background preloader

20 mei 2019 - ISO dreigt met rechtszaak want renteverhoging is in strijd met VN-verdrag IVESCR

Facebook Twitter

- ben geen jurdische expert dus lezer beware enigsinds voorzichtig met aangeboden hyperlinks -

Waren er niet eerdere vergelijkbare cases ?

Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Wetten.nl - Regeling - Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, New York, 16-12-1966 - BWBV0001016. Wetten.nl - Regeling - Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, New York, 16-12-1966 - BWBV0001016. De Staten die partij zijn bij dit Verdrag, Overwegende, dat, overeenkomstig de in het Handvest der Verenigde Naties verkondigde beginselen, erkenning van de inherente waardigheid en van de gelijke en onvervreemdbare rechten van alle leden van de mensengemeenschap grondslag is voor de vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld, Erkennende, dat deze rechten voortvloeien uit de inherente waardigheid van de menselijke persoon,

wetten.nl - Regeling - Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, New York, 16-12-1966 - BWBV0001016

Direct hyperlink to article 13 , 2 c - wetten.nl - Regeling - Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, New York, 16-12-1966 - BWBV0001016. De Staten die partij zijn bij dit Verdrag, Overwegende, dat, overeenkomstig de in het Handvest der Verenigde Naties verkondigde beginselen, erkenning van de inherente waardigheid en van de gelijke en onvervreemdbare rechten van alle leden van de mensengemeenschap grondslag is voor de vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld, Erkennende, dat deze rechten voortvloeien uit de inherente waardigheid van de menselijke persoon, Erkennende, dat, overeenkomstig de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het ideaal van de vrije mens, vrij van vrees en gebrek, slechts kan worden verwezenlijkt indien er omstandigheden worden geschapen, waarin een ieder zijn economische, sociale en culturele rechten, alsmede zijn burgerrechten en zijn politieke rechten kan uitoefenen, Overwegende, dat, krachtens het Handvest der Verenigde Naties, de Staten verplicht zijn de universele eerbied voor en de inachtneming van de rechten en vrijheden van de mens te bevorderen,

direct hyperlink to article 13 , 2 c - wetten.nl - Regeling - Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, New York, 16-12-1966 - BWBV0001016

LSR (@hetLSR) Waar blijft Nederland met ratificatie Facultatief Protocol bij IVESCR? april 02, 2015. Op 18 maart 2015 ratificeerde Frankrijk het Facultatief Protocol bij het VN-Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (IVESCR).

Waar blijft Nederland met ratificatie Facultatief Protocol bij IVESCR? april 02, 2015

De Franse regering schaarde zich daarmee achter Europese landen Italië, Luxemburg, Finland, België, Portugal, Spanje en Slowakije die al eerder tot ratificatie overgingen. Zelfs in landen als Mali en de Malediven werden burgers al eerder in hun kracht gezet en een handelingsperspectief geboden om zelf op te komen voor hun economische, sociale en culturele rechten via individuele klachten bij het VN-Comité voor ESC-rechten.

Nederland blijft achter In Nederland bestudeert de regering de ratificatie inmiddels al jaren. De motie Strik (ondertekend door GL, PvdA, CDA, SP en D66 en door Minister Opstelten aan het oordeel van de Eerste Kamer gelaten) van 18 maart 2014 riep de Nederlandse regering op haast te maken met de beslissing tot ratificatie bij het Facultatief Protocol bij het IVESCR. Waar blijft Nederland met ratificatie Facultatief Protocol bij IVESCR? Slowakije en Spanje vragen Nederland het Optioneel Protocol bij het IVESCR spoedig te ratificeren #UPR_NL. The European Social Charter. The European Social Charter is a Council of Europe treaty that guarantees fundamental social and economic rights as a counterpart to the European Convention on Human Rights, which refers to civil and political rights.

