background preloader

Tábory

Facebook Twitter

Čtyři dohody. Psychosociální protidrogová poradna Jindřichův Hradec. Pohádka Paní Holla a věrný Eckart - autor Bratři Grimmové. Duryňsku leží vesnice, která se jmenuje Schwarza [pozn1] .

Pohádka Paní Holla a věrný Eckart - autor Bratři Grimmové

Jednou tudy táhla o vánocích Paní Holla [pozn2] se svou družinou. Daleko vpředu jel věrný Eckart [pozn3] , aby varoval lidi, které potkal, že mají ustoupit z cesty, jinak se jim stane nějaké neštěstí. rovna v tom čase dostali dva selští synkové v hospodě do džbánků pivo a teď to nesli pantátům domů. Když na cestě uviděli ten podivný původ, chtěli si ho lépe prohlédnout, ale protože přízrační jezdci zabrali celou šíři cesty, museli i se svými džbánky ustoupit na stranu. Než se ale nadáli, byla Paní Holla tu, sehnula se, vzala jim z rukou džbánky, vypila z nich pivo, pak jim je prázdné vrátila a ujížděla dál.

Ěkteří lidé vyprávěli, že se tento příběh neudál o vánocích, ale v jiném čase, ale kdo ví. Stáhni eBook - Formátuj pro tisk - Pošli pohádku na email. Pohádka o dvou zemích. I.

Pohádka o dvou zemích

O králi Ionovi a zemi Dabráj V daleké zemi Dabráji, a je to už dávno, žil mladý a statečný král Ion. Vládl moudře a spravedlivě a lidé z jeho krásné země byli šťastní. Byli ke všem přátelští, rádi si pomáhali, věřili svému králi, že to s nimi myslí dobře a on nikomu při svém panování neukřivdil. Zato mnoha lidem v nouzi pomohl. Za hranicí země Dabráje, tam, odkud přicházel studený západní vítr, leželo ještě jedno království. Vyprávělo se o té zemi leccos. Někteří obyvatelé toho království tomu ale přece jen nechtěli hned tak uvěřit a bylo jim to divné. I král Ion znal ta vyprávění. Jednoho letního večera, po pěkném slunném dni, usedl mladý král, jako už tolikrát,v Síni obrazů, kde na čestném místě zářil ve zlatém rámu obraz jeho matky.

Když ranní slunko pozlatilo báně královských věží a chrámů, byl už statečný král Ion dávno na cestě. Etapové a celotáborové hry. Ekosystémy - HRANOSTAJ.cz - nejen skautské hry. Strategická, psychicky i fyzicky náročná hra týmů simulující skutečný koloběh života v přírodě.

Ekosystémy - HRANOSTAJ.cz - nejen skautské hry

Jedná se o psychicky i fyzicky poměrně náročnou hru, proto je vhodná především pro starší, případně družstva věkově různorodá. Hra představuje skutečný koloběh života v přírodě. Střídají se roční období, v každém z nich rostou různé rostliny a žijí rozdílní živočichové. Cílem družstva je nasbírat dostatečný počet rostlin a živočichů a vychovat (uživit) co nejvíce ‚nejvyšších‘ živočichů (predátorů). Příprava hry: Poměrně složitá. Orientačně: producentů/rostlin by mělo být alespoň 200, konzumentů 1. řádu 100 a nejvyšších živočichů stačí 50. Slyšela jsem, že někde místo kartiček používají různé jiné předměty, např. knoflíky místo veverek, nastříhané zelené bavlnky místo řas, skutečné lískové ořechy, fazole místo bělic a tak podobně, ale myslím, že kartičky jsou přinejmenším přehlednější.

Střídání ročních období: Stejně jako v přírodě se i v této hře střídají roční období. Přírodní lunární kalendář. Tento přírodní lunární kalendář byl vytvořen na Slovensku a můžete si o něm přečíst více na internetových stránkách vsieti.sk.

Přírodní lunární kalendář

Vychází z pradávného slovanského kalendáře a starých slovanských názvů jednotlivých měsíců. Obrázek kalendáře byl nalezen při vykopávkách na keramice. Pravidla pro sestavení tohoto kalendáře jsou jednoduchá. Začíná se vždy dnem, kdy nastává zimní slunovrat, přičemž nezáleží na hodině během dne. Prostě tento den začíná nový rok. Zimní slunovrat je ale novým rokem podle slunečního cyklu, takže se obvykle nekryje s počátkem některého lunárního měsíce.

Podobný problém může nastat na konci roku. A kdy začínají v tomto roce jednotlivé lunární měsíce? Braillovo písmo, jeho historie a všechny znaky. ↓ přeskočit obsah↓ k vyhledávání Aktualizováno 14. prosince 2005, 13.24 hod.

Braillovo písmo, jeho historie a všechny znaky

Braillovo písmo je zvláštní způsob zápisu textu, umožňující čtení hmatem. Používají ho hlavně slepci, ale může se hodit i pro šifrování (a to hned několika způsoby zápisu). Jak funguje Braillovo písmo Každý znak Braillova písma tvoří 6 bodů uspořádaných do obdélníku 2 x 3. Historie Braillova písma Braillovo písmo vytvořil francouzský učitel Louis Braille (1809-1852), který ve třech letech oslepl následkem nehody. První kniha v Braillově písmu vyšla v roce 1829, velký zájem o ni však nebyl. Jak využít Braillovo písmo k šifrování? První možnost je zřejmá – prostě znaky opíšeme nebo špendlíkem vyznačíme na papír.

Je-li třeba zapsat delší zprávu, je užitečné si nejprve připravit jakousi šablonu v podobě proužku čtvrtky, na niž si vypíšeme jednu řadu znaků. Další zajímavou možností je zapsat Braillovo písmo textově – do závorky se zapisují číslice 1–6 označující jednotlivé body po sloupcích. Braillovo písmo a interpunkce. Šifrovač. Katkryptolog: Dôležité medzníky v histórii kryptológie. 1 Raná éra kryptológie okolo r. 1900 pr.

katkryptolog: Dôležité medzníky v histórii kryptológie

Kr. Egyptský pisár použil neštandardné hieroglyfické symboly namiesto obvyklých hieroglyfov, čím sa text pre bežného čitateľa stal zašifrovaným. [Singh, s. 206-7] okolo r. 1500 pr. Tabuľka z Mezopotámie obsahovala zašifrovanú formulu na výrobu glazúrovej keramiky. Okolo r. 1000 pr. Starí Číňania používali jednoduchý kód ( uvedený v spise Wu-tching tsu jao z 11. stor. pr. n. l. , v slov. preklade Základy klasického vojenstva) v ktorom sú 40 otvoreným správam priradené kódové výrazy prevzaté z jednej básne, napr. žiadosť o luky a šípy by mohla po zašifrovaní znieť "Ó ako krásne rozvitá je táto ruža.

" Akta X - HRANOSTAJ.cz - nejen skautské hry.