background preloader

KINDLE Free Books

Facebook Twitter

Instapaper: Save interesting web pages for reading later. ดูดนสพ.ไทยโพสต์ และโพสต์ทูเดย์ รายวันมาอ่านได้แล้วนะครับ. ฟรีแวร์ตัดขอบ PDF แบบที่สแกนเอกสารมา. พวกเราคงทราบว่าเอกสาร pdf มีอยู่สองแบบตามที่มาของเนื้อหาในเอกสาร แบบแรกคือแบบที่เราสร้างเอกสารจากพวก Word Processing เช่น Microsoft Word หรือ OpenOffice Writer แล้วมาแปลงเป็น pdf อีกที (โดยไม่ต้องพิมพ์เป็นกระดาษออกมาก่อน) แบบที่สองคือได้จากการแปลงเอกสารที่เป็นกระดาษ มาผ่านการสแกนแล้วค่อยแปลงเป็น pdf อีกที ส่วนใหญ่เป็นเอกสารสำคัญที่ต้องการคงลายเซ็นต์หรือตราประทับไว้ เช่น คำตัดสินของศาล สัญญาข้อตกลงต่างๆ เป็นต้น เรามักจะมีปัญหากับการอ่านเอกสาร pdf บนจอ 6 นิ้ว เพราะตัวอักษรจะเล็กมากจนอ่านไม่ออก เนื่องจากเอกสารส่วนใหญ่ที่คนอื่นสร้างไว้ มักจะสร้างสำหรับพิมพ์พอดีอ่านบนกระดาษ A4 และเพื่อความสวยงาม ก็มักจะมีเว้นขอบ (margin)ทั้ง 4 ด้านไว้ว่างๆ เวลามาอ่านบนจอ 6 นิ้ว ก็จะถูกเครื่องอ่านของเราย่อให้มีหน้าพอดีกับจอ หรือย่อจาก 14 นิ้วเหลือแค่ 6 นิ้ว ดังนั้นถ้าจะอ่านเอกสาร pdf บนจอ 6 นิ้วแบบเต็มๆหน้าให้ได้ชัดเจนขึ้น (โดยไม่ต้องซูม)เราควรจะต้องตัดขอบขาวๆที่ล้อมรอบเนื้อหาออกให้เหลือน้อยที่สุด สำหรับเอกสาร pdf ที่สร้างจากพวก word processing เราจะใช้ฟรีแวร์ชื่อ sopdf มาหั่นขอบขาวๆออก รูปแบบการใช้คำสั่ง.

ฟรีแวร์ตัดขอบ PDF แบบที่สแกนเอกสารมา

กระทู้ร่วมแรง : มาช่วยกันรวม Link download E-Book และAudioBook กันครับ. วิธีการ ดาวโหลด ebook ล้านๆ เล่ม มาอ่านฟรี โดยไม่ต้องใช้ Kindle 3. K10177928 วิธีหา ebook ฟรี kindle ทำยังไงคะ [หนังสือ-การประพันธ์] Engineering. “If you don’t want a generation of robots, fund the arts!”

Engineering

– Cath Crowley, Graffiti Moon If you’re into Robotic Information, Resources and Solutions or any related items within this field, then you’ve just found a goldmine. Listed on this site are over a hundred of these ebooks, with various categorization options including type of content, level and content quality. Among the topics you may find on this site include:- Professional Robot TechnologyRobotic ResourcesKnow-How about roboticsNon – Industrial Robotic Products and Services “For the benefit of all” NASA, short for National Aeronautics and Space Administration, is the part of the United States government that deals with space exploration and aeronautics, the operating and designing of planes.

Ssshhh… The Secret Book of Cramming! By Pavan Dubey So the date is set, yeah the exam date. Click on the link below to start downloading this free ebook:-Ssshhh… The Secret Book of Cramming! Items posted here are free at the time of posting. Top 20 most Viewed and Downloaded Books at E-Books Directory. Computer Science I by Chris Bourke - University of Nebraska - LincolnA draft of text book for Computer Science I, covering CS1 topics in a generic manner using psuedocode with supplemental parts for specific languages.

Top 20 most Viewed and Downloaded Books at E-Books Directory

Computer Science is not programming. Programming is a necessary skill, but it is only the beginning.(481 views) Think Data Structures by Allen B. Downey - Green Tea PressThis book is intended for college students in computer science and related fields. 20 Best Websites To Download Free EBooks. We understand that reading is the simplest way for human to derive and constructing meaning in order to gain a particular knowledge from a source.

20 Best Websites To Download Free EBooks

This tendency has been digitized when books evolve into digital media equivalent – E-Books. It would be nice if we’re able to download free e-book and take it with us. That’s why we’ve again crawled deep into the Internet to compile this list of 20 places to download free e-books for your use. Great Websites to Download Ebooks FreeBookSpot FreeBookSpot is an online source of free ebooks download with 4485 FREE E-BOOKS in 96 categories which up to 71,97 GB. You can search and download free books in categories like scientific, engineering, programming, fiction and many other books. 4eBooks 4eBooks has a huge collection of computer programming ebooks. Free-eBooks Free-eBooks is an online source for free ebook downloads, ebook resources and ebook authors. You need to become a Free-EBooks.Net member to access their library. Amazon Kindle. Yahoo Booters And Yahoo Tools - VipraSys. The Oxford Handbook of Cognitive Linguistics.

Author: , Date: 01 Feb 2008, Views: 5549, blisher: Oxford University Press, USA | 2007-10-17 | 1364 pages | ISBN: 0195143787 | 6.77 MB | Rapidshare&Megaupload In the past decade, Cognitive Linguistics has developed into one of the most dynamic and attractive frameworks within theoretical and descriptive linguistics The Oxford Handbook of Cognitive Linguistics is a major new reference that presents a comprehensive overview of the main theoretical concepts and descriptive/theoretical models of Cognitive Linguistics, and covers its various subfields, theoretical as well as applied.

The Oxford Handbook of Cognitive Linguistics

The first twenty chapters give readers the opportunity to acquire a thorough knowledge of the fundamental analytic concepts and descriptive models of Cognitive Linguistics and their background. Download: [Fast Download] The Oxford Handbook of Cognitive Linguistics Copyright Disclaimer: This site does not store any files on its server. (collection:americana AND format:pdf AND -mediatype:collection AND firstTitle:A. Twelve years a slave : Northup, Solomon, b. 1808.