background preloader

Stamceller

Facebook Twitter

Illustreret Videnskab. Et fantastisk magasin for de mange videbegærlige læsere!

Illustreret Videnskab

Illustreret Videnskab er en opdagelsesrejse i videnskabens verden. En verden, der bærer den teknologiske fremgang for den moderne hverdags fantastiske hjælpemidler som fx nanoteknologi, biler og medicin. What are stem cells? - Craig A. Kohn. Watch "Stem Cell Revolutions" Full Documentary Online. Type 1 Diabetes. Type 2 Diabetes. Gennembrud: Forskere udvinder stamceller fra klonet menneskefoster. Et hold forskere fra Oregon Health and Science University har opnået et stort gennembrud inden for kloning af mennesker.

Gennembrud: Forskere udvinder stamceller fra klonet menneskefoster

I en artikel i det videnskabelige tidsskrift Cell fører de bevis for, at det er lykkedes dem at udvikle et klonet foster på et såkaldt blastocyst stadie, hvilket vil sige at et befrugtet æg har overlevet i fem dage efter, at det har delt sig. Udfra det har de formået at udvinde stamceller, som kan være med til at skabe nye hjertemuskler, knogler, hjernevæv eller en hvilken som helst anden celletype i kroppen. Stamceller redder 71-årig kvinde fra kørestolen. Gyldendal - Den Store Danske. © Jakob Skou-Hansen Prometheus.

Gyldendal - Den Store Danske

Constantin Hansen udførte 1844-53 sammen med Georg Hilker en freskoudsmykning af vestibulen i Københavns Universitets hovedbygning på Frue... | Læs mere Prometheus. Constantin Hansen udførte 1844-53 sammen med Georg Hilker en freskoudsmykning af vestibulen i Københavns Universitets hovedbygning på Frue Plads. Kæmpe diabetes-studie er en »meget, meget stor skuffelse« Videnskabsfolk fra hele verden har bidraget til et nyt studie, som har ønsket at forklare de genetiske årsager til, at nogle mennesker rammes af type 2-diabetes.

Kæmpe diabetes-studie er en »meget, meget stor skuffelse«

Flere end 300 forskerhjerner - heraf 13 fra Danmark - har formet studiet, som nu er publiceret i det anerkendte, videnskabelige tidsskrift Nature. Konklusionen er imidlertid nedslående. Fostervand leverer stamceller uden etiske problemer - Etik.dk. 6. Etiske problemstillinger omkring stamceller - Biotech Academy. I denne artikel beskrives en del af de etiske problemstillinger, der er omkring stamceller.

6. Etiske problemstillinger omkring stamceller - Biotech Academy

Det beskrives, hvordan bioetik er en vigtig del af den bioteknologiske forskning, og hvordan det allerede nu er nødvendigt at tage stilling til mange ting, der for få år siden ville blive betegnet som science fiction. Den primære overvejelse drejer sig om, hvorvidt det er i orden at destruere et befrugtet æg, der i teorien kunne være blevet til et barn. Dette er på nuværende tidspunkt nødvendigt for forskningen i behandlinger, der potentielt kan helbrede mange millioner mennesker. Til sidst beskrives, hvilke love der regulerer stamcelleforskningen. Bioetik. Stamcelleforskning og sygdomsbehandling.

Forskerinterview om iPS-celler – etikoglivetgym.dk. Poul Hyttel er professor ved Københavns Universitet og forsker i stamceller.

Forskerinterview om iPS-celler – etikoglivetgym.dk

I videoen fortæller han om, hvordan man kan udtage en hudprøve fra en patient med arvelig demens, afspecialisere hudens bindevævsceller til iPS-celler – dvs. "spole dem tilbage" til et stadium så de minder om celler i det tidlige embryon – korrigere iPS-cellerne for den arvelige fejl og derefter specialisere dem til neurale celler, som kan injiceres tilbage ind i patientens hjerne. Stamcelleforsker Poul Hyttel giver sit bud på, hvad udviklingen af iPS-celler vil gøre for behandlingen af sygdom hos mennesker inden for de næste 10-20 år, og hvilke forskningsmæssige udfordringer, der venter.

2. Stamcelleterapi og udviklingsbiologi - Biotech Academy. I denne artikel forklares, hvad en stamcelle er, og hvordan man håber, at stamcelleforskningen vil give resultater, der kan bruges til at helbrede en lang række sygdomme i fremtiden.

