background preloader

קרנות ישראליות

Facebook Twitter

קרנות- מדריך לסרט גמר מסטודיו פיכסער. תהליך הגשת בקשות. איגוד במאי הקולנוע והטלוויזיה - הקרן לעידוד הסרט הישראלי - התאחדות ענף הקולנוע. איגוד במאי הקולנוע והטלוויזיה - מענקים וקרנות נוספות. איגוד במאי הקולנוע והטלוויזיה - קרן מקור לסרטי קולנוע וטלוויזיה. מאת: מערכת האיגוד כלליקרן מקור לסרטי קולנוע וטלוויזיה פועלת לעידוד היצירה המקורית בתחומי הדרמות, סרטי העלילה באורך מלא המיועדים לשידור בטלוויזיה וסרטי התעודה בישראל בשלבי הפיתוח וההפקה.הקרן נוסדה בשנת 1996 ביוזמת מיכל רפאלי-כדורי, יו”ר המועצה לשידורי כבלים דאז וגדעון גנני ששימש כיועץ המועצה למדיניות שידור ותוכן.עד שנת 2001 התרכזה הקרן בעידוד הפקות המקור לכבלים ובמסגרת זאת סייעה בהפקתם של כ-100 סרטים (בודדים וסדרות) בתחומי הדרמה והתעודה ששודרו בערוצי הכבלים השונים.

איגוד במאי הקולנוע והטלוויזיה - קרן מקור לסרטי קולנוע וטלוויזיה

כמו כן, סייעה הקרן בפיתוחם של תסריטים רבים שחלקם הניכר הופק בידי גורמים אחרים. תחומי הגשה: דרמות בודדות בנושאים לפי בחירת המגישים ובנושאים שיאופיינו מעת לעת בידי הקרן. סרטי תעודה בנושאים לפי בחירת המגישים ובנושאים שיאופיינו מעת לעת בידי הקרן. מסלולים כלליים: מסלול 1- פיתוח פרויקטים: לגבי דרמות בודדות- כתיבת תסריט ובמידת הצורך גם רכישת זכויות ליצירה קודמת, חזרות כתיבה, הכנת "ברייק דאון" מפורט וצילומי ניסיון.

לגבי סרטי תעודה (בודדים וסדרות) – תחקיר, כתיבת תסריט ובמידת הצורך גם צילומי ניסיון. מפעל הפיס - קולנוע טלויזיה וניו מדיה. איגוד התסריטאים בישראל - קרן אלי גלפנד לסרטים קצרים. מאת: מערכת האיגודים פרטי התקשרות:מנהלת הקרן: אורלי פלדהייםטלפון: לברורים 03-6295138/9דוא"ל: orlyfeldheim09@gmail.com כתובת למשלוח: "התאחדות ענף " ת.ד. 4560 תל-אביב 61045 למסירה ידנית: רח' פינסקר 16 ת"א, בימים א'-ה'- בין השעות 14:00 – 09:00 בלבד תחומי הגשה:תמיכה בסרטים קצרים עלילתיים או דוקומנטרים עד 30 דק'.

איגוד התסריטאים בישראל - קרן אלי גלפנד לסרטים קצרים

רשאי להגיש בקשה, במאי סרט קצר העומד לפני הפקת סרטו, או שכבר החל בהפקתו ובתנאי שהסרט נמצא לפני מיקס. רשאים להגיש את הבקשה במאים אזרחי ישראל, בני/ות 18 ומעלה, אשר ברשותם עבודת בימוי קודמת, המשקפת את יכולתם. נהלי הגשה: הבקשה צריכה לכלול את הפרטים הבאים: 1. 2. 3. מועד הגשה: פעם בשנה, בסביבות מרץ, מפורסם בבתי הספר לקולנוע ובאתרים רלוונטיים. * המידע הינו אינפורמטיבי בלבד. איגוד במאי הקולנוע והטלוויזיה - מענקים וקרנות נוספות. איגוד במאי הקולנוע והטלוויזיה - קרנות ציבוריות. קרן גשר - מסלולי הגשה. הרשות השנייה - עידוד היצירה המקורית - קרנות ותמיכות. במסגרת מגמת הרשות לחיזוק הקשר עם הקהילה ולקידום היצירה המקומית, מעניקה הרשות מענקים ופרסים ותומכת באירועים בתחום התקשורת.

