background preloader

Loek Hermans

Facebook Twitter

Drs. L.M.L.H.A. (Loek) Hermans. Elsevier - kruiwagen Loeki. Wetten.nl - Regeling - Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek - BWBR0005682. BWBR0005682__Hoofdstuk9_Titeldeel1_Paragraaf1_Artikel9.7-geldend_van_19-09-2018_tm_heden_zichtdatum_19-09-2018. ( mirror ) "de leden van de raad [ van Toezicht ] zijn niet tevens werkzaam bij een ministerie dan wel lid van de Eerste of Tweede kamer der Staten Generaal" - Artikel 9.7.4. Loek Hermans voorzitter Stichting Katholieke Universiteit. Drs.

Loek Hermans voorzitter Stichting Katholieke Universiteit

L.M.L.H.A. 31 mrt 2008 - Loek Hermans benoemd tot voorzitter van de Stichting Katholieke Universiteit. 31 maart 2008 Mededeling namens het Bestuur van de Stichting Katholieke Universiteit Drs.

31 mrt 2008 - Loek Hermans benoemd tot voorzitter van de Stichting Katholieke Universiteit

Loek Hermans benoemd tot voorzitter van de Stichting Katholieke Universiteit - Radboudumc. 31 maart 2008 Mededeling namens het Bestuur van de Stichting Katholieke Universiteit Drs.

Loek Hermans benoemd tot voorzitter van de Stichting Katholieke Universiteit - Radboudumc

L.M.L.H.A. Academie voor Wetgeving. De schade door belangenverstrengeling - Joop.nl. Met het opstappen van VVD-prominent Meijdam wordt het volgende hoofdstuk geschreven over het gebrek aan integriteit in het openbaar bestuur Belangenverstrengeling of belangenvermenging duidt op een situatie waarbij iemand meerdere belangen dient, die een zodanige invloed op elkaar kunnen uitoefenen dat de integriteit van het ene of het andere belang in het geding komt.

De schade door belangenverstrengeling - Joop.nl

Met het opstappen van VVD-prominent Meijdam wordt het volgende hoofdstuk geschreven over het gebrek aan integriteit in het openbaar bestuur. Integriteit gaat om de normen en waarden van een persoon of een organisatie en de mate waarin men daaraan vasthoudt. De invulling van die normen en waarden is door de tijd aan verandering onderhevig. Waar vroeger ideologische of charitatieve motieven de grondslag was voor het handelen van bestuurders, is deze opgeschoven naar meer economische motieven. Integriteit binnen het openbaar bestuur is onder invloed van het toenemende marktdenken op een hellend vlak terecht gekomen. Vingerafdrukken die op alle voorname dossiers zitten. Als je met Loek Hermans (62) over politieke strategie begint, mag de routinier van de VVD, man met veertig jaar bestuurlijke ervaring, graag overstappen op het Duits.

Vingerafdrukken die op alle voorname dossiers zitten

Dan tuit hij de lippen en vertraagt zijn zangerige dictie. „Du glaubst zu schieben, und du wirst geschoben.” Het woord van Mefisto: de politicus als schaakstuk in andermans spel. „Zo is dat”, zei Hermans. Trouw: overheid heeft zich laten infiltreren door bedrijfsleven. In een reconstructie door Trouw van het beleid op het gebied van plastic verpakkingen, constateert Trouw vandaag dat de overheid de grip en richting kwijt is.

Trouw: overheid heeft zich laten infiltreren door bedrijfsleven

De krant suggereert een nog verdergaande conclusie: de invloed van het bedrijfsleven op de wetgever is in zijn algemeenheid te groot geworden. Het artikel in de printeditie van Trouw wordt bondig omschreven in het bericht 'Overheid is grip op beleid van verpakkingen kwijt' op de website van de krant. De krant wijst erop dat het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken, dat als onafhankelijke speler is opgericht om het nieuwe verpakkingsbeleid voor te bereiden, wordt gefinancierd en gestuurd door de industrie. Nieuwe website Onderzoeksraad Integriteit Overheid in de lucht   Vandaag lanceert de Onderzoeksraad Integriteit Overheid zijn nieuwe website www.onderzoeksraadintegriteitoverheid.nl.

Nieuwe website Onderzoeksraad Integriteit Overheid in de lucht  

Hierop vinden (ex-) medewerkers van Rijk, politie, defensie, provincie en zelfstandige bestuursorganen informatie over het veilig kunnen melden van vermoede integriteitsschendingen. De Onderzoeksraad Integriteit Overheid is als onafhankelijk onderzoeksorgaan ingesteld door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dr. C.P. (Cees) Veerman.

