background preloader

Halvering collegegeld - aangenomen

Facebook Twitter

Rutte III gaat collegegeld halveren maar vermeld er o.a. niet bij dat je dat als student ook zelf weer moet betalen. Sigaar uit eigen doos.

VSNU - Nieuwsbericht. Het vandaag gepresenteerde regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ biedt veelbelovende investeringen in wetenschap, maar ook een forse opgave voor de toekomst. VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg: “Het Regeerakkoord stelt ons als universiteiten voor de opgave om zo effectief mogelijk te investeren in wetenschap. Dat er geld bij komt is een goede eerste stap, maar om aansluiting te houden bij de internationale top is meer inzet nodig. Dit is van belang voor onze toppositie, in verbinding met de Nederlandse kennissamenleving en op het internationale speelveld.”

Meer investeren in onderwijskwaliteit en wetenschap Het Regeerakkoord bevat de ambitie om jaarlijks €200 miljoen te besteden aan fundamenteel onderzoek en nog eens €200 miljoen aan toegepast onderzoek. De universiteiten zijn positief over deze investeringen en zien het, in het verlengde van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA), als opgave om een sleutelrol te spelen bij het omzetten van dit geld in kennis. Nieuwsbericht. Het vandaag gepresenteerde regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ biedt veelbelovende investeringen in wetenschap, maar ook een forse opgave voor de toekomst.

VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg: “Het Regeerakkoord stelt ons als universiteiten voor de opgave om zo effectief mogelijk te investeren in wetenschap. Dat er geld bij komt is een goede eerste stap, maar om aansluiting te houden bij de internationale top is meer inzet nodig. Dit is van belang voor onze toppositie, in verbinding met de Nederlandse kennissamenleving en op het internationale speelveld.” Meer investeren in onderwijskwaliteit en wetenschap Het Regeerakkoord bevat de ambitie om jaarlijks €200 miljoen te besteden aan fundamenteel onderzoek en nog eens €200 miljoen aan toegepast onderzoek.

De universiteiten zijn tevreden over het feit dat de studievoorschotmiddelen conform afspraak voor onderwijskwaliteit bestemd blijven, zodat zij deze kunnen blijven investeren in docenten en studenten. @bartpierik @deVSNU Waar blijft het persbericht Bart? Lenende studenten draaien zelf op voor korting collegegeld - LSVb. De nieuwe coalitie halveert het collegegeld voor eerstejaarsstudenten ter waarde van bijna 200 miljoen euro. Tegelijkertijd verhoogt het de rente op studieleningen, dat bijna 200 miljoen euro oplevert. Dat blijkt uit het zojuist gepresenteerde regeerakkoord.

Studenten draaien dus zelf op voor de korting op het collegegeld. De Landelijke Studentenvakbond spreekt van een sigaar uit eigen doos. Tariq Sewbaransingh, voorzitter van de LSVb: “Het kabinet doet netto niks om het hoger onderwijs toegankelijker te maken. Lenende studenten betalen zelf de rekening voor de halvering van het collegegeld.” Schone schijnIn het regeerakkoord wordt gesproken van gelijke kansen. Geen effectDe bond wijst er bovendien op dat de maatregel geen drempels wegneemt.

LSVb: "CDA en CU breken hun verkiezingsbelofte. Wij kunnen ons voorstellen dat studenten die hierop gestemd hebben zich bekocht voelen.'' Studenten zwaar teleurgesteld in onderwijsplannen nieuw kabinet |Interstedelijk Studenten Overleg – Vertegenwoordigt studerend Nederland. Utrecht, 10 oktober 2017 – De vier partijen uit het nieuwe kabinet komen hun verkiezingsbeloftes over onderwijs niet na en laten studenten en het hoger onderwijs in de kou staan. Dat stelt het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) teleurgesteld vast na de presentatie van het regeerakkoord door de VVD, D66, het CDA en de ChristenUnie.

