background preloader

Waterbeeld 2010 - 2010 world of Water

Facebook Twitter

Drijvende Eilanden Aerdt Babberich EPS piepschuim Royal Haskoning DHV Stybenex Martin Hubers. Alles over de waterschappen. Ortelius germaniae inferioris. Dijken van Nederland. Because big challenges need joint solutions. Voor én door vrouwelijke waterschapsbestuurders! WATER - Environment. Additional tools.

WATER - Environment

EIP Water. A Common Vision for Water Research and Innovation - WssTP. Thema's - Deltaproof - Publicaties. Binnen universiteiten, kennisinstituten en bij de waterbeheerders wordt een wereld aan kennis ontwikkeld en vergaard.

Thema's - Deltaproof - Publicaties

Om te kunnen blijven innoveren is het belangrijk om deze kennis met elkaar te delen; op deze manier is verdere ontwikkeling van een innovatieve watersector mogelijk. Kennis is vaak versnipperd en niet goed ontsloten of besloten in moeilijk toegankelijke rapporten. Daarnaast wordt door een projectmatige werkwijze, met korte looptijden en weinig continuïteit, kennis niet optimaal benut. Deltafacts zijn online kennisdossiers met een korte en krachtige samenvatting van de ‘state of the art' kennis over een bepaalde kennisvraag. Bestaande kennis is op een eenvoudige manier bij elkaar gebracht. Deltafacts gezet in het perspectief van Meerlaagsveiligheid, de lagen 1 t/m 3. *Engelstalige Deltafacts; zijn opgesteld door Climate Kic en zeker ook van belang voor toepassing in Nederland.

De Deltafacts worden in opdracht van STOWA-Deltaproof door Alterra en Deltares opgesteld. Ons Water. Home. Home — ons water. Because big challenges need joint solutions. Energie uit waterbeheer. VALORISATIEPROGRAMMA DELTATECHNOLOGIE & WATER. WaterFocus. WaterFocus bundelt de krachten van circa 40 zelfstandige professionals uit de watersector.

WaterFocus

Samen met de Stichting Nedworc vormen zij een moderne netwerkorganisatie die hoogwaardige kennis en ruime ervaring combineert met flexibele inzetbaarheid. Al haar leden zijn ondernemende zelfstandige professionals, die staan voor kwaliteit en een tevreden opdrachtgever. Over ons WaterFocus staat voor een bundeling van ondernemende zelfstandige professionals met een veelheid aan disciplines rond het thema water die samenkomen in één krachtige organisatie. . ... meer. Waterprijzen - Cijfernieuws.nl. De prijs van water verschilt ook in 2014 sterk per provincie en woonplaats.

Waterprijzen - Cijfernieuws.nl

De prijs per kubieke meter loopt dit jaar uiteen van 0,84 euro in delen van Brabant tot 1,66 euro in Amsterdam. Het vastrecht loopt uiteen van 42,40 euro in grote delen van oost- en noord Nederland tot 88,22 euro in Limburg. Hieronder een overzicht: de prijzen zijn inclusief waterbelasting van 33 cent per m3 in 2014 en 6 % BTW. In 2013 was de waterbelasting nog 16,5 cent.

In sommige gemeenten betaal je hiernaast ook nog precario. Let op: alle tarieven zijn onder voorbehoud en kunnen gewijzigd worden. What is ToolBox? - ABOUT - TOOLBOX - Root. These are all available for use by anyone who is interested in implementing better approaches for the management of water or learning more about improving water management at a local, national, regional or global level.

What is ToolBox? - ABOUT - TOOLBOX - Root

The ToolBox is also an excellent place for you to engage with a broader community of interested practitioners and professionals around the world and to share your experiences. We hope that the ToolBox will increase your knowledge, improve your network of contacts, and help you in implementing ideas and solutions for water related problems. Tools: individual policies and guidelines on IWRM There are altogether 59 different tools careful elaborated in the IWRM ToolBox.

Water Missions. Portail:Eau. Software. Water in slowmotion. WaterSmart - Solutions for Utilities. WaterSmart is a software-as-a-service offering that transforms your meter read data into a highly effective, customized water conservation and customer engagement program.

WaterSmart - Solutions for Utilities

Your customers receive WaterSmart's world-class Home Water Reports and self-service Web Portal. Your utility receives analytics that reveal insights into your customers, their consumption, & their program participation. WaterSmart is quickly and seamlessly deployed to the web and requires no integration or hardware on your part.

Why leading Conservation Managers and General Managers are deploying WaterSmart... Cycle for Water – 30.000 kilometers on a bamboo bicycle. Philippe Cousteau - Explorer, Social Entrepreneur, and Environmental Activist. Waterproof. Connecting water professionals. KNW Neerslag 2012-3. Handboek water. Dit is het handboek dat in het Nationaal Waterplan (NWP) is aangekondigd als het "Handboek wet- en regelgeving waterbeheer", in de praktijk kortweg ‘Handboek Water' genoemd.

