background preloader

Kategoria e foljeve (Verbi)

Facebook Twitter

Caratteri generali. Modo INDICATIVO. Verbi irregolari. Verbi I coniugazione, passato remoto indicativo. Verbi II coniugazione, passato remoto indicativo. Verbi III coniugazione, passato remoto indicativo. Verbi: Kam e Jam. INDICATIVO, futuro. Verbi III coniugazione, presente indicativo. Verbi II coniugazione, futuro indicativo. Verbi: Kam e Jam. Verbi I coniugazione, futuro indicativo. INDICATIVO, presente. Verbi II coniugazione, presente indicativo. Verbi: Jam e Kam. Jam, është e janë (esempi). Kam, ka e kemi (esempi).

Shumë mirë! Vazhdo kështu! Pamjet janë shumë të bukura! Bej shëmbuj të tjerë me folje, kohë e mënyra të tjera foljesh, që kemi mësuar! Molto bene! Vai cosi! Le immagine sono bellissime! Fai altri esempi con i verbi, modi, tempo dei verbi, da questi che abbia imparato fin adesso. – corsodilinguaeletteraturaalbanese

Verbi III coniugazione, presente indicativo. Verbi I coniugazione, presente ind... Modo CONGIUNTIVO. CONGIUNTIVO, presente. Verbi: Jam e Kam. Verbi incontrati finora.

Molto bene Mara! Shumë mirë Mara, vazhdo keshtu! – corsodilinguaeletteraturaalbanese