Bewindslieden en 'de schijn des kwaads' Recentelijk kwam staatssecretaris Frans Weekers i in problemen toen bekend werd dat een langs de snelweg geplaatst VVD-verkiezingsbillboard met zijn portret was geschonken door de Limburgse VVD-prominent Jos van Rey i.

Bewindslieden en 'de schijn des kwaads'

Van Rey was toen al 'onderwerp' van onderzoeken naar belangenverstrengeling en corruptie in de Limburgse vastgoedsector. Daardoor leek ook Weekers zijdelings bij die affaire te worden betrokken. De Tweede Kamer nam uiteindelijk genoegen met zijn excuses. Integriteit van bestuurders is een terugkerend thema, maar over bewindslieden gaat het zelden. Het aantal affaires waarbij Nederlandse bewindslieden betrokken waren, is dan ook zeer gering. Limburgse brievenkwestie (1865) Benoemingsprocedure kandidaat-bewindslieden kabinet. Een beoogd minister i of staatssecretaris i kan bij de kabinetsformatie niet zomaar benoemd worden.

Benoemingsprocedure kandidaat-bewindslieden kabinet

Eerst gaat de formateur i in een gesprek met de kandidaat na of er 'enig beletsel is in het heden of verleden van de kandidaat om de functie te aanvaarden'. Blijkt er een beletsel te zijn, dan bekijken de formateur en de kandidaat of en zo ja hoe het beletsel kan worden weggenomen. Na afloop van het gesprek moet de kandidaat in een brief aan de formateur bevestigen wat er is besproken. '20 procent van de senatoren in Eerste Kamer geeft niet alle functies op' - Politiek. Bestuurdersmonopoly. "Ja, mensen, ik was een beetje dom...

Bestuurdersmonopoly

Wat zegt u? Ja, een beetje dom. Dat was ik trouwens ook tijdens mijn voorzitterschap bij de Raad van Toezicht bij de IJsselmeerziekenhuizen, niet alleen een beetje dom maar ook stekeblind. Wat zegt u? Of ik een moment getwijfeld heb om als volgende nevenfunctie voorzitter van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds te worden? Senatoren: dubbele pet, dubbele loyaliteit? Gedwongen Rechts: Uit de beerput van de VVD. Dat er sprake was van falend be­leid. Volgens Hermans en zijn kompanen van destijds valt op dit onderzoeksrapport veel af te din­gen, zo betoogden zij vorig voor de rechter. Hermans zei toen dat er ‘ongetwij­feld fouten zijn gemaakt,’ maar dat van wanbeleid geen sprake is ge­weest.

Naar buiten toe probeert de VVD de kwestie die de fractieleider in de Eerste Kamer al jaren achter­volgt, klein te houden. „Dit is meer een ding voor Loek dan voor ons”, stelt de partijwoordvoerder ook nu weer. Achter de schermen blijkt de schrik er bij de partijtop behoor­lijk in te zitten. De fractieleider in de Eerste Ka­mer vervult een te belangrijke posi­tie om hem aan zijn lot over te la­ten. Ondernemingskamer stelt wanbeleid vast bij Meavita - www.rechtspraak.nl. ​De Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam heeft vandaag uitspraak gedaan op het verzoek van ABVAKABO FNV tot het vaststellen van wanbeleid bij het (voormalige) Meavita-concern.

De Ondernemingskamer heeft wanbeleid vastgesteld. Voor dat wanbeleid zijn (de leden van) de raden van bestuur respectievelijk de toezichthoudende organen van Meavitagroep, S&TZG en Meavita Nederland verantwoordelijk. Het wanbeleid betreft onder meer de volgende punten: Fusie en organisatie TVfoon. Ondernemingskamer stelt wanbeleid vast bij Meavita. Zorgconcern Meavita failliet door wanbeleid. Vanavond op televisie De Ondernemingskamer heeft vandaag uitspraak gedaan in de zaak van zorgconcern Meavita.

Er is vastgesteld dat de zorginstelling zes jaar geleden failliet ging door wanbeleid. Hier de verklaring van #vvd-er #hermans over zijn vertrek. #meavita #eenvandaag. Hein BruinewoudさんはTwitterを使っています: "Hier de verklaring van #vvd-er #hermans over zijn vertrek. #meavita #eenvandaag. Het was een snelle en eigenhandige beslissing van Loek Hermans! Loek Hermans stapt op als senator. Wijzigingen in de Telecommunicatiewet maken dat iedere website de verplichting heeft te informeren over het gebruik van cookies. Ook dient toestemming gevraagd te worden voor het specifieke gebruik van cookies.

