background preloader

Webs

Facebook Twitter

Aprendizaje Cooperativo en el aula. Propuesta de Actividad. Com impulsar el treball cooperatiu a l´aula? Treball cooperatiu, afavorint la interacció. Afavorint la interacció.

Treball cooperatiu, afavorint la interacció

Pràcticament tot el món està d'acord en que les interaccions socials que s'estableixen en el procés d'ensenyament/aprenentatge, tant entre l'alumnat, com entre aquest i el professorat, juguen un paper clau en la construcció del coneixement. No obstant aquests dos tipus d'interaccions no es fomenten de la mateixa manera, ni amb la mateixa intensitat. Normalment, es promouen sobre tot les interaccions alumne-professor. No és tan corrent que es fomentin, d'una forma explícita a l'aula, les interaccions entre els propis alumnes. Més bé succeeix el contrari. Definició.