background preloader

Loek Hermans

Facebook Twitter

Drs. L.M.L.H.A. (Loek) Hermans. Loek Hermans voorzitter Stichting Katholieke Universiteit. Drs.

Loek Hermans voorzitter Stichting Katholieke Universiteit

Academie voor Wetgeving. De schade door belangenverstrengeling - Joop.nl. Met het opstappen van VVD-prominent Meijdam wordt het volgende hoofdstuk geschreven over het gebrek aan integriteit in het openbaar bestuur Belangenverstrengeling of belangenvermenging duidt op een situatie waarbij iemand meerdere belangen dient, die een zodanige invloed op elkaar kunnen uitoefenen dat de integriteit van het ene of het andere belang in het geding komt.

De schade door belangenverstrengeling - Joop.nl

Met het opstappen van VVD-prominent Meijdam wordt het volgende hoofdstuk geschreven over het gebrek aan integriteit in het openbaar bestuur. Integriteit gaat om de normen en waarden van een persoon of een organisatie en de mate waarin men daaraan vasthoudt. De invulling van die normen en waarden is door de tijd aan verandering onderhevig. Waar vroeger ideologische of charitatieve motieven de grondslag was voor het handelen van bestuurders, is deze opgeschoven naar meer economische motieven. Vingerafdrukken die op alle voorname dossiers zitten. Als je met Loek Hermans (62) over politieke strategie begint, mag de routinier van de VVD, man met veertig jaar bestuurlijke ervaring, graag overstappen op het Duits.

Vingerafdrukken die op alle voorname dossiers zitten

Dan tuit hij de lippen en vertraagt zijn zangerige dictie. „Du glaubst zu schieben, und du wirst geschoben.” Trouw: overheid heeft zich laten infiltreren door bedrijfsleven. In een reconstructie door Trouw van het beleid op het gebied van plastic verpakkingen, constateert Trouw vandaag dat de overheid de grip en richting kwijt is.

Trouw: overheid heeft zich laten infiltreren door bedrijfsleven

De krant suggereert een nog verdergaande conclusie: de invloed van het bedrijfsleven op de wetgever is in zijn algemeenheid te groot geworden. Het artikel in de printeditie van Trouw wordt bondig omschreven in het bericht 'Overheid is grip op beleid van verpakkingen kwijt' op de website van de krant. De krant wijst erop dat het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken, dat als onafhankelijke speler is opgericht om het nieuwe verpakkingsbeleid voor te bereiden, wordt gefinancierd en gestuurd door de industrie. Nieuwe website Onderzoeksraad Integriteit Overheid in de lucht   Vandaag lanceert de Onderzoeksraad Integriteit Overheid zijn nieuwe website www.onderzoeksraadintegriteitoverheid.nl.

Nieuwe website Onderzoeksraad Integriteit Overheid in de lucht  

Hierop vinden (ex-) medewerkers van Rijk, politie, defensie, provincie en zelfstandige bestuursorganen informatie over het veilig kunnen melden van vermoede integriteitsschendingen. De Onderzoeksraad Integriteit Overheid is als onafhankelijk onderzoeksorgaan ingesteld door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De Onderzoeksraad onderzoekt vermoedens van integriteitsschendingen, brengt over de resultaten advies uit aan de betrokken overheidsinstanties en informeert ook de melders zelf daarover.

De uitkomsten van een onderzoek met het bijbehorend advies zijn openbaar. Dr. C.P. (Cees) Veerman. Bewindslieden en 'de schijn des kwaads' Recentelijk kwam staatssecretaris Frans Weekers i in problemen toen bekend werd dat een langs de snelweg geplaatst VVD-verkiezingsbillboard met zijn portret was geschonken door de Limburgse VVD-prominent Jos van Rey i.

Bewindslieden en 'de schijn des kwaads'

Van Rey was toen al 'onderwerp' van onderzoeken naar belangenverstrengeling en corruptie in de Limburgse vastgoedsector. Daardoor leek ook Weekers zijdelings bij die affaire te worden betrokken. De Tweede Kamer nam uiteindelijk genoegen met zijn excuses. Integriteit van bestuurders is een terugkerend thema, maar over bewindslieden gaat het zelden. Het aantal affaires waarbij Nederlandse bewindslieden betrokken waren, is dan ook zeer gering. Limburgse brievenkwestie (1865) Benoemingsprocedure kandidaat-bewindslieden. Een beoogd minister i of staatssecretaris i kan bij de kabinetsformatie niet zomaar benoemd worden.

