background preloader

Project-based learning

Facebook Twitter

Project-based Learning

Project-Based Learning. Constructive & Project-based Learning. Projektové vyučování. Stotříletý český učitel: Projektové vyučování? To jsme dělali už za Masaryka. LN Ve školství jste působil od dvacátých let minulého století.

Stotříletý český učitel: Projektové vyučování? To jsme dělali už za Masaryka

Kolik pamatujete reforem? Na mne jako na učitele mělo největší vliv ustanovení tří pokusných škol v roce 1929. V Praze, v Humpolci a ve Zlíně. Došlo k tomu pod vlivem univerzitního profesora Václava Příhody, který studoval i přednášel také v Americe a ve Francii a po návratu chtěl prosadit nové způsoby práce s žáky. Ta naše zlínská škola se jmenovala Masarykova pokusná diferencovaná škola. LN Říkáte naše, což znamená, že jste na ní učil. LN Proč se jí říkalo diferencovaná? LN Proč ty nejvyspělejší děti neodešly do osmiletého gymnázia? LN Používali jste nějaké netradiční způsoby výuky? Domluvil jsem se ale i s dalšími kolegy, takže v češtině o tom psali fejeton a v biologii zařadili aktuálně hlodavce. LN Měli jste ještě nějaké jiné speciální metody? LN To zní skutečně jako z nejmodernější příručky pro pedagogy.

LN O Baťově firmě je známo, že jí hodně záleželo na vzdělávání. LN Jak věděl, komu je má poslat? LN To znamená? Project-Based Learning. Project Based Learning: Explained. Project Based Learning. Project Based learning.

PBL + Edmodo = Awesome. Tagged with: Bianca HewesFeatured BloggerPBL Friday with Bianca!

PBL + Edmodo = Awesome

I find myself sitting in a lecture by philosopher David Chalmers (it’s titled ‘The Singularity: A Philosophical Analysis’) and realise that once again I am behind in writing my weekly post for edmodo – where do the hours go?! The layout of the room (a university lecture theatre) contradicts the focus of this post. It puts me in an uncomfortable and uncertain mood. I plan (as my title suggests) to blog about a student-centred, inquiry-based style of learning that seems anathema to the arrangement of this philosophy talk. David Chalmers is a very clever guy who uses very impressive logical/mathematical formulas to present his ideas about artificial intelligence and the relationship between consciousness and technology. PBL + edmodo = Awesome This formula has been proven in my class over the last 6 months. To make this post as user-friendly as possible, I’m just going to give you my ‘Top 5 reasons why PBL + edmodo = awesome’: Project-Based Learning Made Easy.

"Project-based learning is great but it is too hard for teachers to do well.

Project-Based Learning Made Easy

" I have heard this belief stated more times than I can count. Is PBL really so difficult that only a select number of masterful teachers, innovative schools, and dynamic school leaders can pull off high quality projects? I don't think so. In the service of inspiring educators to embrace a performance-based approach to teaching, learning and assessment by highlighting great projects, I am worried that we actually dissuade teachers and leaders from using this approach. As learners we need to be presented with challenging yet attainable tasks in order to gain our full engagement. To dramatically increase the number of students and teachers engaging in project-based learning and performance assessment we need to highlight examples that are attainable. Academic Rigor -- Ask a Question In addition to mapping from state content standards, we use inquiry as driver for almost all projects, units and lessons.

Announcing Edutopia's Project-Based Learning Camp. Join us for a month-long, online project-based learning workshop, facilitated Suzie Boss, Edutopia blogger and co-author of Reinventing Project-Based Learning.

Announcing Edutopia's Project-Based Learning Camp

Participants will work together to brainstorm on the design of a project that challenges students to respond to the Gulf of Mexico oil spill. By the end of the four weeks, you will have developed a project plan, including time lines and assessments. More importantly, you will have explored a variety of resources and met a community of others who are interested in using PBL to develop students' problem-solving skills. Likely outcomes? Project Based Learning Checklists. PLE & PLN.