2. Stamcelleterapi og udviklingsbiologi - Biotech Academy

Herefter gennemgås de grundlæggende teorier inden for udviklingsbiologien, der beskriver, hvordan et foster udvikles på molekylært niveau. Det beskrives til sidst, hvordan forskning i udviklingsbiologi er nødvendig for at kunne lave effektive behandlinger af sygdomme med stamceller. Hvad er en stamcelle? En stamcelle er en celle, der kan differentiere sig (dele sig og udvikle sig) til mange forskellige celletyper i kroppen – man kan sige, at den er stamfader til kroppens celler.

Både det befrugtede æg og de første celler, der dannes, når ægget deler sig, er stamceller, da de kan differentiere sig til alle kroppens celler. 3. Differentiering af stamceller - Biotech Academy. I denne artikel beskrives, hvilke forskellige typer stamceller der findes, og hvilke egenskaber de har.

3. Differentiering af stamceller - Biotech Academy

Det beskrives herefter, hvordan forskerne bruger gensplejsning, virus og selvlysende mus, til at finde frem til de signalproteiner, der kan lave stamceller om til forskellige terapeutiske celler. Til sidst forklares, hvordan forskerne dyrker stamceller og forsøger at differentiere stamceller til terapeutiske celler i laboratoriet. Forskellige typer stamceller. 4. Immunforsvaret, kloning og kunstige stamceller - Biotech Academy. I denne artikel forklares, hvordan immunforsvaret spiller en vigtig rolle ved celleterapi.

4. Immunforsvaret, kloning og kunstige stamceller - Biotech Academy

Immunforsvaret vil forsøge at afstøde de transplanterede celler, selv om de er gode for patienten. Der forskes derfor intensivt i metoder, der kan medføre, at de transplanterede celler opfører sig fuldstændig ligesom kroppens egne. Det beskrives, hvordan forskerne forsøger at manipulere patientens immunforsvar, og hvordan det vha. terapeutisk kloning bliver forsøgt at lave patientspecifikke stamceller. Til sidst beskrives inducerede Pluripotente Stamceller (iPS-celler). 5. Perspektiver for stamcelleterapi med fokus på diabetes - Biotech Academy. Et af de store perspektiver i stamcelleterapi er, at der er mulighed for at helbrede mange helt forskellige sygdomme, med den samme teknologi.

5. Perspektiver for stamcelleterapi med fokus på diabetes - Biotech Academy

I denne artikel præsenteres en del af de sygdomme, forskere forsøger at helbrede vha. stamcelleterapi. Diabetes bliver brugt som udgangspunkt for denne beskrivelse. De seneste år er der opstået en del private stamcellebanker, der tilbyder at opsamle navlestrengsstamceller fra nyfødte. Stamceller KU. Prometheus og de forbudte stamceller. 1. Blodsukkerregulering og diabetes - Biotech Academy. Diabetes, der også kaldes sukkersyge, opstår når blodsukkeret ikke reguleres rigtigt. Diabetespatienter danner for lidt af hormonet insulin, der regulerer blodsukkeret.

De bliver derfor behandlet med flere insulinindsprøjtninger dagligt. I denne artikel beskrives, hvordan blodsukkeret reguleres i normale mennesker, og hvad der er anderledes, når man har diabetes. Fakta om diabetes Det skønnes, at ca. 250 millioner mennesker har diabetes, hvilket svarer til mere end 5 % af verdens befolkning. Sundhed. Diabetes - type 2. Diabetes. Diabetes (også kaldet sukkersyge) er en tilstand med kronisk forhøjet sukkerindhold i blodet. De to hyppigste former for diabetes kaldes type 1-diabetes og type 2-diabetes. Diabetes indebærer en øget risiko for at udvikle en række alvorlige komplikationer i hjerte-karsystemet, nervesystemet, nyrer og øjne, og dette er blandt andet medvirkende til, at diabetikere har en betydelig overdødelighed i forhold til ikke-diabetikere. Diabetes. Sundhed. Lavt blodsukker (Hypoglykæmi) Hvad er lavt blodsukker? Hypoglykæmi- eller lavt blodsukker - er en tilstand, hvor blodets indhold af sukker (glukose) bliver for lavt (oftest mindre end 3,5 mmol/L), og hvor der samtidig er symptomer på lavt blodsukker.

Flere forskellige symptomer er typiske, når man har lavt blodsukker. Hvis man spiser eller drikker sukker, forsvinder symptomerne som regel indenfor 10-15 minutter. Hvorfor får man lavt blodsukker? Hormonet insulin, der produceres i bugspytkirtelen, nedsætter blodsukkeret ved at åbne nogle kanaler i cellerne, så sukkeret i blodet kan strømme ind i dem. Kap07 01.