background preloader

Evaluering

Facebook Twitter

Udstilling som evaluering | Håndværk og design. Videoen viser, hvordan Ljiljana Hessing og Lars Stolberg sammen med 5b på Absalons Skole i Roskilde afslutter et forløb om stoledesign. Lærerne og eleverne har undervejs talt om, hvordan de færdige produkter skal præsenteres og evalueres endeligt. Der skal etableres en udstilling af de færdige stole på et centralt sted på skolen.

Lars instruerer eleverne i, hvordan de skal fremstille orienterende plancher, der skal danne ramme for udstillingen. Eleverne arbejder refleksivt og kommunikativt med tekst og foto. De har navngivet deres stole og beskriver i tekst og foto proces og produkt. Undervejs i processen med etablering af udstillingen opstår der spontane samtaler mellem de enkelte elever og forbipasserende lærere.

I videoen gør Lars sig overvejelser over denne evalueringsforms betydning for fag og elever. Se endvidere vedlagte skematiske oversigt over det samlede forløb med målformuleringer og lærernes planlægning og refleksioner: Stoledesign – et undervisningsforløb i håndværk og design.