background preloader

ZZP schap (Entrepeneur)

Facebook Twitter

ZZP'er hoeft pensioen niet aan te spreken bij bijstand › ZZP Nederland. Webinar Starten van een eigen bedrijf. Checklist ondernemingsplan. De liquiditeitsbegroting stel je op om inzichtelijk te krijgen hoeveel geld je maandelijks ontvangt en uitgeeft.

Checklist ondernemingsplan

Op deze manier kun je een goede inschatting maken wanneer je geld over hebt en wanneer je een financieringsbehoefte hebt. Door vooruit te kijken zie je ook wanneer het slim kan zijn om een investering te doen. Je maakt een liquiditeitsprognose door te beginnen met je beginsaldo. Om vervolgens alle inkomsten erbij op te tellen en de uitgaven in mindering te brengen. Daarna zie je het beginsaldo voor de maand erop. Je kunt aan de hand van dit overzicht eventueel je uitgavenpatroon aanpassen of bedenken hoe je je inkomsten kunt verhogen in tijden van een tekort. TheoryU. Verlies ik mijn recht op WW door die freelance klus? Financiën voor ZZP'ers. 5 Tips om je AOV betaalbaar te houden - Financiën voor ZZP'ers. Z24.nl - Zakelijk nieuws & ondernemerstools. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Een zelfstandige tandarts heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig Doelgroep[bewerken] De arbeidsongeschiktheidsverzekering is bedoeld voor zelfstandig ondernemers.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen

Als zelfstandig ondernemers worden aangemerkt: Regelingen vanuit de overheid[bewerken] Sinds het afschaffen van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) in 2004 is er voor ondernemers geen sociale zekerheid meer die voorziet in een uitkering bij arbeidsongeschiktheid, afgezien van de WWB. Verzekerd inkomen[bewerken] Stappenplan arbeidsongeschiktheidsverzekering kiezen. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering kiezen is lastig voor ondernemers.

Stappenplan arbeidsongeschiktheidsverzekering kiezen

Omdat de premies hoog zijn, hebben veel ondernemers de neiging om geen verzekering af te sluiten. Meestal is dit geen verstandige keuze. Zzp’er? Dan heb je vast je pensioen niet geregeld. “Als ik geld over heb, investeer ik liever in mijn bedrijf”, zegt Maarten Kerkhofs (29).

Zzp’er? Dan heb je vast je pensioen niet geregeld

Kerkhofs is freelance jongerencoach en trainer en hij heeft net als steeds meer zzp’ers niks geregeld voor zijn pensioen. “Ik weet nog niet goed wat verstandig is voor mij. Negen manieren om je als zzp’er goedkoper te verzekeren. Opeens zat ze thuis met een gescheurde kruisband.

Negen manieren om je als zzp’er goedkoper te verzekeren

“Het is cliché”, zegt journalist Eveline Rethmeier (31). “Maar ik dacht: ‘ik ben jong, mij overkomt niets’.” En toen werd ze omver geskied op de piste. Gelukkig was ze ten tijde van het ongeluk in loondienst. “Maar ik had eerder als freelancer gewerkt en sloot niet uit dat ik dat opnieuw wilde doen. Wie in loondienst is en langere tijd arbeidsongeschikt raakt, heeft recht op een WIA-uitkering.

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) biedt bescherming, maar is verre van populair onder zelfstandigen. Home. Onze partners. Wij werken intensief samen met andere specialisten en stellen hen dan ook met trots aan u voor: Cees Franke, Hoorn, Nederland Cees is onze vaste partner wanneer het gaat om het helder en aansprekend visualiseren van hydrologische kwesties.

Onze partners

Met zijn achtergrond als grafisch vormgever, fotograaf en communicatie-adviseur is hij van onschatbare waarde bij al onze projecten die om communicatie met de buitenwereld vragen. De samenwerking heeft zelfs geleid tot het gezamelijk oprichten van een nieuwe B.V.: Watercommunicatie. www.ceesfranke.com Drs. Arbeidsvoorwaarden waterschappen. CO2-neutraal, duurzaam en energiebewust ondernemen voor bedrijven, besparen en zelf opwekken. Door: Jacqueline Quarles van Ufford, 25 april 2015 ‘We halen groengas uit shit, daar komt het in het kort op neer,’ aldus ondernemer en uitvinder Kirsten Zagt.

CO2-neutraal, duurzaam en energiebewust ondernemen voor bedrijven, besparen en zelf opwekken

En dan niet uit koeienmest maar uit rioolslib en groente- en fruitafval. Deze aanpak komt bovendrijven uit vele experimenten die onderdeel uitmaakten van het Nederlandse innovatieplatform. Wanneer alle rioolslib volgens de methode van Kirsten wordt vergist, levert dit via het aardgasnet voldoende groengas op voor alle huishoudens in Nederland. Inmiddels hebben de Gasunie, GasTerra en Bareau, het ingenieursbureau van Kirsten Zagt, de handen ineen geslagen. LiDRS - Building Better Leaders. Extra ontslagvergoeding voor ambtenaren. Stel een juridische vraag Om de ontslagvergoeding voor werknemers te berekenen, wordt dekantonrechtersformule gehanteerd.

