background preloader

Børnenes hemmelige verden

Facebook Twitter

Links til udvalgte artikler og hjemmesider

Børnenes hemmelige verden. Pædagogers arbejde med børns venskaber og relationer : inspiration og refleksion fra et forsknings- og udviklingsprojekt. Tidlige spor. Psykiatrifonden. Børns angst skal tages alvorligt.

Psykiatrifonden

Forældre skal lytte nøje og acceptere alle følelser hos barnet. Men også søge hjælp, hvis barnet mistrives, og angsten hæmmer hverdagen gennem længere tid. Af journalist Tina Varde. Om legens væsen og betydning - bupl.dk. Legen er en "autotelisk" virksomhed.

Om legens væsen og betydning - bupl.dk

Det betyder at målet (telos) ligger i virksomheden, i selve legen. Barnet leger ikke for at lære og heller ikke for at fremstille et eller andet produkt (som fx. i arbejde). Barnet leger for at lege. Dansk Center for Undervisningsmiljø. Dansk Center for Undervisningsmiljø. Det er gennem relationer, at barnet skaber konkrete erfaringer om sig selv, om andre og om verden.

Dansk Center for Undervisningsmiljø

På grundlag sf relationer udvikler barnet sit private meningsunivers, sin identitet, sin evne til socialitet, og empati samt sine handlemønstre. Trivsel kræver gode relationelle forhold Et barns udvikling er afhængig af de voksnes måde at indgå i og fastholde relationer. Det betyder, at det er kvaliteten af relationerne der skabes mellem barnet og den voksne, der er afgørende for om de relationelle forhold er udviklingsstøttende eller hæmmende. Mødes barnet anerkendende og påskønnende motiveres det bedst til nytænkning og udvikling. Udviklingsstøttende relationer mellem barn og voksen For at relationer mellem barn og voksen skal fungere udviklingsstøttende for barnet, er det vigtigt, at den voksne tager det overordnede ansvar, men at begge opfattes som ligeværdige i deres forhold.

Et godt børnemiljø handler om sociale relationer. ”Det er lige meget, om jeg er her eller hjemme, bare jeg er sammen med Mathias”.

Et godt børnemiljø handler om sociale relationer

Sådan siger en femårig dreng, der går i børnehave i Vejle. Han ved godt, hvad hans trivsel især drejer sig om. Det er at have en ven. Her ligger hans glæde, sikkerhed og det overskud, der giver hans liv indhold. Han har det som de fleste andre børn, at fællesskab og venskab er alt afgørende for at have det godt. Paed arb venskaber relationer. Hvordan en iPad kan starte nye venskaber. Simone hikster af latter hele vejen gennem et digitalt dukketeater, som hun har skabt på iPad sammen med Klara.

Hvordan en iPad kan starte nye venskaber

Både dukketeater og lyd er blevet fanget af optagefunktionen, samtidig med at Simone og Klara på fem år har pjattet med dukketeater-appen. På optagelserne er det ikke til at høre, at Simone er en lidt forsigtig pige. Litteraturlisteautomaten fra SkrivOpgave.dk.