background preloader

Půda

Facebook Twitter

V mravenčí říši. Text článku: Zatoulaný brouček Pomůcky: živý hmyz - například brouk, sklenice, miska, tráva.Popis činnosti:V komunitním kruhu si děti s učitelkou vyprávějí své zážitky z minulého dne.

V mravenčí říši

Svinky a stínky: Na zahradě pomáhají, ve sklepě mohou škodit - Užitková zahrada. Ovální, drobní tvorové se spoustou nožek, kteří se drží ve vlhku a stínu, v půdě, mechu a pod kameny, jsou suchozemští korýšci.

Svinky a stínky: Na zahradě pomáhají, ve sklepě mohou škodit - Užitková zahrada

V přírodě i na zahradě plní důležitou funkci, ve sklepě plném jablek je ale rádi nevidíme. Svinka obecná (Armadillidium vulgare) nepatří mezi hmyz, jak bychom možná na první pohled čekali. Svinky jsou suchozemští korýši a čítají ohromnou spoustu druhů, z nichž právě svinka obecná je v Evropě nejhojnější. Je rovněž rozšířená po celém světě. Cvrček polní. Cvrček polní bývá v dětských knížkách vyobrazen s housličkami a svůj zpěv skutečně vyluzuje jakýmsi instrumentem, který se dá přirovnat k houslím.

Cvrček polní

Přesněji ke smyčci a ke strunnému nástroji. Zpěv, kterému se říká stridulace, vzniká třením ozubené lišty jednoho křídla o žilku křídla druhého. A aby ten zvuk, který vznikne, byl pěkně zesílen, rozechvívá se rezonanční políčko, takzvaná harfa na křídle, která potom vydává velmi čistý tón. Cvrček polní si nejčastěji buduje svou noru někde na kraji pole, na mezi, a bohužel těchto míst už v naší krajině není tolik. Hraboš polní - Agromanual.cz. Zařazení Třída: Savci - MammaliaŘád: Hlodavci - RodentiaČeleď: Hrabošovití - Microtidae Hostitelské rostliny téměř všechny druhy polních plodin a plevelů Škodlivost Starší stromy ohryzány především na kmenu.Kmeny mladších výsadeb mohou být postupně ohryzávány i v přilehlé části kmene pod zemí, až po kořenový systém.

Hraboš polní - Agromanual.cz

Hospodářský význam V polních sadech nebo v zahradách v sousedství polností dochází ke škodám nejčastěji v letech přemnožení hrabošů po sklizni zemědělských plodin, v období podzimních kultivačních prací po migraci hrabošů z polností. Popis. Roztoči. Věda, která se zabývá studiem roztočů, se nazývá akarologie.

Roztoči

Popis[editovat | editovat zdroj] Roztoči se vyznačují nečlánkovaným tělem nepatrných rozměrů. Typicky dosahují velikosti od 0,1 do 20 mm. Chvostoskok. Chvostoskoci - sněžné blechy. V době, kdy zima předává své žezlo jaru, můžete na sněhu narazit na drobné živočichy, kteří při vašem přiblížení unikají skákáním podobně jako blechy.

Chvostoskoci - sněžné blechy

Jsou to chvostoskoci, kterým se právě pro tento způsob pohybu říká také sněžné blechy. Často se vám v předjaří může stát, že na zbytcích tajícího sněhu uvidíte jakési "smetí", které poskakuje jako blechy. Při bližším pohledu se ukáže, že to skutečně jsou drobní, různě zbarvení tvorečkové. Někteří jsou modrošedí, jiní žlutavě zbarvení s fialovou nebo modrou kresbou, další nazelenalí a jiní například duhově šedí. To všechno jsou chvostoskoci, příslušníci největšího řádu hmyzu bezkřídlého.

Při svých toulkách naší přírodou můžete narazit na jeden z přibližně 250 druhů chvostoskoků a mimo nich i na další představitele bezkřídlého hmyzu - maličké, v půdě žijící hmyzenky (Protura), vidličnatky (Diplura) a šupinušky (Thysanura). Většinu chvostoskoků však musíme svědomitě hledat. Další články. Sekáč domácí. Kapitolky o havěti: Hrobařík. Tohle výstižné české jméno získal podle zvyku zahrabávat mrtvolky malých obratlovců do země.

Kapitolky o havěti: Hrobařík

Život hrobaříků je pozoruhodný velmi neobvyklou péčí o potomstvo, se kterou se u brouků setkáváme jen zřídka. Proto jsou hrobaříci už několik století vděčným objektem studia vědců a stali se jím i pro naši kameru. Také proto, že jejich význam v přírodě je nezastupitelný. Static.eplanet.sk/files/9788025135013_01.pdf. Gryllus campestris - cvrček polní. Gryllus campestris Linnaeus, 1758 – cvrček polní.

Gryllus campestris - cvrček polní

Houslový virtuóz: Cvrček polní - zivocich.com. 05. 06. 2012Šárka VoráčkováSeznamte se s živočichem1925x5 Cvrček polní (Gryllus campestris) patří mezi rovnokřídlý hmyz.

Houslový virtuóz: Cvrček polní - zivocich.com

Zástupci této skupiny hmyzu s poměnou nedokonalou disponují dvěmi páry křídel. První pár, tzv. krytky, jsou výrazně žilkované a spíše průhledné. Pouze u kořene je na každém křídle žlutá skvrna. Tyto krytky u samečků pokrývají celé tělo a zadeček, u samic jsou výrazně kratší. Příroda Zahrada. Autor: Milan Bruchter, 22. sprna 2011 - 11:34 Článek o škvorovi.

Příroda Zahrada

No, fuj! Taxonomický klasifikační systém půd ČR. Úvodní stránka Taxonomický klasifikační systém půd ČR vyšel v knižní podobě v roce 2001 (Němeček et al.). Navazuje na dřívější práce, zejména na morfogenetický klasifikační systém půd (Hraško, Lineš, Němeček, Novák, Šály, Šurina 1987,1991) a jeho verzi pro lesní půdy (Vokoun, Macků et al. 1991, 1993, 1996, 2000), které přispívaly k sjednocení výsledků odděleného mapování zemědělsky a lesnicky využívaných půd v bývalé ČSR. Vývoj taxonomického klasifikačního systému půd ČR byl stále konfrontován s vývojem hlavních referenčních světových systémů (WRB – poslední verze 1998, revize k roku 2005; Soil Taxonomy– poslední verze 1999).

Spolupráce mezi lesnicky a zemědělsky orientovanými pedology významně přispěla k sjednocení klasifikace půd a návaznosti půdních map, sestavených v separátně prováděných průzkumných programech zemědělsky a lesnicky využívaných půd. Dík patří Ing. Vítejte na Zemi. V půdě se vyskytuje velký počet organismů, které se souhrnně nazývají edafon. Jeden gram půdy obsahuje 1 až 10 miliónů jedinců různých druhů mikroorganismů. Půdní prostředí je ale i domovem živočichů, na které nepotřebujeme mikroskop.

Přirozeným životním prostředím je například pro velké množství hmyzu, žížaly, stonožky, ale i větší živočichy, jako je například krtek nebo hraboš. Vladimír Vrba, Ludvík Huleš : Humus - půda - rostlina (2) Humus a půda : Biom.cz. Závislost na biosféře.