background preloader

Precision Agriculture

Facebook Twitter

גיל ההתבגרות של החקלאות העברית - השילוח. חיבור אל רגבי הארץ, הפרחת השממה וסיפוק תוצרת טרייה מן הכפר– בשם כל אלה מתחזקת ישראל חקלאות עמוסה במכסות ייצור ומכסי מגן, שר ממונה ולובי חזק.

גיל ההתבגרות של החקלאות העברית - השילוח

על הרומנטיקה לפנות מקום למבט ריאלי, לציונות של העת הזאת שבה החקלאות היא ענף מני רבים "אז בבית הספר", כתב עלי מוהר בפזמונו 'שיעור מולדת', "על הקיר תמונה / והאיכר חורש בה / את האדמה". ברקע, כזכור, הנוף הארצישראלי של ההתיישבות העובדת: ברושים, שמי שרב, עמק. האיכר, מסתיים הבית, "יצמיח לנו לחם / שנהיה גדולים". השנים חלפו, ואנו נהיינו גדולים. סנטימנטים אלה כלפי עבָר ציוני לא רחוק, שבו היה החקלאי היהודי גיבור לאומי של ממש, מגויסים להצדקת מדיניות של תמיכה בחקלאות של היום, אף כי חשיבותה הלאומית שונה לחלוטין מזו שהייתה. SPACE10 open sources The Growroom – The Farm – Medium. Normalized Difference Vegetation Index - Wikipedia. Negative values of NDVI (values approaching -1) correspond to water.

Normalized Difference Vegetation Index - Wikipedia

Values close to zero (-0.1 to 0.1) generally correspond to barren areas of rock, sand, or snow. Lastly, low, positive values represent shrub and grassland (approximately 0.2 to 0.4), while high values indicate temperate and tropical rainforests (values approaching 1).[1] The normalized difference vegetation index (NDVI) is a simple graphical indicator that can be used to analyze remote sensing measurements, typically but not necessarily from a space platform, and assess whether the target being observed contains live green vegetation or not.

הנדסת מערכות חישה, מידע ומיכון - מכון וולקני. Export.gov. מהי חקלאות מדייקת?

export.gov

חקלאות מדייקת (Precision Farming) היא מכלול של פעולות איסוף מידע וניתוח, במטרה להבין את השונות בחלקה, או בין חלקות, ולהגיב לה. תחילת דרכו של תחום זה, בראשית שנות ה-90, על רקע הופעת ה-GPS ותוכנות ה-GIS )מערכות מידע גיאוגרפיות(. בהמשך )וגם היום( נבנו מודלים אגרונומיים וכלכליים המאפשרים פיזור תשומות אופטימלי במרחב, שיפור יכולות השליטה והבקרה בפעולות החקלאיות, ותכנון תשתיתי. These Cows Will Text You When They’re in Heat - Bloomberg. Every morning, Austin Knowles pulls on his rubber boots, dodges the manure in his farmyard, and opens the creaky wooden door of his 200-year-old barn on a hilltop in Worcestershire, 130 miles northwest of London.

These Cows Will Text You When They’re in Heat - Bloomberg

Inside, his dairy cows are busy uploading data to the cloud. Each animal has a half-pound sensor in her stomach, which is linked via Wi-Fi to a service that helps Knowles analyze the health and well-being of his herd. If an animal falls ill, the system e-mails the vet days before the cow is visibly sick. When one is about to go into heat, Knowles and his staff get a text message. “Cows are a lot of work,” the third-generation farmer says over tea at the rough-hewn wooden table in his kitchen.

מיפוי

‫חקלאות מדייקת 9.12.14‬‎ פרויקטים לדוגמה. Curriculums. קמפוס ירוק - קירות ירוקים. חקלאות עירונית, קירות ירוקים וגינון ורטיקלי / מיה מורג הרבה משברים סביבתיים נמצאים ברמה גבוהה בתודעת הציבור.

קמפוס ירוק - קירות ירוקים

משבר המים מקבל נתח עשיר בפרסומות בטלוויזיה ובמוסדות החינוך וכולנו יודעים כי חשוב לחסוך במים. גם זיהום האוויר עולה מדי פעם לתודעה הציבורית בעיקר בימים של מזג אוויר קיצוני. לעומתם, המחסור בשטחי אדמה עולה לתודעה ולדיון ציבורי רק כאשר מדובר בענייני נדל"ן ומחסור בדיור ציבורי או כאשר שטח פתוח בעל ערך טבע נמצא במרכזו של מאבק כזה או אחר. המחסור ההולך ומתגבר באופן חריף של אדמה פוריה לגידול מזון כמעט ואינו מדובר. לעומת השטחים החקלאיים ופוריות האדמה הנמצאים במגמת צמצום וירידה, הגידול האקספוננציאלי של אוכלוסיית בני האדם בעולם דורש ייצור כמויות מזון אדירות ההולכות וגדלות מדי עשור. עם זאת, חקלאות עירונית מתבטאת בהחכרת חלקות קרקע קטנות בתוך העיר ובשוליה, ולמרות שהיא מהווה פתרון חלקי, היא עדיין דורשת שימוש בקרקע. Migal. Find a Researcher  Prof.

Find a Researcher 

Giora Rytwo Visit Prof. Giora Rytwo__s_Lab Almost all processes in the environment are governed by physico-chemistry influences. Scientists night 2011 A. Scientists night 2011 B. למה ללמוד GIS באוניברסיטה העברית? למה?

למה ללמוד GIS באוניברסיטה העברית?

איך? ומה ללמוד? נתחיל עם למה? עולם הממ"ג (GIS) היינו חדשני ומתפתח בעולם ובארצנו - באקדמיה, במגזר הפרטי ובמגזר הציבורי. האיגוד האמריקאי החשוב GITA מפרסם כי "the geospatial market is growing at an annual rate of almost 35 percent", ופוטנציאל הגידול בתחום נשאר גבוה. Veris. טכנולוגיה ישראלית יכולה לפתור את משבר המזון הבא. מוזיאון המדע ירושלים. חוקר: ד"ר עופר דהן מוסד המחקר: מכון צוקרברג לחקר המים, המכונים לחקר המדבר, אוניברסיטת בן גוריון בנגב רקע מי תהום, המהווים את משאב המים הטבעי החשוב בעולם, מצויים באופן מתמיד בסכנת הזדהמות ממקורות שונים כמו תחנות דלק, מטמנות פסולת ומאגרי שפכים.

מוזיאון המדע ירושלים

כאשר מערכות כגון אלה אינן מטופלות כראוי, הן עלולות לדלוף ולשחרר אל תת-הקרקע חומרים מסוכנים, ובכך לזהם את מי התהום. לעיתים חולפות שנים רבות של זיהום מתמשך עד שדליפה מאותרת ומקורה מטופל. כיום אין בנמצא טכנולוגיה המאפשרת טיהור מלא של אקוויפרים מזוהמים והשבתם לאיכותם המקורית. מטרת המחקר פיתוח טכנולוגיית ניטור, המאפשרת מעקב מתמשך אחר תהליכי חלחול מים והסעת מזהמים בתווך הלא-רווי שבין פני השטח אל פני מי התהום.

כלי מחקר במהלך המחקר פותחה מערכת לניטור התווך הלא-רווי (vadose-zone monitoring system VMS). מהלך המחקר המערכת נוסתה בהצלחה במספר מחקרים שעסקו בחלחול מים והסעת מזהמים בתווך הלא-רווי. Home farming robot.