background preloader

Bildanalys

Facebook Twitter

Kunskapsbanken Bilders Makt. Kunskapsbanken Bilders Makt. Fyrtio nyanser av maktbalans – Genusfotografen. Konsten att overtyga lararmanus. Tolka bilder för att träna inferenser och öka ordförrådet. När jag arbetade med sagotemat med mina sjuor ville jag öka deras strategier för att göra inferenser.

Tolka bilder för att träna inferenser och öka ordförrådet

En bra utgånspunkt är att använda sig av bilder. Om du vill veta mer om detta kan du läsa kunskapsköversikten av Barbro Westlund Att läsa och förstå där hon skriver att om ”eleverna har problem att göra inferenser kan bilderböcker /…/ helt eller nästa helt utan text, användas. Det är utifrån bilderna som en slutledning ska dras eller en muntlig berättelse ska formuleras. ” (sid 51).

Jag valde att testa detta och anpassade det utifrån sagotemat genom att använda sagoillustrationer. Att tolka en bild När du tolkar bilder kan du göra det genom att titta både i bilden, utanför bilden, känslospråk och författaren i bilden samt du själv i bilden. Sätt ord på det du ser i bilden: Jag ser… Jag ser färgen… Bilden föreställer… Jag ser en/ett… Jag ser dessa detaljer…

Bildanalys. Om du går ut på stan ser du trafikskyltar och reklamskyltar, om du öppnar en tidning ser du fotografier och tecknade bilder.

Bildanalys

De här bilderna talar till oss på olika sätt, de har olika syften. En del vill förklara eller lära oss något, andra vill väcka känslor eller påverka oss i någon riktning. Men det finns också bilder som dokumenterar verkligheten, som visar något som har hänt. Det kan exempelvis vara ett foto där vi ser hur Zlatan gör det perfekta målet. I skolan kan du få i uppgift att fundera kring en bild - att analysera bilden. Handlar om. Typiska drag för en bildanalys: · Ger en beskrivning av bilden. · Beskriver den egna upplevelser av bilden. · Säger något om vad bilden berättar, vad bilden har för syfte.

Jämför två bilder. Enklare analys Temat för de två bilderna skulle kunna vara ”Hunden är människans bästa vän”.

Jämför två bilder

På den vänstra bilden ser vi en man med sina jakthundar på landet. Hundarna är viktiga för mannen. Han ser allvarlig och koncentrerad ut. Ska jakten bli lyckad? På den högra bilden, ”Damen med hunden”, har hunden en annan betydelse för människan. Detaljerad analys Hunden är människans bästa vän. I ”Damen med hunden” kan man riktigt känna hur de små taxbenen springer på för att hålla samma tempo som sin matte, som förmodligen är en fin dam med tanke på målningens titel, de gammaldags kängorna och den långa kappan. I ”Sir John Nelthorpe” ser vi en man och två hundar som är ute på jakt. Analys av målningen Svartsjuka. 2. Exempel på bildanalys. 2010-01-07 14:37 Joakim Wendell tillbaka Här följer ett exempel på en bildanalys.

2. Exempel på bildanalys

Beskrivning av bilden: Jag ser en gigantisk sten. Den lutar och ser ut som om den skall tippa över när som helst. Det sitter människor i skuggan av stenen och tre av dem står under den och håller sina händer uppsträckta mot stenen. Denotation: Det man först ser och som är det centrala i bilden är stenen. Konnotationer: Ser ut att vara ett sällskap på bilden, kanske en familj/släktingar.

Gemensamma associationer:När jag ser en så stor sten på en udda plats, så associerar jag till istiden. Personliga associationer:Mäktigt! Bildanalys, ett exempel – Fröken Wastesons svenska. Sedan vi fick tillgång till fler datorer och Internet i skolan har det blivit mycket lättare att jobba med det utvidgade textbegreppet, det vill säga förutom text, dessutom bild, ljud och film.

Bildanalys, ett exempel – Fröken Wastesons svenska

Det är lättare att hitta och använda andras material. Det är också lättare att själv skapa och sprida eget. Men bli inte för ivrig. Glöm inte upphovsrätten! Ibland kan man kanske känna sig sugen på att göra en bildanalys … Då kan man till exempel titta på följande saker: 1) Vem är avsändaren? Här kommer ett konkret exempel på en analys: Jag har utgått från bilden ovan som heter Joy och är tagen av susanne anette. Avsändare, medium och syfte “susanne anette” har laddat upp bilden “joy” på sin sida på Flickr. Mottagare Jag tror att susanne anette sprider bilden via Flickr för att hon vill att så många som möjligt ska kunna se den, glädjas åt den och använda den.

Innehåll Bilden föreställer en pojke i helfigur som springer i vattnet nära strandkanten. Skola npht09 bildanalys.