background preloader

Pedagogy

Facebook Twitter

"Elevernas behov ska styra lärarnas fortbildning". Lärare ska fortbildas i grupp, alltid utgå ifrån elevernas behov och är beroende av ett starkt och tydligt pedagogiskt ledarskap.

"Elevernas behov ska styra lärarnas fortbildning"

Beromundersokning.pdf. Ämneslärare startade språkutvecklande arbetssätt– resultaten höjdes. Att arbeta med språket i alla ämnen är en viktig faktor för att alla elever ska nå framgång i alla ämnen i skolan och därför blev jag så glad när jag läste ett reportage från Centralskolan i Tierp, Kommunen som gjorde en språkresa.

Ämneslärare startade språkutvecklande arbetssätt– resultaten höjdes

Reportaget går att läsa i sin helhet i boken Se språket i ämnet av Lena Vestin (red). Ge barnen rätt sorts beröm - Åsikter - Corren.se - Nyheter Linköping Östergöt... I småbarnslitteraturens filosofiska standardverk ”Nasse hittar en stol” finns en replik som blivit bevingad i vår familj.

Ge barnen rätt sorts beröm - Åsikter - Corren.se - Nyheter Linköping Östergöt...

Nasse har aldrig sett en stol och vet inte hur man använder den. Han prövar på alla möjliga olika sätt vilket väcker olika reaktioner hos omgivningen. En tant dyker upp och utbrister ”Kan du sitta så jättefint alldeles själv? Vad jätteduktig du är. Känns det jättebra? Våra barn skrattade gott åt detta. I Sverige berömmer vi ständigt våra barn i tron att det ger dem en stark självkänsla. Barn som får beröm för sina ansträngningar ”det här Legobygget har du verkligen jobbat länge med, och se så bra det blev” utvecklar en dynamisk syn på lärande där det blir kul med utmaningar.

Ny lärare: Att presentera sig för klassen. Detta att få en ny klass.

Ny lärare: Att presentera sig för klassen

Man är pirrig så det kryper i hela kroppen. En glad anspänning. Vilka är de eleverna? EDpuzzle. Worldtruth. Women, children and adolescents should avoid eating farmed salmon, according to Norwegian doctors and international experts.

worldtruth

The reason is that salmon feed contains harmful pollutants. Talking to VG, specialist Anne-Lise Birch Monsen and Physician and professor of medicine, Bjørn Bolann say that it is uncertain in both the amount of toxins and how they affect children, adolescents and pregnant. They point out that the type of contaminants that have been detected in farmed salmon have a negative effect on brain development and is associated with autism, AD / HD and reduced IQ. A large European study involving about 8,000 newborns, shows that pregnant women with high levels of toxins in the body have children with lower birth weight, which may have an adverse effect on child health.

Conservative party (Høyre) economic policy spokesman Svein Flåtten asks fisheries minister to respond in the Parliament on whether Norwegian farmed salmon is dangerous to eat for children and pregnant women. Språket i alla ämnen. Jag och min kollega Maria Lachan träffade förra veckan ett antal högstadielärare i svenska, svenska som andraspråk och so för att samtala om är språk- och kunskapsutvecklandearbetssätt.

Språket i alla ämnen

Jag har nedan samlat ihop ett antal resurser som lärare kan använda sig av för att komma igång med att arbeta i språket i alla ämnen. På studiedagen började vi med att prata om att alla skolans ämnen ställer, förutom ämnets specifika kunskapskrav, en mängd språkliga krav på eleverna Det kan till exempel vara att kunna: • Värdera • Beskriva • Samtala om • Resonera • Reflektera • Analysera • Lösa problem • Genomföra • Utvärdera • Tolka • Sammanställa • Använda begrepp • Kommunicera • Ge respons • Motivera • Se sammanhang • Presentera • Jämföra • Redogöra • Dra slutsatser • Planera. Lektion a la Körling: Tre begrepp och en fras. Detta är en mycket enkel lektion; det enklaste sättet att sätta begrepp i omlopp bland eleverna och ge dem litteratur och skolspråk i fraser, lånade av litteratur och faktatexter.

Jag började undervisa så här för många, många år sedan. Länka denna lektionstanke med detta blogginlägg. Jag kallade lektionen: Låt mig berätta hur man gör och hur man kan tänka. Oavsett ämne eller text lyft fram begrepp. Ur ett kort stycke i boken hämtar jag tre begrepp: katalysatormarkvattenegenskaper Då jag startar min lektion i kemi kan dessa ord stå på tavlan. Belöning kan få uppskjutare att byta vanor. Många har en liten uppskjutare inom sig.

Belöning kan få uppskjutare att byta vanor

Forskning har visat att vi ofta gör hälften av jobbet på 80 procent av tiden. Andra halvan måste snos ihop på bara 20 procent av tiden. Vissa av oss vill gärna tro att vi är obotliga tidsoptimister, svårt beroende av den adrenalin-cocktail som gör att vi kan stänga av omvärlden till hundra procent. Stressen tycks ge en kristallklar skärpa. Sen, puh, är det över igen. Psykologen Alexander Rozental och journalisten Lina Wennersten som skrivit boken ”Dansa på deadline – uppskjutandets psykologi” vill ruska om oss som förskönar tidspressen. . – Vår bok går ut på att ifrågasätta om man är en deadlineromantiker.

Formativ bedömning

Skolutveckling. Lärares utveckling. Hur kan jag stötta NO-lärare att arbeta mer språkutvecklande? Frågan dök upp på Facebook ikväll, ställd av Malin Runering, och jag ägnade lite tid åt att svara och tipsa om lite lästips och annat.

Hur kan jag stötta NO-lärare att arbeta mer språkutvecklande?

Annika Sjödahl tyckte att svaret skulle passa bra som ett blogginlägg och det har hon självklart helt rätt i så här kommer det: Vilka språkliga krav ställer kunskapskraven? Ja, hur kan man stötta NO-lärare att arbeta språkutvecklande? Först och främst tror jag att man behöver sitta ner tillsammans och titta på vilka språkliga krav kunskapskraven ställer på våra elever. Och hur påverkar det vår undervisning? Planera språkutvecklande.

Bedömning för lärande

Synligt Lärande. PISA och kommentarer. Www.teknat.umu.se/digitalAssets/133/133429_2013-11-28-edstrom-larartricket.pdf. Att arbeta med genrepedagogik och IKT i moderna språk. Publicerad av Hanna Stehagen.

Att arbeta med genrepedagogik och IKT i moderna språk

Genrepedagogik i Rinkeby.