background preloader

METSÄ

Facebook Twitter

Riistaeläimet näkökulmasta

Pinterestiin lisättyä täältä: julkaisut.metsa.fi. Ilon ja surun polut – metsästä löytyvät molemmat. Vaasa Kahden asuinalueen puristuksissa on pieni metsikkö.

Ilon ja surun polut – metsästä löytyvät molemmat

Se on vaasalaiselle Göran Ekströmille tuttuakin tutumpi paikka. Siellä hän on kulkenut jo ihan pikkupojasta asti ja nykyään hän asuukin ihan lähistöllä. Aina kun metsässä kulkee, palaavat lapsuusmuistot mieleen. – Tulee sellaisia välähdyksiä lapsuudesta kun näen jonkun tietyn paikan metsästä, kuvailee Ekström. Ekström sanoo kulkevansa metsissä päivittäin. Lähimetsät kunniaan Aina ei tarvitse eikä voikaan lähteä satojen kilometrien päähän maisemia tai metsiä katsomaan vaan lähialueeltakin löytyy mieltä rauhoittavia paikkoja.

. – Se tuntuu olevan se aika, minkä ihmisen mieli ja keho vaatii ennen kuin se rauhoittuu. Metsässä on suorastaan pyhä tunnelma, jatkaa Ekström. Metsä hoitaa huomaamatta Ekströmkin tunnistaa sen ajatuksen, että kun mieli on maassa, kutsuu metsä suomalaista. . – Sekä suru että ilo ovat molemmat hyviä syitä lähteä metsään, muistuttaa Ekström. Metsästä löytyvät hänen mukaansa niin ilon kuin surun polut. Hämmästyttävät sukulaisemme puut. Helsingin metsissä muhii yllätys: Keskuspuistossa enemmän kääpiä kuin kansallispuistossa. Suomessa tunnetaan noin 250 kääpää, ja niistä peräti 185 löytyy pääkaupungista.

Helsingin metsissä muhii yllätys: Keskuspuistossa enemmän kääpiä kuin kansallispuistossa

Biotalouden seurauksena lajistolle tärkeiden vanhojen metsien määrä on vähentynyt rajusti. #biotalous. Jokamiehenoikeudet naytelma. Kahoot kyssareita ak. Jokamiehenoikeudet taulu ak. Jokamiehenoikeudet leikki 1 3lk. Qrkoodi luontopolku ak. Hyvaksihavaittua.

Metsä 6.luokalle

Puiden salattu elämä. "Pienikin pala on tappavan myrkyllinen" – Katso mitkä sienet sekoitetaan helposti keskenään. Sienien tunnistukseen on tarkkoja ohjeita, mutta silti tietyt sienet sekoitetaan usein johonkin toiseen samannäköiseen.

"Pienikin pala on tappavan myrkyllinen" – Katso mitkä sienet sekoitetaan helposti keskenään

Keruutuotetarkastaja ja Etelä-Karjalan sieniseuran puheenjohtaja Martti Hakala toi esille sienet, jotka helposti sekoittuvat toisiinsa. Keltavahvero eli kanttarelli on tuttu monelle sienestäjälle. Silti kanttarelliksi voidaan luulla helposti valevahveroa. Molemmat ovat pirteän keltaisia maastossa, mutta selvin ero onkin sienen lakin alaosassa. Sienten tunnistaminen. Jarkko Korhonen ”Sienten tunnistushan on helppoa!

Sienten tunnistaminen

” tai ”Minä tunnen kaikki Suomen sienet”, ovat sienineuvojien aika ajoin kuulemia lausahduksia. Ensimmäinen lausahdus on totta riittävän harjoittelun jälkeen. Jälkimmäinen on täysin mahdotonta kenellekään jo senkin takia, että lajeja löytyy jatkuvasti lisää. Nyt alkoi puunhalausviikko - halaa näillä ohjeilla ja jaa kokemuksesi somessa. Tällä viikolla vietetään Suomen ensimmäistä puunhalausviikkoa.

Nyt alkoi puunhalausviikko - halaa näillä ohjeilla ja jaa kokemuksesi somessa

Puiden halaamisella kannustetaan ihmisiä osoittamaan arvostusta omaa lähiympäristöään kohtaan ja kiinnittämään huomiota omiin lähiviherympäristöihinsä. Kaupungeissa sellaisia ovat puistot, lähiluonto ja lenkkipolut. Vihreässä ympäristössä mieli rauhoittuu, mieliala paranee, verenpaine voi laskea ja syke tasoittua ja vastustuskyky parantua, Viherympäristöliitto huomauttaa. Viherympäristöliiton laatimat puunhalausohjeet kuuluvat näin: – Etsi lähiympäristöstäsi puu, josta pidät. Metsän kasvit Flashcards. Monimuotoisuus. Lasten suurpeto opas. Opeta & opi – Materiaalien kategoriat – Suomen Metsäyhdistys ry. Tehtäviä ja materiaaleja – Suomen Metsäyhdistys ry. Kaipaatko metsäaiheisia harjoitustehtäviä tai oppimiskokonaisuuksia oppitunnille ulos tai luokkaan?

