background preloader

Remnants of bliin's interface

Facebook Twitter

Bliin discontinued around 2014

Bliin_movesmovies.mov. Bliin -your where to the web- - SpinAwards. Bliin -your where to the web - - SpinAwards. Bliin via Internet Archive Wayback Machine. Bliin YourLIVE! º Always There - desktop interface. Sign up | Login Welcome Map Feed Details Download Help About Blog Locate Me Explore Area Center Item Zoom Marquee Map Types Tip Press Locate Me to start sharing your Live location stream closeShow balloon next time.

bliin YourLIVE! º Always There - desktop interface

Bliin - mobile interface. Bliin - bliin. Bliin - bliin. Bliin - group - fish. Selene kolman. Project: bliin YourLIVE Year: 2007 – 2013 By: bliin (Stef & Selene Kolman) Web interface 2006-2007.

selene kolman

Design by Joes Koppens (USE media) Project: bliin lets you find and follow your Friends across the world in real-time via your phone and over the web. Share your Live! Location stream without the fuzz of ever setting your location manually … you’re simply Always There. Channels: Online (web, mobile) Role: Concept & creation Impression of 2nd iteration web UI / 2008-2010. Impression of 3nd iteration Mobile App UI / 2010-2012. Impression of (3rd generation) UI look&feel. Bliin won us numerous awards, prizes and acclaims.

Bliin technology was licensed to enable 3rd parties to easily embed location into their propositions. Example of bliin helping Domino’s Pizza customers to track delivery of their pizza bliin promo video created icw Martine Stig on the occasion of the Forum NOKIA event. KennisCafé: Hogere kaartenkunde - 20091214 - De Balie Archive. KennisCafé: Hogere kaartenkunde - 20091214 on Vimeo. KennisCafé, een initiatief van de Volkskrant, De Balie en science center NEMO en mede mogelijk gemaakt door de KNAW, over cartografie.

KennisCafé: Hogere kaartenkunde - 20091214 on Vimeo

Martijn van Calmthout gaat in gesprek met cartograaf Ferjan Ormeling, met Henk van Houtum, hoofd van het Nijmegen Centre for Border Research, Radboud Universiteit en met Michiel de Lange, promovendus aan de faculteit van Wijsbegeerte in Rotterdam. We maken al eeuwenlang kaarten, om landsgrenzen vast te leggen of veilige routes aan te geven. Een kaart is een model van de werkelijkheid, en het terrein van een fascinerende tak van wetenschap: Cartografie. Kaarten vormen de weerslag van sociale en politieke keuzes, die vervolgens hun eigen waarheid gaan vormen. Zo is de Perzische Golf niet overal in de wereld de Perzische Golf, ziet de wereld er op z'n kop of met China als middelpunt opeens heel anders uit en lijken kaarten tegenwoordig minder compleet te worden door een toenemend aantal 'witte vlekken'. 20091214 GZ kennisCafe.

De economie van de toekomst, Dwarse denkers met visie voorbij de crisis. Een avond voor iedereen die wil weten hoe we over 10 jaar onze welvaart meten, waarde bepalen, bezitten en ondernemen.

De economie van de toekomst, Dwarse denkers met visie voorbij de crisis

Het KennisCafé is een vorm van eigentijdse wetenschapsjournalistiek voor een live publiek. Vaste presentator Martijn van Calmthout van De Volkskrant praat met deskundigen en spraakmakers over een actueel thema van binnen of buiten de wetenschap. Met experimenten, beeld en natuurlijk het publiek. Met o.a. Matthijs van Veelen (Econometrie, Universiteit van Amsterdam en lid van De Jonge Akademie)Waarom vinden we sommige dingen (on)eerlijk? Eva van den Broek (Experimentele economie, WUR)Eva studeerde kunstmatige intelligentie aan de Universiteit Utrecht en promoveert in 2012 in experimentele economie. Arjo Klamer (professor in de Economie van Kunst en Cultuur, Erasmus Universiteit Rotterdam). Piet Sprengers, (hoofd afdeling duurzaamheidsbeleid & onderzoek en lid van het MT bij de ASN Bank).

Dit programma is UITVERKOCHT. De economie van de toekomst, Dwarse denkers met visie voorbij de crisis — KNAW. Een avond voor iedereen die wil weten hoe we over 10 jaar onze welvaart meten, waarde bepalen, bezitten en ondernemen.

De economie van de toekomst, Dwarse denkers met visie voorbij de crisis — KNAW

Het KennisCafé is een vorm van eigentijdse wetenschapsjournalistiek voor een live publiek. Vaste presentator Martijn van Calmthout van De Volkskrant praat met deskundigen en spraakmakers over een actueel thema van binnen of buiten de wetenschap. Met experimenten, beeld en natuurlijk het publiek. Met o.a. Matthijs van Veelen (Econometrie, Universiteit van Amsterdam en lid van De Jonge Akademie)Waarom vinden we sommige dingen (on)eerlijk? Eva van den Broek (Experimentele economie, WUR)Eva studeerde kunstmatige intelligentie aan de Universiteit Utrecht en promoveert in 2012 in experimentele economie. Arjo Klamer (professor in de Economie van Kunst en Cultuur, Erasmus Universiteit Rotterdam). Piet Sprengers, (hoofd afdeling duurzaamheidsbeleid & onderzoek en lid van het MT bij de ASN Bank). Dit programma is UITVERKOCHT. De Volkskrant, De Balie en science center NEMO, KNAW.

De economie van de toekomst, Dwarse denkers met visie voorbij de crisis — KNAW. YOURTripsVideosPhotos SpotsGroupsMaps.