background preloader

Haandvaerk og design.net

Facebook Twitter

Evaluering

4. Modeller som idégenerering | Håndværk og design. I stedet for post-its bruger Anja Maria Schmelling og Rune Rex modeller som idégenerering og træner eleverne i at opnå deres kreative selvtillid ved at ”ha’ det i hænderne”. Ved at lave mange koncepter øver de sig i at ”fejle” i det små ved at lave mange og ”grimme” modeller, som til sidst bliver til én god. Der er fokus på at have det sjovt og på at opnå tilpas meget ejerskab til sine idéer. Hurtighed – mange modeller at vælge ud fra. Kreativ udvikling uden at tale sammen, men at arbejde. Derefter skal der reflekteres, hvor udviklingen fortsætter. Der spørges ind til modellerne. Læringsmål: Eleven kan afprøve ideer. Videoen er fjerde i en serie af videoer, der tager os igennem et undervisningsforløb i design med fokus på kreativ tænkning/idéudvikling. Filmet november 2015 på Kastrupgårdsskolen, Tårnby kommune.

5. Øvelse i brugerinvolvering | Håndværk og design. Brugerinvolvering og mennesket som omdrejningspunkt. Designtænkning handler bl.a. om at lytte og opnå empati for dem, der arbejdes med. Hvordan ville andre forholde sig til en ny idé? Rune Rex fortæller om brugerinvolvering og vigtigheden af, at eleverne får kendskab til andres synsvinkler på deres ide for at kunne arbejde målrettet videre med ideen. Elevernes lærer Anja Maria Schmelling introducerer en øvelse, hvor eleverne arbejder med at lytte, spørge ind og opnå en forståelse af den idé, der bliver fortalt om. Der uddeles skilte, så eleverne får forskellige roller. “Eleverne havde et behov for først at komme af med lidt sjov, når de fik rollerne uddelt – udfordringen var at der blev overspillet lidt.

Godt at drøfte med eleverne, inden øvelsen går i gang: – Hvordan forholder man sig til en andens idé? Læringsmål: Eleverne kan præsentere egne ideer. Videoen er femte i en serie af videoer, der tager os igennem et undervisningsforløb i design med fokus på kreativ tænkning/idéudvikling. 6. Kreativ historiefortælling | Håndværk og design. Her besøger vi for sjette gang 5. klasse på Kastrupgårdsskolen. Sammen med deres lærer Anja Maria Schmelling og Rune Rex fra Teknologisk Institut er de i gang med et designforløb, hvor de skal udvikle fremtidens legetøj. Vi ser her, hvordan eleverne får til opgave at udvikle det univers, hvor legetøjet skal høre hjemme.

De skal beskrive og sætte ord på dette univers, og i det arbejde stifter de bekendskab med nye værktøjer og metoder i designprocessen. Vi ser også, at det er en delopgave, der ikke er lige nem at løse for alle elever. En gruppe går i baglås, og lærerne må hjælpe dem på sporet igen. Læringsmål: Eleverne kan formulere ideer og præsentere dem i en sproglig fortælling. Videoen er den sjette i en serie af videoer, der tager os igennem et undervisningsforløb i design med fokus på kreativ tænkning/idéudvikling.

Filmet november 2015 på Kastrupgårdsskolen, Tårnby kommune. 7. Livet er for kort til kedelige fremlæggelser | Håndværk og design. 8. Videofremlæggelse som evaluering | Håndværk og design. Denne video er den ottende og sidste i en serie fra Kastrupgårdsskolen. Vi bliver taget igennem et undervisningsforløb i håndværk og design med fokus på kreativ tænkning og idéudvikling. Eleverne er nu færdige med deres storyboard, og de skal i gang med at filme. Eleverne har valg sted, hvor de vil lave deres optagelser, og de har fundet de rekvisitter, de har behov for.

I denne del af designprocessen er eleverne meget selvkørende. De får udleveret iPads, og herefter er de igang. Elevernes lærer Anja Maria Schmelling og Rune Rex fra Teknologisk Institut har ikke indlagt nogen form for undervisning i, hvordan de filmer og klipper med deres iPads. Læringsmål: Eleverne kan evaluere og vurdere egne og andres designprodukter. Videoen er optaget i november 2015 på Kastrupgårdsskolen, Tårnby kommune.