background preloader

Předsudky, tolerance

Facebook Twitter

Muslimům v Texasu vyhořela mešita, židé jim dali klíče od synagogy. Symbolem naděje, obdivuhodným gestem či skvělým příkladem náboženské snášenlivosti v obtížné době nazývají pozorovatelé z agentur událost, která se odehrála několik dní nazpět v texaské Victorii.

Muslimům v Texasu vyhořela mešita, židé jim dali klíče od synagogy

Tamním muslimům totiž vyhořela před dvěma týdny mešita – a místní židé jim v reakci nabídli, aby se modlili v jejich synagoze. Správci chrámu nechali udělat muslimům dokonce i klíče. „Zástupci židovské obce přišli ke mně domů a věnovali mi klíče od své synagogy,“ sdělil listu New York Times Šahíd Hašmí, povoláním chirurg, který byl roku 2000 mezi zakladateli mešity. Požár se udál v noci na sobotu 28. ledna, jen několik hodin poté, co prezident Donald Trump podepsal sporný výnos zakazující vstup do USA občanům sedmi zemí, jejichž obyvatelstvo je převážně muslimského vyznání.

Příčinu požáru se dosud nepodařilo uspokojivě objasnit. „Naše srdce jsou naplněna vděkem za všechnu úžasnou podporu, jíž se nám dostalo,“ napsal dárcům organizátor sbírky Omar Rašíd. Charles Taylor. O kampani. Kampaň Hej-Ty je součástí projektu “Sbohem nenávisti, sbohem předsudky”, který je zaměřen na multikulturní vzdělávání ve školách.

O kampani

Klade si za cíl získat pozornost mládeže a oslovit ji s jednoduchým poselstvím: "Hejt nech bejt. Hejt je nejhorší kámoš na celej život. " „Hejtování je jako pára nad hrncem, ve kterém se vaří naše emoce. Každý někdy potřebuje upustit, ale hejt není základem rozumné diskuze. Zaujaly vás Hej-Ty? NESEHNUTÍ – Nezávislé Sociálně Ekologické HNUTÍ. Jak se odnaučit rasismu. Pokud jste běloch vychovaný a žijící na Západě, jste s největší pravděpodobností rasista - informuje dnešní vydání serveru quartz.com.

Jak se odnaučit rasismu

Což neznamená, že jste zároveň i špatný člověk. Pravděpodobný je spíš opak: že jste milá a vstřícná bytost. Nicméně váš mozek si nemůže pomoct, a když má při náhodném setkání s novým neznámým jedincem rychle určit, zda je to "bezpečné", zda jsme "stejné krve", pracuje podle zažitých stereotypů. František Kostlán: Jacob Bronowski: Tupost nadřazuje princip absolutní jistoty nad princip tolerance. Jacob Bronowski, fyzik a biolog, velký myslitel pozorující člověka a jeho kreativitu, umění, myšlení, chování, schopnost vědeckého zkoumání.

František Kostlán: Jacob Bronowski: Tupost nadřazuje princip absolutní jistoty nad princip tolerance

V širším povědomí se proslavil svým vědecko-populárním cyklem pro BBC. Tento cyklus později shrnul v písemné podobě v knize Vzestup člověka, která se stala jedním z milníků humanistického výkladu světa. Pamětliv požadavků doby, vyptával se autor tohoto rozhovoru zprvu na veselé historky z natáčení televizního seriálu, ale pan doktor si nic veselého z té doby nepamatoval. Rozhovor tím pádem vyznívá na autorův vkus až příliš vážně. Podařilo se mu alespoň vtěsnat do rozmluvy něco málo o sexu a násilí, aby si čtenář přišel na své. Je známo, že váš přechod od fyziky k biologii motivovalo vaše poznání, že lidská odpovědnost není natolik zralá, aby byla schopna zabránit zneužívání objevů v rámci exaktních věd o politickým cílům.

Uvědomujeme si také s určitým úžasem, že smysl pro spravedlnost tvoří součást biologické výbavy lidstva. O CTNOSTI ZVANÉ TOLERANCE. WebTolerance.cz. Erazim Kohák: Deset nejdůležitějších hodnot, na kterých by měla stát budoucnost naší společnosti. Na tuto otázku jsem odpověděl zdlouha v nedávné knize Domov a dálava, tak zde jen stručně.

Erazim Kohák: Deset nejdůležitějších hodnot, na kterých by měla stát budoucnost naší společnosti

K vykreslení profilu evropských ideálů – které často odsuzují evropskou praxi – bych do středu postavil ideál svobody. Evropa jako jediná dokázala pochopit svobodu jedinců ne jako úchylku či odcizení, nýbrž jako naplnění jejich lidství. Tedy svoboda. Svoboda svou vlastní podstatou předpokládá spravedlnost. Darmo mluvit o svobodě, pokud společnost nenabízí každému předpoklady důstojného soužití, od rovného přístupu ke zdravotní péči, ke vzdělání, k zákonům a právům až po jistotu důstojného stáři.

A do třetice, nemá-li se svoboda zvrhnout v boj všech proti všem s následnou diktaturou nejsilnějších, vyžaduje důslednou úctu k druhému, k jeho právům a jeho lidské důstojnosti. Dnes jsme my lidé schopni zničit předpoklady civilizace nejen jaderným střetem, nýbrž i plošným vývozem zbraní tam, kde chamtivost vyvolených a zoufalství odvržených vytvářejí výbušný potenciál. Metodické listy. Metodické listy. Stručná anotace Aktivita zabývající se rozdíly ve vnímání a interpretaci symbolů a slov různými lidmi.

Metodické listy

Potřebný čas 45 min Velikost skupiny 16 a více Potřeby, pomůcky... Pro první část: dvojice obrazců překreslené na velké čtvrtky nebo přetištěné na blány pro zpětný projektor (obrázek č.1,2,3). Pro druhou část : symboly opět překreslené apod. Pro třetí část: sada osmi malých karet ( vyrobená z obrázku č.5, rozstříhaná, každá z karet v samostatné zalepené obálce)., arch balicího papíru a fixy pro každou čtvařici studentů. Pro obměnu: obrázek č.5 přepsaný na velkou čtvrtku, apod. Cíle - uvědomění si rozdílů ve vnímání a interpretaci symbolů a slov různými lidmi - uvědomění si kulturní podmíněnosti vnímání - uvědomění si vztahu mezi vnímáním, kulturou a zkušeností Popis, postup...

První část : 1. 2. 3. Druhá část : 1. 2. 3. Třetí část : 1. 2. 3. 4. 5. Ve vhodnou chvíli byste měli zdůraznit : „ Cvičení ukázalo, že ve vnímání jednoduchých kreseb a symbolů existují velké rozdíly. Poznámky Zdroj / autor. Metodické listy. Metodické listy. Stručná anotace Aktivita zabývající se významností a důležitostí některých povolání, tématem zaměstnávání cizinců v ČR.

Metodické listy

Potřebný čas 30-40 min Velikost skupiny libovolná Potřeby, pomůcky... Psací potřeby, tabulka č.1 pro každého . Cíle.