background preloader

Aerogel

Facebook Twitter

Aerogel Insulation. Encon Insulation Ltd - insulation distributor, thermal and acoustic insulation, drywall, fire protection, roofing. Pyrogel® XT is a high-temperature insulation blanket formed of silica aerogel and reinforced with a non-woven, glass-fiber batting.

Encon Insulation Ltd - insulation distributor, thermal and acoustic insulation, drywall, fire protection, roofing

Silica aerogels possess the lowest thermal conductivity of any known solid. Pyrogel® XT achieves this industry-leading thermal performance in a flexible, environmentally safe, and easy-to-use product. Ideal for insulating piping, vessels, tanks, and equipment, Pyrogel® XT is an essential material for those seeking the ultimate in thermal efficiency. If you would like us to quote you a price for any product(s), please enter the quantity required below, and click “Add to Quote”.

You can add as many different products as you like. PAROC® Spaceloft nu på den svenska och danska marknaden – flexibel... - Paroc. Paroc, ledande tillverkare av energieffektiva isoleringslösningar i Östersjöområdet, kan nu presentera PAROC Spaceloft – en flexibel isolermatta av aerogel med extremt goda värmeisolerande egenskaper.

PAROC® Spaceloft nu på den svenska och danska marknaden – flexibel... - Paroc

Paroc lanserar nu mattan i Sverige och Danmark. – Paroc Spaceloft är en isolermatta med brett användningsområde. Mattan är bara 10 millimeter tunn, vilket gör att den är särskilt smidig där utrymmet för isolering är begränsat, eller där man av olika skäl vill bevara byggnadens utseende. Exempelvis fungerar Spaceloft utmärkt som högeffektiv isolering av fönstersmygar och andra trånga utrymmen. Spaceloft kan användas antingen som enda isoleringsmaterial men även som komplement till stenullsisolering, säger Pär Gustavsson, international product manager på Paroc Byggisolering.

Spaceloft innehåller materialet aerogel, ett material som bland annat använts av NASA för att isolera rymdutrustning. Aerogel från Sverige kan isolera världen. Billig aerogel ger bättre isolering. Lätt, tåligt och isolerande.

Billig aerogel ger bättre isolering

Aerogeler kan förbättra isoleringsmaterial drastiskt. Med en ny billig tillverkningsmetod hoppas ett svenskt företag slå sig in på byggmarknaden. Ett vitt pulver med unika egenskaper kan dramatiskt öka den isolerande förmågan hos vanliga isoleringsmaterial. - Genom att tillföra vårt material i till exempel stenull eller frigolit förbättras isoleringsförmågan två till tre gånger, säger Anders Lundström. Han är vd för företaget Svenska Aerogel med verksamhet i Stockholm och Gävle. Nu har företaget tagit in cirka 10 miljoner i nytt kapital för att bland annat utveckla nya isoleringsmaterial. Aerogler är ämnen med mycket låg densitet och värmeledningsförmåga. Aerogler är i sig inget nytt. Anders Lundström vill inte gå in på hur företagets kemiska metod fungerar.

Planer finns på att sätta igång tillverkning i större skala men det kräver först en kund. Avfuktning och filtrering är andra användningsområden. Cryogel® Z Blanket Cut-to-Size (10-mm Thickness) Planet Earth's Source for Aerogel™ Make. Aerogel.org. Aerogel. En bit Aerogel som endast väger 2,4 gram håller uppe en 2,5 kilogram tung sten.

Aerogel

Aerogeler är material med mycket låg densitet och hög porositet. Bara mellan en och femton procent av volymen består av ett fast material medan resten är fylld av den omgivande gasen eller är vakuum. Aerogeler kan tillverkas genom sol-gel-metoden. Vanligast är aerogeler som består av silikatmaterial, men även plastpolymerer, kol eller metalloxider kan användas som utgångsmaterial. Aerogeler är bland de lättaste fasta material som finns, men har ändå vissa goda mekaniska egenskaper. Användningsområden för Aerogel tros bli gasfiltrering av växthusgaser, t ex koldioxid, när Aerogelen blivit mättad med gasen den filtrerat kan man återanvända den som byggnadsmaterial tack vare dess goda isolerande egenskaper. Det finns idag kommersiella material isolerade med Aerogel för bland annat byggapplikationer med låg värmeledningsförmåga och lambdavärde på 0,014 W/mK. Top 5 Green Insulation Options"

Is there anything soybeans can't do?

Top 5 Green Insulation Options"

You can find them in milk, candy, disinfectants, insecticides, cooking oils, margarine and now, home insulation. Chicago homeowners Jason and Jennifer LaFleur learned all about insulation when they began renovating their kitchen. They found that they didn't need to buy conventional fiberglass insulation. Instead, they sprayed soybean foam insulation into their walls [source: Pandolfi]. The LaFleurs discovered what other homeowners are now learning -- that the color of home insulation isn't just pink. Reducing energy costs is one of the most important factors in selecting insulation. Technically speaking, home insulation is green by its very nature because it saves energy. Whatever your definition of green, the best way to quantify how well insulation works is by its R-value, which measures its resistance to heat flow and ranges between less than R-1 and R-60.