background preloader

Nieuw promotierecht ~ uitbreiding van het ius promovendi -

Facebook Twitter

Nieuw promotierecht is onderdeel van Bevordering internationalisering hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Analyse belangenverstrengeling Wet Versterking Bestuurskracht HO - Copy nog checken of er mutaties in de samenstelling vd leden waren

Bevordering internationalisering hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (34.355) Doel van dit wetsvoorstel is het bevorderen van internationalisering in het hoger onderwijs.

Bevordering internationalisering hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (34.355)

Daartoe biedt het voorstel onder meer een beter op de praktijk toegesneden regeling voor het gezamenlijke hoger onderwijs, zowel nationaal als internationaal. Daarbij kan het gaan om gezamenlijke opleidingen, gezamenlijke afstudeerrichtingen en gezamenlijke Ad-programma’s, verzorgd door twee of meer Nederlandse instellingen of door een of meer andere Nederlandse instellingen met een of meer buitenlandse instellingen voor hoger onderwijs. Voorlopig verslag 4 april 2017 - vaste commissie OCW. 07/04/2017 Senaat zet grote vraagtekens bij nieuw promotierecht. Als het kabinet zijn zin krijgt, mogen straks ook universitair hoofddocenten en andere wetenschappers promovendi begeleiden en de doctorstitel uitreiken.

07/04/2017 Senaat zet grote vraagtekens bij nieuw promotierecht

Ze hoeven alleen maar aangewezen te zijn door een speciale commissie van hoogleraren (het College voor Promoties). Dit staat in een wetsvoorstel dat de internationalisering van het hoger onderwijs moet bevorderen. Het idee is dat goede buitenlandse wetenschappers in de praktijk allang promovendi begeleiden. Nu zouden ze eindelijk het recht krijgen om zelf de doctorstitel te verlenen, wat Nederland voor hen aantrekkelijker zou maken.

Maar de senatoren van de Eerste Kamer, waaronder menige hoogleraar, hebben grote bedenkingen. Senaat zet grote vraagtekens bij nieuw promotierecht. Waarom zouden andere wetenschappers dan hoogleraren het recht moeten krijgen om de doctorstitel te verlenen, willen de senatoren van de Eerste Kamer van minister Bussemaker weten.

Senaat zet grote vraagtekens bij nieuw promotierecht

Ze kreeg deze week een spervuur van vragen. Als het kabinet zijn zin krijgt, mogen straks ook universitair hoofddocenten en andere wetenschappers promovendi begeleiden en de doctorstitel uitreiken. Ze hoeven alleen maar aangewezen te zijn door een speciale commissie van hoogleraren (het College voor Promoties). Internationalisering Dit staat in een wetsvoorstel dat de internationalisering van het hoger onderwijs moet bevorderen. Senaat zet grote vraagtekens bij nieuw promotierecht. 07 april 2017 15.00 door HOP Aantal keer bekeken: 87 WEB ONLY Waarom zouden andere wetenschappers dan hoogleraren het recht moeten krijgen om de doctorstitel te verlenen, willen de senatoren van de Eerste Kamer van minister Bussemaker weten.

Senaat zet grote vraagtekens bij nieuw promotierecht

Ze kreeg deze week een spervuur van vragen. Als het kabinet zijn zin krijgt, mogen straks ook universitair hoofddocenten en andere wetenschappers promovendi begeleiden en de doctorstitel uitreiken. Ze hoeven alleen maar aangewezen te zijn door een speciale commissie van hoogleraren (het College voor Promoties). Dit staat in een wetsvoorstel dat de internationalisering van het hoger onderwijs moet bevorderen. Maar de senatoren van de Eerste Kamer, waaronder menige hoogleraar, hebben grote bedenkingen.

10 april 2017 Groeipijn plaagt uitbreiding ius promovendi. 10 april 2017 - Verschillende partijen in de Eerste Kamer hebben de minister vragen gesteld over de praktische uitwerking en de noodzaak van het uitbreiden van het ius promovendi.

10 april 2017 Groeipijn plaagt uitbreiding ius promovendi

Het lijkt er op dat de aan hoogleraren topzware Senaat minder makkelijk akkoord gaat met de uitbreiding dan het parlement. Binnen de recent aangenomen internationaliseringswet – die een samenstelling is geworden van losjes gerelateerde wetsartikelen – wordt het zogenaamde ius promovendi stevig uitgebreid. Nederland moet volgens de Tweede Kamer internationale aansluiting zoeken wat betreft de vraag wie het recht heeft om de doctorstitel te verlenen. In Nederland behouden hoogleraren zich tot nu toe dit recht, in andere landen is dit niet beperkt tot de professor.

Lees verder: het ius promovendi breidt uit, verslag en reacties. In de Eerste Kamer komt het wetsartikel voor enige tegenstand te staan. Praktische uitvoering. 1 mei 2017 - Lectoren krijgen geen promotierecht. 1 mei 2017 - Minister Bussemaker vreest niet dat de kwaliteit van het wetenschapsstelsel te lijden heeft onder uitbreiding van het ius promovendi.