הרשות השנייה - עידוד היצירה המקורית - קרנות ותמיכות

בין היתר, תומכת הרשות בפסטיבלי תקשורת ובאירועים מרכזיים של בתי ספר תיכוניים בארץ (בשיתוף מפמ"ר תקשורת במשרד החינוך), שבהם מתקיימות מגמות קולנוע, טלוויזיה, רדיו ותקשורת. כמו כן, הרשות מעניקה פרסים לסרטים ולתכניות רדיו ומקדמת יוצרים מהמגזר הערבי העוסקים בתחומי הקולנוע והטלוויזיה.בנוסף מעניקה הרשות מלגות למימון שכר לימוד לסטודנטים בתחום היצירה הקולנועית והטלוויזיונית הלומדים בבתי ספר בפריפריה החברתית והגאוגרפית. פרויקט פיצ׳ינג חדשני להצגת סדרות ופורמטים דוקומנטריים טלוויזיוניים המותאמים לצורכי הטלוויזיה המסחרית ולטעם הקהל. בשנים האחרונות מתקיימת בישראל יצירה דוקומנטרית ענפה ומשמעותית. היצירה הדוקומנטרית הישראלית זוכה למוניטין רב בעולם, סרטים ישראליים משתתפים בפסטיבלים המובילים, זוכים בפרסים חשובים ונמכרים לתחנות שידור בולטות בחו״ל. הגשותNFCT. הקרנת 'לא בבית' / מיכל בן טובים, פסטיבל הקולנוע היהודי הקרנת 'תלויים באוויר' / רמי א.

הגשותNFCT

כץ, קתדרה כפר ורדים הקרנת 'ויטה אקטיבה, ביוגרפיה רוחנית של חנה ארנדט' / עדה אושפיז, סינמטק תל אביב הקרנת 'מגש הכסף' /דורון צברי ואמיר בן דוד, סינמטק שדרות הקרנת 'העורב – זאב ז'בוטינסקי' / איילת עופרים, סינמטק תל אביב 2. לוח זמנים צפוי. להלן לוח הזמנים הצפוי לבחינת בקשות תמיכה ולתשובות הקרן בכל תחומי התמיכה בשנת 2015:קרן רבינוביץ – פרוייקט קולנוע מקבלת בקשות תמיכה בכל תחומי התמיכה במהלך כל השנה ללא הגבלה.

לוח זמנים צפוי

במטרה לסייע ליוצרים/ות ולמפיקים/ות, הקרן מפרסמת את לו"ז העבודה המתוכנן לשנת 2015 לקריאת הבקשות ולמתן התשובות ליוצרים/ות ולמפיקים/ות: סבב ראשון 2015: שליחת הבקשות לקריאת הלקטורים בכל התחומים: 11 בחודש ינואר 2015הזמנות לפרזנטציות בפני הועדות המקצועיות: אמצע/סוף מרץ 2015ישיבות הפרזנטציות: סוף מרץ/תחילת אפריל 2015החלטות תמיכה: סוף אפריל 2014 סבב שני 2015: שליחת הבקשות לקריאת הלקטורים בכל התחומים: 30 בחודש יולי 2015הזמנות לפרזנטציות בפני הועדות המקצועיות: אמצע אוקטובר 2015ישיבות הפרזנטציות: סוף אוקטובר 2015החלטות תמיכה: אמצע נובמבר 2015 *התאריכים הנ"ל עשויים להתעדכן ולהשתנות מעת לעת, בהתאם ללו"ז עבודת הקרן.