It guarantees a broad range of everyday human rights related to employment, housing, health, education, social protection and welfare. The Charter lays specific emphasis on the protection of vulnerable persons such as elderly people, children, people with disabilities and migrants. It requires that enjoyment of the abovementioned rights be guaranteed without discrimination. No other legal instrument at pan-European level can provide such an extensive and complete protection of social rights as that provided by the Charter, which also serves as a point of reference in European Union law; most of the social rights in the EU Charter of Fundamental Rights are based on the relevant articles of the Charter.

More information about the European Social Charter. Deze student ontdekte dat de renteverhoging in strijd is met een VN-verdrag – Red Pers. Binnenkort stemt de Eerste Kamer over een renteverhoging op de studieschuld.

Deze student ontdekte dat de renteverhoging in strijd is met een VN-verdrag – Red Pers

Dit zou studenten duizenden euro’s extra gaan kosten. Deze student ontdekte dat de renteverhoging in strijd is met een VN-verdrag – Red Pers. Binnenkort stemt de Eerste Kamer over een renteverhoging op de studieschuld.

Deze student ontdekte dat de renteverhoging in strijd is met een VN-verdrag – Red Pers

Dit zou studenten duizenden euro’s extra gaan kosten. Brechje Keukens (22), voorzitter van het Landelijk Studenten Rechtsbureau, zocht uit of dit juridisch wel mag. Het verhaal van een rechtenstudent die eigenhandig ontdekte dat de renteverhoging in strijd is met internationale rechtsverdragen. Wat betekent een renteverhoging op de studielening voor studenten? De rente over een studieschuld wordt momenteel vastgesteld op vijf jaar. Home - Het LSR. Brechje Keukens (@BrechjeKeukens) Twitter. Het ISO en het LSR verzoeken minister van Engelshoven daarom het wetsvoorstel in te trekken. Mocht het wetsvoorstel ingestemd worden, dan zullen wij verdere juridische sta. DEN HAAG, 20 mei 2019 – De wetsaankondiging van Minister van Engelshoven (OCW) om de rente op studieschulden te verhogen is in strijd met het internationaal onderwijsrecht.

Het ISO en het LSR verzoeken minister van Engelshoven daarom het wetsvoorstel in te trekken. Mocht het wetsvoorstel ingestemd worden, dan zullen wij verdere juridische sta

Dat blijkt uit een juridische inventarisatie van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en het Landelijk Studenten Rechtsbureau (LSR). Renteverhoging op studieschuld in strijd met internationaal onderwijsrecht. DEN HAAG, 20 mei 2019 – De wetsaankondiging van Minister van Engelshoven (OCW) om de rente op studieschulden te verhogen is in strijd met het internationaal onderwijsrecht.

Renteverhoging op studieschuld in strijd met internationaal onderwijsrecht

Dat blijkt uit een juridische inventarisatie van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en het Landelijk Studenten Rechtsbureau (LSR). De strijdigheid wordt blootgelegd aan de hand van een door Nederland ondertekend Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (IVESCR), waarin gesteld wordt dat het hoger onderwijs ‘geleidelijk aan kosteloos moet worden gemaakt’. Studentenorganisaties: verhogen rente studieschuld strijdig met internationaal onderwijsrecht - door Kaya Bouma en Remco Meijer. De Volkskrant maakt gebruik van cookies Volkskrant.nl en krant.nl gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën (cookies) onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Studentenorganisaties: verhogen rente studieschuld strijdig met internationaal onderwijsrecht - door Kaya Bouma en Remco Meijer

Ook kunnen we hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren en daardoor onze website verbeteren. Cookies van onszelf en van derden kunnen worden gebruikt om advertenties te tonen en artikelen aan te bevelen op volkskrant.nl die aansluiten op uw interesses. Ook derden kunnen uw internetgedrag volgen. Cookies kunnen gebruikt worden om op sites van derden relevante advertenties te tonen. Volkskrant.nl deelt de informatie die zij verkrijgt middels het gebruik van cookies en vergelijkbare technieken, waaronder ook persoonsgegevens, in een samenwerkingsverband genaamd NLProfiel van Buymedia Nederland met Sanoma en Telegraaf Media Groep om gezamenlijke groepsprofielen op te stellen. De serviceafdeling is te bereiken op telefoonnummer 088-0561561. ( mirror ) - VK 20 mei 2019 -l Studentenorganisaties verhogen rente studieschuld strijdig met internationaal onderwijsrecht.