Tehtäviä ja materiaaleja – Suomen Metsäyhdistys ry

Tältä sivulta löydät yksittäisiä niin tehtäviä ja leikkejä kuin laajempia teemakokonaisuuksia varhaiskasvatukseen, alakouluihin kuin yläkouluihinkin. Tehtävissä käytetyt lyhenteet: vk = varhaiskasvatus, ak = alakoulu, yk = yläkoulu Tehtäviä ja harjoituksia Varhaiskasvatus. Metsätyypit. Metsatyypit. Virtuaalimetsä – Metsän kerrokset. Sammalet ovat itiökasveja. Sammalet ovat ikivanha kasviryhmä, joka tunnetaan jo permikaudelta 200 miljoonan vuoden takaa.

Sammalet ovat itiökasveja

Oletettavasti sammalten kaksi pääryhmää maksa- ja lehtisammalet olivat eriytyneet jo tuolloin. Sammalet(Bryobionta) itiökasvejalisääntymiseen kuuluu myös suvullinen vaihekaksi ryhmää: maksasammalet ja lehtisammalet Sammalet kasvavat parhaiten kosteilla paikoilla, suurten kivien pinnoilla ja kalliojyrkänteillä mosaiikkimaisina muodostelmina.Yhden neliömetrin alalla voi olla parikymmentäkin lajia. Vain harvat eläimet syövät sammalia. Sammallajien tunnistaminen vaikeaa. Itikasvit. Metsiemme_sammalia_opasvihko. Sammalten tunnistaminen. Koululaisen Pinkka, Helsingin yliopisto. Yliopiston etusivu Oppilaille Opettajille Pinkka Viikinkaari 1 (PL 65) 00014 Helsingin yliopisto pinkka-info(at)helsinki.fi.

Koululaisen Pinkka, Helsingin yliopisto

8. Millaisia tyyppejä metsästä löytyy? Sama metsä on olosuhteiltaan ja lajistoltaan erilainen sen mukaan, kuinka kauan metsä on saanut kasvaa ilman häiriötä.

8. Millaisia tyyppejä metsästä löytyy?

Metsän lajiston ja olosuhteiden muutosta ajan kuluessa kutsutaan sukkessioksi. Suomessa metsän sukkessioon palo- tai hakkuuaukeasta täyteen mittaansa kasvaneeksi kliimaksimetsäksi kuluu noin 100 - 200 vuotta.Metsäpalon tai avohakkuun jälkeen valoa on paljon, lämpötilan vaihtelu on suurta, ja myös kosteus vaihtelee. Näissä olosuhteissa menestyvät niin sanotut pioneerilajit, jotka ovat nopeasti leviäviä valokasveja. Kuiva kangasmetsä. Kuivat kangasmetsät ovat valoisia, kuivia ja kesähelteillä kuumia kasvupaikkoja.

Kuiva kangasmetsä

Niiden yleisin puulaji on mänty. Kuivien kankaiden maaperä on hyvin vettä läpäisevää, esim. hiekkaa, ja satanut vesi imeytyy nopeasti syvälle maaperään kasvillisuuden ulottumattomiin. Tätä metsätyyppiä esiintyy myös kallioisilla paikoilla. Kasvupaikan kuivuus on erityinen haaste kasvilajistolle. Kenttäkerroksessa esiintyy erilaisia kuivuutta kestäviä varpuja kuten kanervaa. Tunnusomaisia lajeja: kangas- ja kivikynsisammal, nuokkuvarstasammal sekä seinäsammal.

Tavataan myös: metsäkerrossammalta. Kangaskynsisammal, Vågig kvastmossa, Dicranum polysetum. Tuore kangasmetsä. Tuore kangasmetsä on usein synkkää ja viileää kuusikkoa. Sen maaperä pidättää kuivaa kangasmetsää paremmin kosteutta ja tämän takia vettä on kasvillisuudelle paremmin saatavilla. Kuusien varjostuksen takia vettä haihtuu myös kasvillisuudesta vähemmän. Kenttäkerrokselle tyypillinen varpu on mustikka. Lehtometsä. Lehtometsä tarjoaa tuoreen kangasmetsän tavoin varjoisan ja viileän kasvupaikan. Maalajina lehtometsässä on multa ja sen kasvillisuus on rehevää ja lajisto runsasta. Puusto koostuu useimmiten erilaisista lehtipuista, mutta se voi olla myös kuusivaltaista sekametsää. Aivan etelässä jalot lehtipuut ovat lehdoissa yleisiä. Korpi. Korpi on kuusivaltainen, puustoinen suotyyppi. Lajistoltaan se muistuttaa paljon tuoretta kangasmetsää, mutta sen maalaji ei ole humusta, vaan ohutta, alle metrin paksuista turvetta.