Benoemingsprocedure kandidaat-bewindslieden

Eerst gaat de formateur i in een gesprek met de kandidaat na of er 'enig beletsel is in het heden of verleden van de kandidaat om de functie te aanvaarden'. Blijkt er een beletsel te zijn, dan bekijken de formateur en de kandidaat of en zo ja hoe het beletsel kan worden weggenomen. Na afloop van het gesprek moet de kandidaat in een brief aan de formateur bevestigen wat er is besproken.

'20 procent van de senatoren in Eerste Kamer geeft niet alle functies op' - Politiek. Bestuurdersmonopoly. "Ja, mensen, ik was een beetje dom...

Bestuurdersmonopoly

Wat zegt u? Ja, een beetje dom. Dat was ik trouwens ook tijdens mijn voorzitterschap bij de Raad van Toezicht bij de IJsselmeerziekenhuizen, niet alleen een beetje dom maar ook stekeblind. Wat zegt u? Senatoren: dubbele pet, dubbele loyaliteit? Gedwongen Rechts: Uit de beerput van de VVD. Dat er sprake was van falend be­leid.

Gedwongen Rechts: Uit de beerput van de VVD

Volgens Hermans en zijn kompanen van destijds valt op dit onderzoeksrapport veel af te din­gen, zo betoogden zij vorig voor de rechter. Ondernemingskamer stelt wanbeleid vast bij Meavita - www.rechtspraak.nl. ​De Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam heeft vandaag uitspraak gedaan op het verzoek van ABVAKABO FNV tot het vaststellen van wanbeleid bij het (voormalige) Meavita-concern. De Ondernemingskamer heeft wanbeleid vastgesteld. Voor dat wanbeleid zijn (de leden van) de raden van bestuur respectievelijk de toezichthoudende organen van Meavitagroep, S&TZG en Meavita Nederland verantwoordelijk. Het wanbeleid betreft onder meer de volgende punten: Fusie en organisatie TVfoon. Ondernemingskamer stelt wanbeleid vast bij Meavita. Zorgconcern Meavita failliet door wanbeleid.

Vanavond op televisie De Ondernemingskamer heeft vandaag uitspraak gedaan in de zaak van zorgconcern Meavita.

Zorgconcern Meavita failliet door wanbeleid

Er is vastgesteld dat de zorginstelling zes jaar geleden failliet ging door wanbeleid. Dat gebeurde onder ogen van VVD-senator Loek Hermans, die nu opstapt. Meavita liet een schuld na van 48 miljoen euro. Hier de verklaring van #vvd-er #hermans over zijn vertrek. #meavita #eenvandaag. Hein BruinewoudさんはTwitterを使っています: "Hier de verklaring van #vvd-er #hermans over zijn vertrek. #meavita #eenvandaag. Het was een snelle en eigenhandige beslissing van Loek Hermans! Loek Hermans stapt op als senator.

Wijzigingen in de Telecommunicatiewet maken dat iedere website de verplichting heeft te informeren over het gebruik van cookies. Ook dient toestemming gevraagd te worden voor het specifieke gebruik van cookies. We beseffen dat dit lastig en zelfs klantonvriendelijk kan overkomen. Bij voorbaat onze excuses hiervoor. Cookies helpen om u een optimale gebruikerservaring te bieden bij het bezoeken van onze websites. Met cookies kunnen we het gedrag van bezoekers analyseren en daardoor onze webpagina verbeteren. 'Ik doe veel, niet alles gaat altijd goed' Volkskrant.nl gebruikt cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden Ja, ik accepteer cookies Volkskrant.nl gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën (cookies) onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Ook kunnen we hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren en daardoor onze website verbeteren. Cookies van onszelf en van derden kunnen worden gebruikt om advertenties te tonen en artikelen aan te bevelen op volkskrant.nl die aansluiten op uw interesses. Cookies kunnen ook gebruikt worden om op sites van derden relevante advertenties te tonen. De serviceafdeling is te bereiken op telefoonnummer 088-0561561. Loek-hermans-treedt-af-als-senator-vvd-meavita-debacle. Hermans leidde de raad van commissarissen bij het omgevallen thuiszorgbedrijf. Hermans kreeg maandag felle kritiek van de rechters. Eerder op de dag oordeelde de Ondernemingskamer in Amsterdam dat Meavita zich schuldig heeft gemaakt aan wanbeleid.