Studentenorganisaties: verhogen rente studieschuld strijdig met internationaal onderwijsrecht. Dat stellen het Landelijk Studenten Rechtsbureau (LSR) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), in een juridische inventarisatie.

Studentenorganisaties: verhogen rente studieschuld strijdig met internationaal onderwijsrecht

Op 4 juni stemt de Eerste Kamer over de renteverhoging die in het regeerakkoord is afgesproken. De studentenorganisaties roepen minister Ingrid van Engelshoven (D66) op het wetsvoorstel terug te trekken, zo niet dan overwegen ze juridische stappen. De voorgenomen renteverhoging is al door de Tweede Kamer aangenomen, maar stuit op steeds meer weerstand. Op een partijcongres in maart namen D66-leden een motie aan waarin de Eerste Kamerfractie wordt opgeroepen tegen de renteverhoging te stemmen. In de schriftelijke behandeling toonden de D66-senatoren zich ook al uitgesproken sceptisch over het wetsvoorstel. Momenteel is de rente gebaseerd op de 5-jaars rente. De Volkskrant ✔ @volkskrant De verhoging van de rente op studieschulden is in strijd met een verdrag van de VN dat Nederland getekend heeft, stelt studentenorganisatie @HetISO. Als minister Van Engelshoven het wetsvoorstel niet terugtrekt, overweegt he. Prof. mr. R.J.B. Schutgens (Roel) Prof. mr. R.J.B. Schutgens (Roel) - Radboud Universiteit.

Imgur: prof.mr. Paul Zoontjens Universitair hoofddocent TLS: Tilburg Law School. ISO sur Twitter : "Hoogleraren onderwijsrecht Schutgens & Zoontjes delen de lezing. 'Je hoeft geen jurist te zijn om te zien dat het verhogen van de kosten van hoger onderwijs op zeer gespannen voet staat, zo niet in strijd is, met deze bepaling.' Nu @iva. 1/3 Puik werk door @HetISO en @hetLSR: de verhoging van de rente op studieschulden is in strijd met het VN-verdrag over economische, sociale en culturele rechten.

Zihni Özdil sur Twitter : "2/3 “We verhogen de rente op studieschulden voor de houdbaarheid van de overheidsfinanciën in 2060” is @ivanengelshoven-jargon voor “we gaan studenten uitmelken”. En dat mag niet volgens het VN-verdrag dat Nederland heeft ondert. Hiermee is dit onzalige plan: ✖️oneerlijk ✖️ondemocratisch (stond om deze reden in geen enkel verkiezingsprogramma) ✖️onwettelijk Teken mee □□ @fcvheest Dit zal niet veel uithalen. @HetISO heeft dit eerder aan de kaak gesteld bij de invoering van het leenstelsel en de langstudeerboete. Wetgevingsjurist @pimbeirnaert van @MinOCW heeft toen al uitgelegd dat dit geen hout snijdt en hij kreeg gelij.

‘Uitbreiding VN-verdrag houdt leenstelsel niet tegen’ Nederland heeft het streven naar kosteloos hoger onderwijs allang onderschreven.