1 mei 2017 - Lectoren krijgen geen promotierecht

Ze wil alleen nog niet zo ver gaan dat gepromoveerde lectoren ook promotierecht krijgen. Dit schrijft de minister aan de Senaat naar aanleiding van Kamervragen over het wetsvoorstel voor uitbreiding van het ius promovendi. Onlangs stelde de Eerste Kamer een reeks Kamervragen over een wetsvoorstel om het hoger onderwijs en de wetenschap meer aan te laten sluiten bij de internationale standaard.

Een belangrijk onderdeel van deze wet is, om in lijn met omringende landen, ook niet-hoogleraren het wettelijke recht op het toekennen van de titel doctor te geven. Hierbij zou het college van promotoren, het universitaire gremium bestaande uit hoogleraren die promotoren aanwijst, wel eindverantwoordelijk blijven. Lees hier een samenvatting van de vragen van de Eerste Kamerfracties. Kwaliteit niet in gevaar.

Alle leden. De Eerste Kamer heeft 75 leden.

Alle leden

Hieronder staan deze leden op alfabet gesorteerd. U kunt de leden ook sorteren op fractie, geslacht, provincie, geboortedatum of anciënniteit door op een van deze woorden te klikken. Daarnaast is een ledenlijst in pdf-formaat beschikbaar. Naamlijst alle leden Eerste Kamer ( 2016 - 2020) Overige handreikingen. Handreiking Rectoren College Ius Promovendi De Eerste Kamer heeft op 6 juni jl. het wetsvoorstel Bevordering internationalisering hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek aangenomen.

Overige handreikingen

Daarmee heeft de senaat ingestemd met de verruiming van het promotierecht. Deze verruiming zal op 1 september 2017 ingaan. Voor elke promotie wijst het college voor promoties een promotor aan. Nu de wet gewijzigd is, kunnen naast hoogleraren ook andere personeelsleden, die voldoende bekwaam en zelf gepromoveerd zijn, aangewezen worden als promotor. Lees de handreiking hier. (mirror) VSNU HANDREIKING colleges voor promoties bij het verlenen vh ius promovendi aan UHD's. Vsnu team detail. Kim Huijpen (1982) is beleidsadviseur bij de VSNU.

Vsnu team detail

Zij studeerde Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam en rondde deze studie af met een research master. Tijdens haar studie was Kim coördinator studieverenigingen bij ASVA studentenunie. Voordat ze bij de VSNU in dienst kwam, werkte Kim in verschillende functies bij de Technische Universiteit Delft. Als beleidsmedewerker bij de directie Strategic Development hield zij zich onder andere bezig met internationale universitaire rankings en was zij secretaris van het universiteitsbrede integriteitsprogramma. Kim heeft bij de VSNU vooral onderzoeksevaluaties, open access, het promotiestelsel en wetenschappelijke integriteit in haar pakket.

Vsnu team detail. Kim Huijpen (@KimHuijpen) Er is geen 'internationale standaard' waar het Nederlandse promotierecht bij aan kan sluiten. Bijdrage van @gbiesta. Nieuw promotierecht blijft atypisch. 9 juni 2017 - Oorspronkelijk was de uitbreiding van het promotierecht bedoeld om aansluiting te vinden bij de internationale standaard maar volgens Gert Biesta slaat de wetgever hier de plank mis.

Nieuw promotierecht blijft atypisch

“Als Nederland in de pas wil lopen met wat er ‘internationaal’ gebeurt dan zou het hoogleraren het promotierecht moeten ontnemen.” U leest zijn bijdrage hier onder. In een poging om de Nederlandse wetenschap 'aansluiting' te vinden met de internationale praktijk nam de Eerste Kamer kort geleden het wetsartikel voor uitbreiding van het ius promovendi aan. In de discussie over het promotierecht en de mogelijke uitbreiding ervan circuleert echter een aantal misvattingen over hoe dit in andere landen is geregeld. Misschien is het goed om dit even recht te zetten.

Het verkrijgen van de doctorstitel is niet in ieder land op dezelfde wijze georganiseerd. Er is geen 'internationale standaard' waar het Nederlandse promotierecht bij aan kan sluiten. Bijdrage van @gbiesta. @robschuur1 @kribae @gbiesta @rkneyber @FerryHaan @sofyan_mbarki @S_Waslander rest de vraag: waarom misleidde de Eerste Kamer -toch sjokvol Senatoren □ Prof's- ons allen ? beyond #maagdenhuis. Gordon Freeman: "@robschuur1 @kribae @gbiesta @rkneyber @FerryHaan @sofyan_mbarki @S_Waslander rest de vraag: waarom misleidde de Eerste Kamer -toch sjokvolSenatoren □ Profs- ons allen ?beyond #

Maligayang pag-uwi! Ito ang timeline kung saan ka mamamalagi. Dito mo makukuha ang iyong mga agarang update tungkol sa mga bagay na mahalaga sa iyo. Hindi mo gusto ang mga Tweet na ito? @robschuur1 @kribae @gbiesta @rkneyber @FerryHaan @sofyan_mbarki @S_Waslander rest de vraag: waarom misleidde de Eerste Kamer -toch sjokvol Senatoren □ Prof's- ons allen ? beyond #maagdenhuis. 14 juni 2017 Universiteiten, breid promotierecht daadwerkelijk uit. 14 juni 2017 - De uitbreiding van het promotierecht is een feit. Maar over de praktische uitvoering hebben Rens Vliegenthart (DJA) en Rolf van Wegberg (PNN) nog een hartig woordje te wisselen met de universiteiten.

