background preloader

3 ugers pædagogisk forløb - EVU

Facebook Twitter

Her ses materiale til brug for tre ugers grundkursus i Åben værkstedsform

Barns motoriske utvikling, 1-6 år.

Sprogkuffert - sprogkalender

På vej mod skole. På vej mod børnehave. På vej mod dagpleje eller vuggestue. Hey, jeg kan! Den kommunale Dagpleje i Vordingborg Kommune - Det gode samspil mellem barn og forælder. Den kommunale Dagpleje i Vordingborg Kommune. Forældre forfra - TV udsendelse. 100 års barndom. Væk fra mor og far.