‘Uitbreiding VN-verdrag houdt leenstelsel niet tegen’

Lees de inventarisatie even. We leggen niet voor niets uit dat de situatie met het leenstelsel (en de langstudeerboete) totaal anders is.… Stijn van Uffelen sur Twitter : "vreemde argumentatie dat het gaat om kosten voor levensonderhoud en niet om zoiets als collegegeld. Als ik het mij goed herinner is de basisbeurs ooit ingevoerd zodat studenten daarmee collegegeld konden betalen. De ratio. Stijn van Uffelen sur Twitter : "die daardoor meer mobiel zou worden tussen universiteiten. Het leenstelsel continueert volgens mij dit principe. Daardoor slaat het argument van Breinaert dood. Misschien kunnen jullie dit in de archieven controleren (beha. Het is natuurlijk wel een extra argument voor de Senaat bij haar overwegingen. Het feit dat zelfs opbrengsten renteverhoging niet naar onderwijs gaan lijkt op zijn minst tegen geest van verdrag.… DRAADJE - Sywert van Lienden: "Klinkt leuk, die vier biertjes. Maar dat is op basis van de huidige kunstmatig lage rentetarieven. Zodra rentetarieven normaliseren gaat het om duizenden euro’s per student. Stuur een volgende generatie niet barstensvol p.

Profielen - HOP - ‘Renteverhoging studieschuld in strijd met de wet’ Twitter. EM - HOP - ‘Renteverhoging studieschuld in strijd met de wet’ Het kabinet wil de rente op studieschulden vanaf 2020 gaan verhogen. Die wordt dan gekoppeld aan de 10-jaarsrente op staatleningen. Oud-studenten met een gemiddelde lening (21 duizend euro) en een bovenmodaal inkomen betalen dan zo’n 12 euro in de maand meer rente. Dat is na 35 jaar aflossen ruim 5.000 euro. Het plan moet de schatkist uiteindelijk zo’n 226 miljoen euro per jaar opleveren.

Advalvas - HOP - Studenten dreigen met rechter om renteverhoging. Als de Eerste Kamer instemt met een renteverhoging op studieschulden willen het Interstedelijk Studenten Overleg en het Landelijk Studenten Rechtsbureau naar de rechter stappen. Het is onwettig dat het onderwijs niet profiteert van de opbrengsten, stellen zij. Het kabinet wil de rente op studieschulden vanaf 2020 gaan verhogen. Die wordt dan gekoppeld aan de 10-jaarsrente op staatleningen. Oud-studenten met een gemiddelde lening (21 duizend euro) en een bovenmodaal inkomen betalen dan zo’n 12 euro in de maand meer rente. Dat is na 35 jaar aflossen ruim 5.000 euro. ‘Increase in interest levied on student loans violates the law’ The Dutch Cabinet intends to increase the interest levied on student loans starting from 2020.

Boze studentenorganisaties dreigen met rechter om renteverhoging. Het verhogen van de rente op studieschulden is volgens twee belangenorganisaties van studenten in strijd met een door Nederland ondertekend verdrag. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en het Landelijk Studenten Rechtsbureau (LSR) vragen minister Van Engelshoven daarom het wetsvoorstel dat de verhoging regelt in te trekken. Als de minister vasthoudt aan het wetsvoorstel, zullen de organisaties de Eerste Kamer oproepen het tegen te houden. Ze dreigen met "juridische stappen" als de wet doorgaat. Extra schulden. Trouw - ‘Renteverhoging op studieleningen is in strijd met VN-Verdrag’ - Janne Chaudron. Trouw.nl en krant.nl gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën ("cookies") onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Ook kunnen we hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren en daardoor onze website verbeteren. Cookies van onszelf en van derden kunnen worden gebruikt om advertenties te tonen en artikelen aan te bevelen op Trouw.nl die aansluiten op uw interesses. Derden kunnen uw internetgedrag volgen en kan gebruikt worden om op sites van derden relevante advertenties te tonen. Cookies van derde partijen maken daarnaast mogelijk dat u informatie kunt delen via social media zoals Twitter en Facebook.