"Een goede onderzoeker is nog geen goede begeleider. " U leest hier hun bijdrage. 15-06-2017 ‘Universiteiten, doe recht aan wetswijziging’ Professor behoudt eerste promotierecht. Buurt eist dat klok Maranathakerk stopt met luiden Roosters and hobbit holes NieuwsProfessor behoudt eerste promotierecht 26 Oktober 2017 - 14:10 De landelijke politiek besloot dat niet alleen professoren een promovendus mogen aannemen, ook universitaire hoofddocenten krijg dit recht.

Wat betekent dit voor Tilburgse promoties? Promoveren zonder toga. Sinds 1 oktober kunnen promovendi niet langer alleen bij een hoogleraar terecht om te promoveren, maar ook bij universitair hoofddocenten (UHD's). Ook op de Radboud Universiteit (RU) is inmiddels de eerste UHD met promotierecht benoemd. Dankzij een nieuwe wet die eerder dit jaar werd ingevoerd, kunnen vanaf vorige maand niet alleen hoogleraren maar ook UHD's promotieprojecten begeleiden, mits ze aan bepaalde eisen voldoen. De RU volgt hierin de richtlijnen die zijn opgesteld door de Vereniging van Universiteiten. Zo moet de UHD voor promotierecht worden voorgedragen door een decaan, met ondersteuning van een hoogleraar, en moet de hoofddocent in kwestie beschikken over goede onderzoeks- en begeleidingsvaardigheden. Dr. Verder is Smits blij dat hij nu ook zelfstandig als promotor op kan treden. Ook al hebben UHD's nu meer rechten, verschil moet er nog steeds wezen: het recht om een toga te dragen blijft exclusief voorbehouden aan hoogleraren.

Robbed of illusions – UK. Karin Bodewits was young and idealistic when she swapped Groningen for Edinburgh and a PhD position. Four years later, she left, feeling disillusioned. ‘Young academics don’t deserve to be treated like garbage.’ By Christien Boomsma / Translation by Sarah van Steenderen / Illustrations by Vanessa Czerwenka Perhaps she should have known better. 'Jonge academici verdienen beter dan als een vod behandeld te worden.' Karin Bodewits schreef een boek over PhD'ers. UU geeft hoofddocenten promotierecht. In Nederland was tot deze zomer wettelijk vastgelegd dat alleen een hoogleraar een promovendus de doctorstitel mag uitreiken.

Na een lange discussie stemde de Eerste Kamer in juni in met een uitbreiding van het promotierecht. Ook universitaire hoofddocenten (UHD) zouden in sommige gevallen dit recht krijgen. Maar het was aan de vereniging van universiteiten (VSNU) en de universiteiten zelf om hier invulling aan te geven. De Universiteit Utrecht komt vandaag met een regeling waarin de criteria zijn gedefinieerd. Zo komt niet automatisch elke UHD hiervoor in aanmerking.

Een decaan draagt een UHD-kandidaat voor, het College van Promotoren beslist. “Met deze regeling komen we tegemoet aan de terechte wens van universitaire hoofddocenten die een principal investigator zijn”, zegt rector Bert van der Zwaan. Medezeggenschap gaat akkoord met voorstel promotierecht. Vanaf 1 januari 2018 krijgen universitair hoofddocenten van WUR het recht om PhD'ers te promoveren. De medezeggenschap is akkoord met het plan van de raad van bestuur om het promotierecht uit te breiden. © Guy Ackermans Afgelopen zomer nam de regering een wet aan die het 'ius promovendi', het promotierecht, verruimt. De nieuwe wet bepaalt dat niet alleen een hoogleraar, maar ook een andere gepromoveerde als promotor kan worden aangewezen. Universiteiten leggen handreiking voor promotierecht naast zich neer - ScienceGuide.

KNAW wijst weg naar de Universiteit van Nederland. ‘Je zou het uitgebreide promotierecht vooral moeten inzetten voor jonge wetenschappers’ ‘Je zou het uitgebreide promotierecht vooral moeten inzetten voor jonge wetenschappers’ - Folia. Ius promovendi Tot vorig jaar mochten in Nederland enkel hoogleraren optreden als promotor. In de praktijk hadden hoogleraren het vaak te druk om al hun promovendi te begeleiden, waardoor ze hun medewerkers co-promotor maakten.

Die verzorgden de dagelijkse begeleiding, maar konden tijdens de promotie niet als promotor optreden. In 2017 werd na een lange lobby een wetsvoorstel aangenomen waardoor ook niet-hoogleraren promotor konden worden. De enige wettelijke voorwaarde is dat de promotor zelf gepromoveerd is.