie.

Zeď mlčení - aktivita pro inspiraci - VDO

Pracují kreativní metodou (brainstorming), kterou je možné využívat na začátku hodin zaměřených na klíčová témata jako například demokracie, diktatura, spravedlnost, mír, vzdělání, rovnoprávnost, svoboda a další. Žáci definují pojem demokracie Popis uč. jednotky. Literatura a odkazy k tématům multikulturní výchovy. Inspiromat PŠL - klíčový rok ad. Sborník z projektu Sborník Klíčový rok zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice 2013, 98 stran.

Inspiromat PŠL - klíčový rok ad.

Www.nazemi.cz/sites/default/files/bez-prace-nejsou-kolace-a-s-praci.pdf. LIPKA. MédiaO násOdkazyKontaktyE-SHOP Úvod Aktuálně Pro školy Kalendář akcí Volný čas Pro pedagogy E-SHOP Poradenství Projekty Fotogalerie Kontakty Metodiky vydané v rámci projektu. LIPKA. V rámci projektu Vzdělávání k udržitelnému rozvoji pro střední školy vznikly čtyři tříhodinové výukové programy pro středoškoláky, které mohou využít střediska ekologické výchovy, ale i pedagogové přímo na svých školách.

K programům vzniklo několik metodik, které obsahuje podrobný podpis programu k jednotlivým výukovým programům a podrobné instrukce k organizačnímu zajištění seminářů. Mobil: Co nevyčteMe z displeje Manuál výukového programu na téma Globální problémyNápadník na téma Globální problémy. Vzdělávání k udržitelnému rozvoji pro střední školy. Projekt, jehož řešitelem byla Lipka, se zaměřoval na environmentální výchovu a vzdělávání k udržitelnému rozvoji, které klade důraz na vzájemnou interakci a souvislosti mezi ekonomickými, sociálními a environmentálními aspekty rozvoje. Globální vzdělávání v České republice, Evropský proces vzájemného hodnocení globálního vzdělávání, Národní zpráva o globálním vzdělávání v České republice, GENE - Global Education Network Europe, Amsterodam, 2008 Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání pro období 2011 - 2015, MZV ČR, 2011 Další informace najdete na rozcestníku: www.globalnirozvojovevzdelavani.cz Varianty - Člověk v tísni Buryánek, J.: Interkulturní vzdělávání I. – příručka nejen pro SŠ pedagogy,Člověk v tísni o.p.s., Praha, 2002.

Metodické listy. Respekt nebolí.

Narrative room

Arpok publikace. Materiály k výuce. Documentary. The Dark Side Of Chocolate. Líska - Zdravá a bezpečná škola. Líska - Jak učit POLY.