Meer informatie hierover vindt u in ons cookie-statement. ‘Renteverhoging op studieleningen is in strijd met VN-Verdrag’ De renteverhoging op studieleningen is in strijd met een VN-verdrag dat Nederland heeft ondertekend. Dat komt, zeggen twee studentenorganisaties, omdat de opbrengsten (226 miljoen euro in 2060) niet worden geïnvesteerd in kwaliteitsverbetering van het onderwijs, maar rechtstreeks naar de algemene begroting vloeien. Hoogleraar onderwijsrecht Paul Zoontjens denkt dat de studentenorganisaties een punt hebben, maar zegt dat het VN-verdrag niet bij de rechter afdwingbaar is.

Lees verder na de advertentie De stellingname dat het extra geld niet ten goede komt aan het onderwijs, is bij uitstek een politieke vraag, zegt Zoontjens, verbonden aan de Universiteit van Tilburg. “Dat kan de rechter niet afdwingen. De Eerste Kamer debatteert volgende week, op 28 mei, over de wetswijziging die de rente op studieleningen verhoogt. Parool - Studenten dreigen politiek met rechtszaak om renteverhoging. Parool.nl en krant.nl gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën (cookies) onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Ook kunnen we hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren en daardoor onze website verbeteren. Cookies van onszelf en van derden kunnen worden gebruikt om advertenties te tonen en artikelen aan te bevelen op parool.nl die aansluiten op uw interesses. Ook derden kunnen uw internetgedrag volgen. Cookies kunnen gebruikt worden om op sites van derden relevante advertenties te tonen.

NPOradio1 - Neelie Kroes: 'Stukje terugbetalen van wat je aan kosten hebt veroorzaakt, is niet gek' - Spraakmakers. Neelie Kroes: 'Stukje terugbetalen van wat je aan kosten hebt veroorzaakt, is niet gek' - NPO Radio 1. Oud-politicus Neelie Kroes denkt niet dat de stijging van de rente op studieschulden mensen er van weerhoudt om te gaan studeren. "We hebben het over twaalf euro per maand meer.

Spraakmaker @NeelieKroesEU over de renteverhoging op studieschulden. 'We praten over 12 euro per maand. Dat is vier biertjes.'… Mihca Wetrhiem sur Twitter : "Wonderlijk dat iemand die veel vaker door de mand is gevallen dan door het glazen plafond is gebroken (met valse beloftes, dubbele agenda's en brievenbus firma's etc..) steeds weer een platvorm krijgt… Typisch, het bier-argument. Kosten na de poort hebben invloed op toegankelijkheid voor de poort! Je zou meer verwachten van @NeelieKroesEU. #stopderenteverhoging… Deze vergelijking met biertjes maakt naast Neelie minister Van Engelshoven zelf ook. Hoewel haar eigen woordvoerders met klem ontraden dat te doen.

Joep Bos-Coenraad sur Twitter : "De VVD herverdeelt die 144 euro per jaar graag van de afgestudeerde met lening (vaak kansloos op de huizenmarkt) naar behoud van hypotheekrenteafrek en het schrappen van dividendbelasting voor wie ongezien de plee doorspoe. Dat volstrekt belegen frame om het te vertalen naar biertjes, want studenten. Mensen zijn tegenwoordig een jaar of vijftig als ze klaar zijn met afbetalen. 35 keer 12 keer 12 euro. Dik 5000 euro. Daar moest mevrouw Kroes in haar tijd als eurocommissaris nog bijna een hele week voor werken.… Én: vijfduizend euro, aannemende dat de rentestand de komende 35 jaar net zo idioot laag blijft als nu.…

Ooit waren dat twaalf biertjes. En nee, de inkomens zijn sindsdien niet verdrievoudigd.… .@NeelieKroesEU wil ons stelsel houdbaar & eerlijk houden. 'Studeren is investeren in jezelf'… Arno Kantelberg van @EsquireNL kon zelf studeren dankzij het stelsel van toen. 'Verhoging werkt bij mij als een rode lap op een stier'…

Rechtvaardige rekenrente is geen recht.