Kasvien juuret yltävät tavallisesti turpeen läpi kivennäismaahan. Turve pidättää hyvin kosteutta ja tarjoaa kostean kasvualustan kasveille. Räme. Räme on mäntyä kasvava puustoinen suotyyppi. Kuivimpien mättäiden kasvilajistosta löytyy paljon samoja lajeja kuin kuivista kangasmetsistä, mutta märemmissä kohdissa mättäiden välissä rahkasammalet ja muut suokasvit hallitsevat. Korpien tapaan rämeen maalaji on turvetta. Neva. Nevat ovat puuttomia, hyvin märkiä ja karuja kasvupaikkoja. Nevojen turvekerros on korpea ja rämettä huomattavasti paksumpi, mikä takaa kasvupaikalla kosteuden riittävyyden kuivanakin kesänä.

Mättäillä kasvaa varpuja, mm. suokukkaa ja karpaloa. Ruohovartiset kasvit kuten sarat ovat kenttäkerroksessa yleisiä. Letto. Lähteikkö. Lähteikössä pohjavettä tulee maan pinnalle. Vesi ei ole samanlaista kuin järvissä, vaan maakerrosten läpi suodattunutta, puhdasta ja kirkasta vettä. Vesi on kasvupaikalla ympäri vuoden viileää. Maaperästä kumpuava vesi sisältää paljon kasveille tärkeitä mineraaleja, joten ravinteisuus on lähteissä melko runsasta. Jklt. Metsiemme j%C3%A4k%C3%A4li%C3%A4 UPM juliste. Metsiemme puita UPM juliste. Tunnista puulaji - Openmetsä. Täältä voit tarkastaa, kuinka hyvin tunsit puulajit. Metsiemme lehtokasveja UPM juliste. Suomen sudenkorennot UPM juliste. Untitled. Metsiemme ruokasienia UPM juliste.

Metsiemme lintuja opasvihko. Metsiemme lintuja UPM juliste. Saappaan alta löytyy miljoonia eliöitä. Metsiemme kovakuoriaisia UPM juliste. Metsiemme_perhosia_UPM_juliste. Metsiemme pisti%C3%A4isi%C3%A4 juliste. Metsiemme_harjukasveja_UPM_juliste. Metsiemme-kääpiä-opasvihko. Tutustu metsiemme jännittäviin asukkaisiin! Seikkailijan luontoretki- tulostusohje ja saatesanat. Seikkailijan luontoretki- vihkonen alkuopetukseen. Untitled. Arktiset aromit - Syötävän hyvät väritys- ja puuhatehtävät. Metsäaiheiset oppimispelit - Openmetsä. Monimuotoinen metsä - luontokuvasto lapsille. Tarinoita metsästä. Tarinoita metsästä, Ylen areenalla 2019 asti. TarinoitaMetsasta opetusmateriaali. Metsäkurssi, PUUT ja PENSAAT. Mets%C3%A4tyypit. Tutkimusretkelle, Tämä on hyvä! Jokamiehen oikeudet. Seitsemisensaloille. Puulajit 2012 nettiversio. Opinkirjo. Ensimmäisessä metsäkerhokokonaisuudessa perehdytään metsään ja kasvien elämän perusteisiin. Kerhossa on esitetty kuuden kerhokerran (á 1 tunti) sisältöjä.

Kerhokerroilla tehdään kokeellisia töitä ja retki lähimetsään / -puistoon. Turvallisuus Taustamateriaalia metsäkerhoon:• Metsän oppimispolku. Metsä- ja puuopetuksen malli. 1. Opinkirjo. Metsäntutkija : TOP-tehtäväpankki. Olli Oravainen ja Mari Muurahainen satukirja. Olli Oravainen ja Mari Muurahainen v%C3%A4rityskirja. KuivaKangasmetsa vedos3 verkkoon. TuoreKangasmetsa vedos3 verkkoon. Lehto vedos3 verkkoon. Kartonki Aino. Metsavastaa harjoituksia kuvaamataito. Metsavastaa harjoituksia matikka. Metsavastaa harjoituksia fyke. Metsavastaa harjoituksia ympjauonnontiede. Metsavastaa harjoituksia biologiamaantieto. Hullunkuriset kasviperheet pelikortit. Metsavastaa harjoituksia aidinkieli. Puujumppa. Tehd%C3%A4%C3%A4n puu harjoitus. Metsa on taynna elamaa juliste. Talousmetsan kierto oppimateriaali. Talousmetsan kierto vihkonen.