Handboek water

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is initiatiefnemer om de bekendheid van de wetgeving te vergroten en de rolverdeling, verantwoordelijkheden en de werking van het instrumentarium toe te lichten. Doel Handboek Water: Het voor de praktijk van het waterbeheer inzichtelijk maken van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Op een dusdanige wijze dat altijd gesproken kan worden van een betrouwbare en geactualiseerde informatiebron voor overheden en andere gebruikers. Het handboek maakt onderscheid in drie categorieën die elk afzonderlijk of in onderlinge samenhang zijn te raadplegen: wetgeving, thema's of activiteiten. Het handboek water is voortdurend in ontwikkeling.

Uitgelicht Wetgeving Via deze ingang wordt de informatie ontsloten aan de hand van de citeertitels van de wet- en regelgeving. The story of water. Download Liquid Of Life Animated Wallpaper. Added to Nature, Water category.

Download Liquid Of Life Animated Wallpaper

Bring to your computer desktop water animation,see how the raindrop move in silence and the nature reflects her beauty. * 3 Beautiful Scenes. * High Quality Image and Effects. * Realistic animation. * High Quality Relax Sound. * Full install/uninstall support. Version: 1.0Updated: March 11, 2012Direct Download: Liquid Of Life Animated WallpaperDownload Screensaver Version: Liquid Of Life Screensaver Supported Systems: Windows XP/VISTA/7.

Liquid of Life: Stats on How We Use Water (Infographic) Water: H2O = Life. Every language has a word for water; no living thing exists without water.

Water: H2O = Life

It soothes the spirit and sustains the body; its beauty inspires art and music. WaterWonderen - Jongeren Campagne Loopbaan Watersector NWP HumanCapital WaterDelta. Waterschap Splash! WaterNatuurlijk.nl. Help Waterhelp. Water, profielwerkstuk, onderwerp, HAVO, VWO, vakken, aardrijkskunde, natuurkunde, scheikunde, wiskunde, biologie, anw, economie, thema. Competition: Twitter #wwweek and get invited to the World Water Week! Dutch Water Sector. Netherlands National Climate Change Research Programme - Home.

EWA missie - Nederlandse Vereniging voor Energie uit Water. Innoveren met water - Innoveren met water. Innoveren met water, een overzicht. Innoveren met Water is de website die de resultaten van het waterinnovatieprogramma WINN van Rijkswaterstaat breed beschikbaar maakt. Acht jaar innoveren in waterbeheer en gebiedsontwikkeling heeft veel ervaring en kennis opgeleverd. Waterbeheerders, aannemers, ingenieurs, onderzoekers en andere innovatoren kunnen op deze site in tal van documenten, foto’s en filmpjes inspiratie opdoen en oplossingen vinden voor hun opgave. Het is een zoeksite waarbij deze zeven thema’s centraal staan:

KWR Watercycle Research Institute. Bij een samenleving die op een gezonde, veilige manier functioneert, in harmonie met zijn natuurlijke omgeving, hoort een waterketen die zuinig omgaat met grondstoffen en energie en zo min mogelijk niet-herbruikbare reststoffen produceert.

KWR Watercycle Research Institute

Daarmee draagt de watersector bij aan een duurzame leefomgeving. Het KWR Wateronderzoekprogramma stelt zich tot doel de watercyclus langs deze lijnen te helpen inrichten, in het zicht van wereldwijde trends die de samenleving veranderen, zoals klimaatverandering, toenemend energiegebruik en verstedelijking. Daarmee draagt het programma tegelijkertijd bij aan de ruimtelijke kwaliteit in een van de dichtstbevolkte deltametropolen van de wereld en wordt onze kennis een gewild exportproduct. Praktijkkennis voor vernieuwend waterbeheer. A Politically Divided Water Shortage in Cyprus - Tap It Talk. The Mediterranean island of Cyprus faces freshwater shortages and a political division. Partners voor Water. Beste bezoeker van de website www.waterland.net * (of een pagina binnen deze waterportal), Binnenkort zal de website www.waterland.net komen te vervallen. Door andere focus en inzichten heeft het Netherlands Water Partnership (NWP) besloten de website stop te zetten.

De website wordt al sinds langere tijd niet meer actief bijgehouden of beheerd. Het NWP gaat zich meer richten op de watersector en heeft daarvoor de website www.nederlandwerktmetwater.nl opgericht. World Water Assessment Programme (WWAP) National Water Commission : CONAGUA. Movimiento Agua y Juventud. Academie de l'eau. Home - IRC International Water and Sanitation Centre. News. European Water Partnership. European Water Partnership. Water for Life. TheWaterChannel. Het WaterKanaal.