Extra ontslagvergoeding voor ambtenaren

In deze formule wordt gebruik gemaakt van een correctiefactor, die van belang is als de werkgever (of werknemer) verwijtbaar heeft gehandeld in de situatie die tot het ontslag heeft geleid. De kantonrechtersformule is echter niet te gebruiken in een vergelijkbare situatie waarbij een ambtenaar is betrokken. Daar heeft de hoogste bestuursrechter, de Centrale Raad van Beroep (CRvB), een oplossing voor gevonden. De vaststellingsovereenkomst. In de vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst staan de afspraken die een werknemer en werkgever zijn overeengekomen bij het ontslag met wederzijds goedvinden.

De vaststellingsovereenkomst

Ontslag met wederzijds goedvinden Een werkgever kan de werknemer een voorstel doen om in onderling overleg het dienstverband te beëindigen. Deze ontslagvorm wordt ontslag met wederzijds goedvinden genoemd. Ontslag met wederzijds goedvinden. 5 Misverstanden over ontslag. Er bestaat een aantal hardnekkige misverstanden over ontslag, waardoor veel werknemers hun kans op een ontslagvergoeding of WW-uitkering kunnen verspelen.

5 Misverstanden over ontslag

We bespreken vijf van de meest voorkomende misverstanden. Stel een juridische vraag Doordat er veel misverstanden bestaan over ontslag en opzeggen van de arbeidsovereenkomst, lopen veel werknemers het risico op verwijtbare werkloosheid of het mislopen van een ontslagvergoeding. Ontslagvergoeding voor ambtenaren berekenen. Bereken gratis uw WW-uitkering en bovenwettelijke uitkering. De ontslagvergoeding en de fiscus - SRK Rechtshulp. Wanneer een werknemer in verband met de beëindiging van het dienstverband een ontslagvergoeding krijgt, wordt daar belasting over geheven. Maar hoe zit dat nu precies? Hoeveel belasting wordt er ingehouden? En zijn er nog mogelijkheden tot beperking van de verschuldigde belasting of tot teruggave?

Hoeveel belasting wordt er betaald over een ontslagvergoeding? De ontslagvergoeding wordt belast in de inkomstenbelasting, en valt in box 1. De tarieven in box 1 bedragen per 1 januari 2014: 36,25% over een belastbaar inkomen tot € 19.645; 42% over een belastbaar inkomen van € 19.645 tot € 56.532; 52% over een belastbaar inkomen vanaf € 56.532. Voorbeeld De heer Jansen wordt in 2014 ontslagen. Belastingen voor ondernemers. U kunt als werkgevers onbelaste vergoedingen aan de werknemers geven. Bijvoorbeeld kerstpakketten of een fiets. Dit kan via de Werkkostenregeling. Vrije ruimte U mag alleen onbelast vergoedingen geven als het totaalbedrag onder 1,2% van uw loonkosten blijft. Dit is de vrije ruimte. Ontslagvergoeding vanaf 2014. Wie na 1 januari 2014 ontslagen is, kan zijn ontslagvergoeding niet meer stoppen in een stamrecht-bv. Deze constructie was tot 2014 zeer populair, omdat dit vaak fiscaal voordeel oplevert. Maar soms valt er toch nog belasting te besparen. We zetten de mogelijkheden op een rij.

WW-uitkering - Wat is de hoogte van de WW-uitkering? Ontslagrecht 2015. Artikel: Ontslag met wederzijds goedvinden voor ambtenaren. Ook als ambtenaar is het soms mogelijk om met uw werkgever een beëindigingsregeling te treffen. In feite gaat het dan om een situatie waarbij u in overleg met uw werkgever afspraken maakt over de voorwaarden waaronder uw dienstverband gaat eindigen. In de praktijk komt een aantal varianten voor. Ambtenaren krijgen eigen formule voor berekening extra ontslagvergoeding.

Ambtenaren die worden ontslagen wegens verstoorde verhoudingen die vooral aan de werkgever te wijten zijn, kunnen zich voortaan beroepen op een formule voor de berekening van extra ontslagvergoeding. Dat vloeit voort uit twee uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB), de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht. Zoals in het bedrijfsleven de kantonrechtersformule kan worden toegepast, hebben ambtenaren nu hun eigen CRvB-formule. Niet voldoende. Ontslagvergoeding, wat nu? Ontslagvergoeding, wat nu?

AOVergelijken.nl - Start uw gratis AOV vergelijking. AOVergelijken.nl - AOV kennisbank. Premie berekenen - UNIM AOV - Reaal. Welk risico dek je af met een arbeidsongeschiktheidsverzekering? De Zaak. Deondernemerskalender - De Ondernemerskalender. Overzicht met de stappen naar een eigen bedrijf. Ondernemersrisico. Lancelots - voor en door freelancers. Broodfonds. Lancelots - voor en door freelancers.