background preloader

Ökológia

Facebook Twitter

Meet the Microenvironments. Select a regionto learn more: Bear River Bay receives 40% of the lake’s fresh water inflow, which makes it the least saline of the lake's microenvironments.

Meet the Microenvironments

Salinity levels vary across the bay, from less than 1% near the mouth of the Bear River to 7% or more in areas farthest from the river. 1 of 4 Because of the seasonal nature of water inflow from the Bear River (much of which originates as snow melt from the nearby mountains), the salinity of Bear River Bay varies greatly from season to season and from year to year. Photo by Kris Lander 2 of 4 The land here slopes very gradually, and the shoreline moves drastically as lake levels fluctuate.

Images ISS011-E-10633 and ISS015-E-15370 courtesy of the Image Science & Analysis Laboratory, NASA Johnson Space Center Along the edge of Bear River Bay is a vast network of wetlands and mudflats that provide an important habitat for many types of wildlife. 74,000 acres of these wetlands are protected as part of the Bear River Migratory Bird Refuge. Great Salt Lake Food Web. Abatzopoulos, Th.

Great Salt Lake Food Web

J., Beardmore, J. A., Clegg, J. S. and Sorgeloos, P. (Eds.). (2002). Manage a Watershed. Maupin, M.A., Kenny, J.F., Hutson, S.S., Lovelace, J.K., Barber, N.L., and Linsey, K.S.,( 2014).

Manage a Watershed

Estimated use of water in the United States in 2010: U.S. Geological Survey Circular 1405, 56 p. . , No Impact Experiment. David Attenborough - Desert Seas, National Geographic. McGraw-Hill Virtual Biology Lab. Biológiai sokféleség. Az ökológia egyik leggyakrabban használt fogalma a diverzitás.

Biológiai sokféleség

Egy-egy élőhelyet, társulást elsősorban annak sokféleségével jellemeznek és az egy területen lezajló folyamatok is jól nyomon követhetők a diverzitás változásának megfigyelésével. A biodiverzitás mára már az egyik legtöbbet használt szó lett a természetvédelemben. Kezdik úgy tekinteni, mint valamiféle természeti erőforrást, akár a napsugárzást vagy a szélerőt. Ezért is fontos a biodiverzitás, a földi élet sokszínűségének, sokféleségének megőrzése, amit ma már nemzetközi egyezmények is szorgalmaznak. Az ökológia tudományának azonban nem elegendő, hogy a kisebb vagy nagyobb sokféleségről beszéljen, a komoly vizsgálatokhoz számszerű (kvantitatív) értékekre van szükség.

Képzeljünk el két-két tízhektáros erdőt! A Shannon-Weaver formula A megoldást számunkra a Shannon-Weaver-képlet jelentheti. Miért fontos a zöld életmód? Mostanában szinte nem múlik el nap úgy, hogy ne lássunk legalább egy hirdetést vagy reklámot, ami a környezetbarát életmód előnyeire, hasznosságára hívja föl a figyelmünket.

Miért fontos a zöld életmód?

Fontos azonban ténylegesen átlátnunk, miért fontos az, hogy ne a berögzült megoldások mellett döntsünk, hanem törekedjünk a természetességre. Ezzel nem csupán a lelkiismeretünket nyugtatjuk meg, hogy ma is tettünk valamit a környezetünk védelmében, hanem a saját szervezetünk egészségének megtartását is elősegítjük. Az ökológiai lábnyomunkról Nagyon képszerű a hasonlat, hiszen ahogy használjuk a Földet, az bizony kopik is miattunk. De mit jelent ez pontosan? Sajnos ez a mérőszám a fejlett országokban igen magas (az USA messze kiemelkedik a mezőnyből, negatív értelemben). A mi felelősségünk abban (is) rejlik, hogy az utódainkra mennyire élhető világot hagyunk. Mi a megoldás? Ökológiai lábnyom - mennyire terheljük környezetünket? Gyakran elhangzik a mondat, hogy az ember és valamennyi élőlény a bioszféra részét képezi.

Ökológiai lábnyom - mennyire terheljük környezetünket?

Az élőlényekre nemcsak a környezeti tényezők és más élőlények hatnak, hanem maguk is hatást gyakorolnak környezetükre. Igen ám, de mekkorát? Cikkünkben az ember, illetve az egyének környezetre gyakorolt hatásával foglalkozunk. Valamennyien napról napra fel- és kihasználjuk a természet adta lehetőségeket. Ezek egy részéről tudunk, más részükről nem. Hulladékok a háztartásban. A hulladékok hasznosítása A Hulladékgazdálkodási törvény értelmében a hulladéknak vagy valamely összetevőjének a felhasználása az iparban vagy a szolgáltatásban, hasznosításnak minősül.

Hulladékok a háztartásban

A másodnyersanyagok újrahasznosításának alapja a települési szilárd hulladék válogatása. Ebben a tárgykörben megkülönböztetünk gépi vagy kézi válogatást, illetve előzetes vagy utólagos válogatást - annak függvényében, hogy a gyűjtést megelőzően vagy azt követően történik a szelekció. A technológiát vizsgálják a kezelendő összetevők anyagi minőségére és koncentrációjára tekintettel, de a hasznosítás során keletkező új hulladékot, illetve a nem hasznosítható, megmaradó hulladék mennyiségét és kezelését is figyelembe veszik. A vizsgálat fő szempontja, hogy olyan terméket állítsanak elő, amely valóban hasznosítható, de eközben a környezetet se érje nagyobb terhelés, mint a kezelés elmaradása esetén.

Az a kezelő, amely a hulladék hasznosítását kívánja megoldani, ezt többféle módon valósíthatja meg: Hulladékok a háztartásban. Szervezett hulladékgyűjtés Az ország településeinek mintegy egyharmadán jelenleg nincs szervezett hulladékgyűjtés, a lakosság általában saját maga gondoskodik települési hulladékának elhelyezéséről, leggyakrabban szakszerűtlen módon, nem kellő műszaki védelmű lerakóhelyen.

Hulladékok a háztartásban

A nemzetközi normák a XX. század végére megkövetelik legalább a szakszerű ártalmatlanítást, amelynek megvalósításához regionális megoldások javasolhatók. A rövidesen bevezetésre kerülő hulladékgazdálkodási törvény kötelező szolgáltatásként fogja megszabni a települési hulladékkezelést. Annak érdekében, hogy az - általában kis lélekszámú - jelenleg még szervezett gyűjtéssel nem rendelkező települések könnyebben felkészülhessenek jövőbeni feladataikra, fejlesztéseiket központilag támogatni célszerű, amennyiben a feladatot már működő hulladékgazdálkodási rendszerhez való csatlakozással, vagy új regionális rendszer kialakításával kívánják megoldani. A szelektív hulladékgyűjtés A megvalósítás történhet Biogáz alkalmazása. Hulladékok a háztartásban. Özönvíz előtt - teljes film. HOME (teljes film magyar nyelven - Otthonunk)