background preloader

Yatirim sirketleri

Facebook Twitter

İŞ YATIRIM. Oyak Yatırım. TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Camiş Menkul Değerler A.Ş. Global Menkul Değerler. Eczacıbaşı Menkul Değerler. Yatirimyap.com. Galata Menkul Değerler A.Ş. Gedik yatirim. © 2008 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

gedik yatirim

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. web sitesinde yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler hazırlandığı tarih itibariyle mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir. Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, karşılığında herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin, genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bilgiler yatırımcılar tarafından danışmanlık faaliyeti olarak kabul edilmemeli ve yatırım kararlarına esas olarak alınmamalıdır.

Bu bilgiler, belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte ve bu yönde herhangi bir şekilde taahhüt veya garantimiz bulunmamaktadır. Bu itibarla bu sayfalarda yer alan ve hiç bir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan hususlar hakkında herhangi bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Halk Yatırım. Vakıf Yatırım. Şeker Yatırım. TEB YATIRIM. DenizYatırım Menkul Kıymetler A.Ş. HSBC Yatırım. Tekstil Yatırım. Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.