background preloader

SoMe

Facebook Twitter

Digital Marketing Think Tank. LUOTI: Oppilaitokset ja SoMeosaaminen. Sosiaalisen median opetuskäytön suositukset. Sosiaalinen media on ”tietoverkkoja ja tietotekniikkaa hyödyntävä viestinnän muoto, jossa käsitellään vuorovaikutteisesti ja käyttäjälähtöisesti tuotettua sisältöä ja luodaan ja ylläpidetään ihmisten välisiä suhteita. ” (Sanastokeskus TSK 40, 2010) Sosiaalinen media on lyhyessä ajassa tullut merkittäväksi osaksi yhteiskuntaa.

Sosiaalisen median opetuskäytön suositukset

Se tuo jokaiselle mahdollisuuden vaikuttaa ja oppia aktiivisesti osallistuen ja yhdessä työskennellen. Sosiaalinen media ja digitaalinen kulttuuri kokonaisuudessaan muuttaa oppimista, oppijaa aktivoivaan suuntaan. Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen on lisääntynyt yhteiskunnan monilla alueilla. Sosiaalisen median käyttö osana työelämän toimintaa on kasvamassa. Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen on uusien mobiililaitteiden avulla mahdollista oppimisympäristöstä riippumatta. Opetuskäytöllä tarkoitetaan kaikkea oppimiseen ja opetukseen liittyvää sosiaalisen median välineillä tapahtuvaa toimintaa.

The State Of The Internet. Some_linkkeja_2013. Some linkkejä 2013 - Google docs. SoMen vaikutuksia suomalaiseen yrityskulttuuriin, EVA. Suora yhteys: näin sosiaalinen media muuttaa yritykset on Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA:n julkaisema raportti sosiaalisen median vaikutuksista suomalaiseen yrityskulttuuriin.

SoMen vaikutuksia suomalaiseen yrityskulttuuriin, EVA

Raportin ovat laatineet Sulavan konsultit Antti Isokangas ja Petteri Kankkunen. Tuleeko yritysjohdon olla läsnä sosiaalisessa mediassa? Miten yritys voi saada rahallista hyötyä sosiaalisesta mediasta? Miten sosiaalinen media vaikuttaa yrityksen maineeseen? Sosiaaliset teknologiat tekevät yrityksistä entistä läpinä­kyvämpiä ja lisäävät radikaalisti tietotyön tuottavuutta. Raportti kertoo esimerkkejä siitä, millaisia muu­toksia sosiaalinen media on jo aiheuttanut suomalaisissa yrityksissä – ja millaisiin muutoksiin yritysten johdon on seuraavaksi syytä varautua. Lataa raportti ilmaiseksi tästä: Suora yhteys Raportin kyselytutkimuksen aineisto löytyy täältä: Sosiaalinen media yrityskaytössa Lisätietoja: Vanhustyön kehittäminen. Pohtikaa täällä mitä sosiaalinen media tuo vanhustyön laatuun.

Vanhustyön kehittäminen

Sosiaalisen median avulla voidaan pitää yhteyttä sukulaisiin, jotka asuvat kaukana sekä muihin ystäviin. Median avulla saadaan tietoa ja pystytään kehittämään omia taitojaan. Seuraamaan yhteiskunnan asioita. Vanhustyön laatu ja sosiaalinen media: Vanhusten elämänlaatua voidaan parantaa sosiaalisen median avulla, jos vanhus on valmis käyttämään sitä.

Viime vuosina käyty keskustelu Suomen vanhustenhuollon laadusta on antanut varsin huonon kuvan hoidon tasosta ja vanhusten palveluista. Sosiaalinen media on suurimmalle osalle vanhuksista vieras maailma. Sosiaalinen media auttaa pitämään yhteyksiä niin työntekijöiden, kuin asiakkaiden ja heidän omaistenkin välillään. Sosiaalinen media ei ehkä tämän hetken ikääntyneille ole kovinkaan tuttu asia. On vaikea kuvitella nykypäivän vanhuksia twiittaamassa tai käymässä keskustelua webkameran välityksellä, poikkeuksia tietysti on. Tykkää tästä: Tykkää Lataa... Miten arvioida sosiaalista mediaa hyödyntävää oppimistoimintaa? Oppimistoimintaa ja arviointia ei voi irroittaa toisistaan.

Miten arvioida sosiaalista mediaa hyödyntävää oppimistoimintaa?

Arviointi ohjaa oppimista niin kouluissa työpaikoillakin. Se, miten oppimista arvioidaan, vaikuttaa vahvasti siihen, minkälaisia oppimisstrategioita valitsemme, ja tätä kautta siihen, miten syvällistä oppiminen on. Peruslähtökohtana on arvioida oppimistoiminnan aikana tapahtuvaa toimintaa, ei pelkkää lopputuotetta. Selitän tässä miksi ja ehdotan tapoja prosessien arviointiin. 1) Oppimistutkimus on kiistattomasti todistanut, että tietty toiminta johtaa syvään oppimiseen.

Parhaimmillaan oppiminen on itseohjautuvaa, tarvelähtöistä ja sisäisesti motivoitunutta toimintaa. Vuorovaikutteisen toiminnan parissa tapahtuu prosesseja, jotka helpottavat asian sisäistämistä, oppimista: asian selittäminen muille vaatii sen käsitteistämistä ja ymmärtämistä. Englannin kielessä on hieno termi, Engagement, joka tarkoittaa ainakin minulle sitoutunutta uppoutumista, innostunutta ja määrätietoista tekemistä. Tulevaisuus on erilainen kuin nykyhetki . Social Media Trends for 2013 – Part 1. By Beatrice Whelan, Social Media & Content Specialist at Sage What an exciting year 2012 was from a social media perspective.

Social Media Trends for 2013 – Part 1

What will 2013 hold and what should you be including in your social media strategy for 2013? A lot of these trends have already emerged in 2012 but will become more pronounced in 2013. 1. 15 Marketing & BusinessTrends In 2013. Sosiaalisen median mittaaminen 3: Työkalut | Viestintä-Piritta.