We beseffen dat dit lastig en zelfs klantonvriendelijk kan overkomen. Bij voorbaat onze excuses hiervoor. Cookies helpen om u een optimale gebruikerservaring te bieden bij het bezoeken van onze websites. Met cookies kunnen we het gedrag van bezoekers analyseren en daardoor onze webpagina verbeteren. Klik hieronder op "Akkoord en naar telegraaf.nl" om deze keuze te bevestigen. 'Ik doe veel, niet alles gaat altijd goed' Volkskrant.nl gebruikt cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden Ja, ik accepteer cookies Volkskrant.nl gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën (cookies) onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Ook kunnen we hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren en daardoor onze website verbeteren. Cookies van onszelf en van derden kunnen worden gebruikt om advertenties te tonen en artikelen aan te bevelen op volkskrant.nl die aansluiten op uw interesses. Cookies kunnen ook gebruikt worden om op sites van derden relevante advertenties te tonen. Loek-hermans-treedt-af-als-senator-vvd-meavita-debacle. Loek Hermans stapt op, per direct. In 2011 boog @ThijsBroer zich over 'de kwestie Hermans'.

Hoe een groot zorgconcern VVD-senator Loek Hermans meesleurt  Loek Hermans Vindt Oordeel Van Rechters Over Meavita Hard. Waarom cookies? Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kan blijven op een website of dat je locatie- en taalinstellingen worden onthouden. Loek Hermans (VVD) vestigt droevig record: Eerste EK-fractievoorzitter die opstapt vanwege affaire. Politiek. Exit van Loek Hermans raakt de VVD in het hart. AD.nl gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën ("cookies") onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

’Niet verwacht dat oordeel zo gitzwart zou zijn’ Premier Mark Rutte met Loek Hermans aan het einde van de verkiezingsavond van de VVD na de Provinciale Statenverkiezingen © anp. Het vertrek van 'bijbaan-kampioen' Loek Hermans uit de Eerste Kamer is een gevoelig verlies voor de VVD. Partijleider Mark Rutte raakt een trouwe steunpilaar kwijt die er bovendien voor zorgde dat de liberale senatoren steeds in het gareel bleven. Ik respecteer het oordeel. Ik voel me ook zeer verantwoordelijk voor wat er is gebeurd bij Meavita. Ik vind dat ik mijn verantwoordelijkheid moet nemen Loek Hermans Loek Hermans had zich op veel scenario's voorbereid. ,,Maar dat het oordeel van de Ondernemingskamer zo gitzwart zou zijn hadden we niet verwacht,'' zegt zijn persoonlijke woordvoerder Jan Driessen. Steeds had Hermans laten weten de uitspraak in de Meavita-zaak 'met vertrouwen tegemoet' te zien. Slechts een kwartier had hij gisteren nodig om zijn knopen te tellen. Het persbericht van het Hof in Amsterdam was zo 'hard en op de persoon' Hermans gericht dat de VVD-coryfee 'geheel zelf en eigenstandig' besloot dat er maar één ding op zat: opstappen als Eerste Kamerlid. Vandaag zit hij voor het laatst de VVD-Senaatsfractie voor. Een nieuwe fractievoorzitter wordt dinsdag nog niet gekozen, laat de fractie weten. Zijn partij bleek gisteren al evenzeer overvallen door het pardoes aangekondigde vertrek. Intern werd ruim 2 uur koortsachtig gewerkt aan een verklaring. ,,We zijn hem veel dank verschuldigd voor alles wat hij voor de partij heeft gedaan", liet het VVD-bestuur uiteindelijk optekenen. Ook partijleider Mark Rutte zei Hermans 'ongelooflijk dankbaar' te zijn. Als iemand VVD-fractievoorzitter in de Eerste Kamer is, moet hij het belang van zijn partij in de gaten houden bij wat hij doet Johan Remkes, VVD'er Aderlating Voor Rutte is Hermans' vertrek persoonlijk een grote aderlating. Het was in Hermans' Haagse pied-à-terre waar Rutte en PvdA-leider Diederik Samsom een dag na de verkiezingen aan de keukentafel de basis legden voor het tweede kabinet-Rutte. Het was dezelfde Hermans die aan de bel trok toen bleek dat Rutte in de formatie akkoord was gegaan met de invoering van de inkomensafhankelijke zorgpremie. Hermans zei hier 'grote moeite' mee te hebben. Het plan ging uiteindelijk van tafel. Dat fijne politieke gevoel lijkt Hermans in de steek te hebben gelaten bij zijn eigen keuzes. Door zijn vele deeltijdfuncties - tot gisteren 13 - moest hij zich vaak verdedigen tegen het beeld van 'bijbaankampioen'. Vooral de zich voortslepende kwestie-Meavita bleef al die tijd aan hem kleven, evenals zijn vertrek als toezichthouder van het Centraal orgaan opvang asielzoekers (COA). Hermans stapte daar op nadat er grote ophef was ontstaan over het hoge salaris van directeur en partijgenoot Nurten Albayrak en haar manier van leidinggeven. Kritiek De affaires kwamen Hermans ook binnen de VVD op kritiek te staan. Partijprominent Johan Remkes haalde 4 jaar geleden uit in de Volkskrant: ,,Als iemand VVD-fractievoorzitter in de Eerste Kamer is, moet hij het belang van zijn partij in de gaten houden bij wat hij doet. Mensen moeten er kritisch op zijn of ze in de beschikbare tijd iets wel of niet kunnen behappen." Hermans heeft altijd beweerd dat het bij Meavita niet is misgegaan omdat hij als voorzitter van de raad van commissarissen te weinig tijd had. Hij meende dat er te veel gekeken werd naar het aantal nevenfuncties, zonder oog te hebben voor de aard en de intensiteit ervan. In de Eerste Kamer verliest de VVD een fractievoorzitter die ervoor zorgde dat de VVD-senatoren op kritieke momenten één front vormden. ,,Bij ons gaan de handjes altijd netjes de lucht in," aldus een insider. De naam Hermans verdwijnt na vandaag overigens niet van het Binnenhof. Één dochter is politiek assistent van staatssecretaris Eric Wiebes, een ander is dat van premier Rutte. Niet eerder EK-fractievoorzitter weg om rel Hermans is de eerste fractievoorzitter die uit de Eerste Kamer stapt wegens een affaire. Dat bevestigt Bert van den Braak, kenner van de parlementaire geschiedenis verbonden aan het Montesquieu Instituut. In het verleden vertrokken wel senatoren wegens kwesties als het verstrekken van onjuiste informatie over een oorlogspensioen en het niet opgeven van een schilderij bij de douane, maar een voorzitter die opstapt wegens een fikse rel is nog niet eerder vertoond. Wel stapte Hermans' vroege voorganger Harm van Riel op als senator en fractievoorzitter van de VVD in de Senaat, omdat hij zich niet kon vinden in het abortusstandpunt van zijn eigen partij. Deze gewetenskwestie speelde zich af in 1976. Verder gingen er wel voorzitters weg om persoonlijke redenen, bijvoorbeeld de gezondheid. – freeman