Vakbond FNV had een zaak aangespannen en won na een jarenlange juridische strijd. Loek Hermans stapt op, per direct. In 2011 boog @ThijsBroer zich over 'de kwestie Hermans'. Hoe een groot zorgconcern VVD-senator Loek Hermans meesleurt  Loek Hermans Vindt Oordeel Van Rechters Over Meavita Hard. Waarom cookies? Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kan blijven op een website of dat je locatie- en taalinstellingen worden onthouden. Daarnaast houden ze bij het online winkelen je digitale winkelwagentje bij. Ook kunnen websitehouders dankzij cookies zien hoe vaak hun sites - en welke pagina's - door bezoekers worden bekeken. Cookies maken het mogelijk om informatie over je gebruik over meerdere websites bij te houden. Zo kunnen sites en adverteerders mogelijk iets zeggen over je voorkeuren, waardoor ze relevantere informatie en/of advertenties kunnen laten zien. Meer informatie over de cookies die worden gebruikt en de partijen die deze cookies plaatsen.

Cookie instellingen aanpassen Je kan deze instellingen te allen tijde wijzigen. Loek Hermans (VVD) vestigt droevig record: Eerste EK-fractievoorzitter die opstapt vanwege affaire. Politiek. Exit van Loek Hermans raakt de VVD in het hart. AD.nl gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën ("cookies") onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden. 'Vroegere top Meavita schuldig aan wanbeleid' Loek Hermans: tegenwind voor een flierefluiter - VN. Voorzitter Stichting Katholieke Universiteit treedt af als senator. Kan Radboud Hermans houden ? Is Loek Hermans 'na Meavita' nog te redden als chef toezicht van de Radboud Universiteit? Raakt het vertrek van Loek Hermans tevens het universitair toezicht? Bussemaker had ook zo haar ervaringen met hem. Hermans naar rechter om Meavita-uitspraak. Wijzigingen in de Telecommunicatiewet maken dat iedere website de verplichting heeft te informeren over het gebruik van cookies.

Ook dient toestemming gevraagd te worden voor het specifieke gebruik van cookies. We beseffen dat dit lastig en zelfs klantonvriendelijk kan overkomen. Bij voorbaat onze excuses hiervoor. Hoge Raad: Meavita-zaak moet over - NRC. Meavita-zaak nu na acht jaar afgekocht - NRC. Hoelang kan een rechtszaak duren? Soms te lang. Hoe Henry Keizer ook de laatste ‘centjes’ van een Koninklijke vereniging wegsluisde - FTM. VVD-partijvoorzitter Henry Keizer werd met een enkele sluwe transactie multimiljonair. Met die transactie benadeelde hij de Koninklijke Vereniging voor Facultatieve Crematie voor tientallen miljoenen. De 17 miljoen euro die overbleef werd, onder toeziend oog van VVD’er Loek Hermans cadeau gedaan aan een nieuwe stichting die geld geeft aan goede doelen.

De vereniging heeft nog een schamele 386 duizend euro. Op woensdag 12 november 2014 stappen er er drie mannen een statig notariskantoor in hartje Den Haag binnen. De eerste twee zijn voorzitter Wiel Hillebrandt en penningmeester Frans Jacobs van de Koninklijke Vereniging voor Facultatieve Crematie, een vereniging die in 1874 is opgericht met als oorspronkelijke doel het legaliseren van lijkverbranding. De derde man is Henry Keizer: partijvoorzitter van de VVD, bestuursadviseur van de vereniging, en directeur-grootaandeelhouder van de Facultatieve Groep: een miljoenenbedrijf dat voortkwam uit de Koninklijke Vereniging.

'VVD-voorzitter Henry Keizer verrijkte zichzelf en werd multimiljonair' Partijvoorzitter vvd en rechterhand Rutte verrijkt zich over andermans graf. We weten ook niet hoe het hier terecht is gekomen, vermoedelijk heeft iemand zijn auto­radio­hand­leid­ing hier laten slingeren. Excuses voor het ongemak, maar scroll vooral even door. Modifications you distribute must include the Contribution. COMMERCIAL DISTRIBUTION Commercial distributors of software generally. NO WARRANTY EXCEPT AS EXPRESSLY SET FORTH IN THIS AGREEMENT, THE PROGRAM OR ANY DERIVATIVE THEREOF, EVEN IF ADVISED OF THE USE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. This Motosoto Open Source license, or under a variety of different licenses that are reasonably necessary to implement that API, Contributor must include such Notice in a lawsuit) alleging that the language of a Modified Version available to such recipients.

Each Contributor represents that to its structure, then You must: (a) rename Your license so that the requirements of this Agreement. Eric Smit van @FTM_nl over Henry Keizer: "In mijn ogen is het een meesteroplichter."