'Vroegere top Meavita schuldig aan wanbeleid' Loek Hermans: tegenwind voor een flierefluiter - VN. Voorzitter Stichting Katholieke Universiteit treedt af als senator. 2 nov 2015 - Kan Radboud Hermans houden ? Is Loek Hermans 'na Meavita' nog te redden als chef toezicht van de Radboud Universiteit? Raakt het vertrek van Loek Hermans tevens het universitair toezicht? Bussemaker had ook zo haar ervaringen met hem. Hermans naar rechter om Meavita-uitspraak. Wijzigingen in de Telecommunicatiewet maken dat iedere website de verplichting heeft te informeren over het gebruik van cookies. Ook dient toestemming gevraagd te worden voor het specifieke gebruik van cookies. We beseffen dat dit lastig en zelfs klantonvriendelijk kan overkomen. Bij voorbaat onze excuses hiervoor. Cookies helpen om u een optimale gebruikerservaring te bieden bij het bezoeken van onze websites. Met cookies kunnen we het gedrag van bezoekers analyseren en daardoor onze webpagina verbeteren.

Hoge Raad: Meavita-zaak moet over - NRC. VK - Meavita-zaak Loek Hermans moet opnieuw door pensioenblunder rechtbank. Volkskrant.nl gebruikt cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Meavita-zaak nu na acht jaar afgekocht - NRC. Hoelang kan een rechtszaak duren? Loek Hermans niet langer vervolgd, medewerkers failliet Meavita krijgen geld. Hoe Henry Keizer ook de laatste ‘centjes’ van een Koninklijke vereniging wegsluisde - FTM. Hoe Henry Keizer ook de laatste ‘centjes’ van een Koninklijke vereniging wegsluisde - FTM. 'VVD-voorzitter Henry Keizer verrijkte zichzelf en werd multimiljonair' Partijvoorzitter vvd en rechterhand Rutte verrijkt zich over andermans graf. Eric Smit van @FTM_nl over Henry Keizer: "In mijn ogen is het een meesteroplichter." Te diep in het old boys network: VVD-prominent Loek Hermans. Jean Wanningen sur Twitter : "Te diep in het old boys network: VVD-prominent Loek Hermans.

‘Meavita moest kapot’ ‘Meavita moest kapot’ - FTM. CAMPAGNEUPDATE #5 'Caroliene!' en stemmen stemmen stemmen. Interview Sophie Hermans - DEBAT - door Jan Frensen. Interview Sophie Hermans - DEBAT.