De partijen spreken over vertrouwen in de toekomst, maar investeren amper in het hoger onderwijs. Het CDA en de ChristenUnie breken hun verkiezingsbelofte en brengen de basisbeurs niet terug. ISO-voorzitter Rhea van der Dong: “De regeringspartijen vieren hun regeerakkoord, maar studenten worden wakker met een kater. Het CDA en de ChristenUnie beloofden studenten gouden bergen, maar nu blijken dat loze beloften te zijn geweest.” Vandaag presenteerde het nieuwe kabinet haar plannen voor Nederland. Het ISO stelt dat het hoger onderwijs er bekaaid vanaf komt. Studenten zwaar teleurgesteld in onderwijsplannen nieuw kabinet |Interstedelijk Studenten Overleg – Vertegenwoordigt studerend Nederland. Utrecht, 10 oktober 2017 – De vier partijen uit het nieuwe kabinet komen hun verkiezingsbeloftes over onderwijs niet na en laten studenten en het hoger onderwijs in de kou staan.

Dat stelt het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) teleurgesteld vast na de presentatie van het regeerakkoord door de VVD, D66, het CDA en de ChristenUnie. De partijen spreken over vertrouwen in de toekomst, maar investeren amper in het hoger onderwijs. Het CDA en de ChristenUnie breken hun verkiezingsbelofte en brengen de basisbeurs niet terug. ISO-voorzitter Rhea van der Dong: “De regeringspartijen vieren hun regeerakkoord, maar studenten worden wakker met een kater. Vandaag presenteerde het nieuwe kabinet haar plannen voor Nederland. Het is duidelijk dat het hoger onderwijs voor het nieuwe kabinet in ieder geval geen topprioriteit is.

Basisbeurs niet terug, in plaats daarvan symbolische kortingVrijdag kwam al naar buiten dat de nieuwe regeringspartijen de basisbeurs niet terugbrengen. 'Studenten krijgen sigaar uit eigen doos' In een reeks persberichten luchten de studentenorganisaties hun hart. De Landelijke Studentenvakbond en het Interstedelijk Studenten Overleg zijn diep teleurgesteld dat de basisbeurs niet terugkomt.

De nieuwe coalitie had toch op zijn minst de aanvullende beurs moeten verhogen. Door dat te verzuimen “laat de nieuwe coalitie de kans liggen om de schade die is aangericht door het leenstelsel herstellen”, aldus LSVb-voorzitter Tariq Sewbaransingh. Ook zijn collega Rhea van der Dong van het Interstedelijk Studentenoverleg is teleurgesteld: “Het is duidelijk dat het hoger onderwijs voor het nieuwe kabinet geen topprioriteit is.

De vier partijen van Rutte III willen het collegegeld voor eerstejaars studenten (en tweedejaars pabo-studenten) halveren, maar dat voorstel krijgt geen applaus van de studentenorganisaties. Bovendien moeten studenten er zelf voor betalen. En wat ook steekt: rijke studenten zonder lening betalen er niet aan mee. Valt er dan niets goeds te melden? Een sigaar uit eigen doos, zo noemen zowel de @studentenbond als @HetISO de verlaging van het collegegeld. HOP Studentenorganisaties voelen zich gepakt door nieuw kabinet. Studentenorganisaties LSVb en ISO zijn boos op de nieuwe regering. Duizend euro korting voor eerstejaars klinkt mooi, maar het is een sigaar uit eigen doos. En de rekening wordt vooral betaald door studenten uit arme gezinnen.

In een reeks persberichten luchten de studentenorganisaties hun hart. De Landelijke Studentenvakbond en het Interstedelijk Studenten Overleg zijn diep teleurgesteld dat de basisbeurs niet terugkomt. De nieuwe coalitie had toch op zijn minst de aanvullende beurs moeten verhogen. Ook zijn collega Rhea van der Dong van het Interstedelijk Studentenoverleg is teleurgesteld: “Het is duidelijk dat het hoger onderwijs voor het nieuwe kabinet geen topprioriteit is.

Symbolische maatregel De vier partijen van Rutte III willen het collegegeld voor eerstejaars studenten (en tweedejaars pabo-studenten) halveren, maar dat voorstel krijgt geen applaus van de studentenorganisaties. Bovendien moeten studenten er zelf voor betalen. Wisselgeld Valt er dan niets goeds te melden? Regeerakkoord: minder Engels, meer techniek in hoger onderwijs - Profielen. Onder Rutte III gaat de financiering van het hoger onderwijs op de schop: technische opleidingen krijgen meer geld. Ook wil het kabinet Engelstalig onderwijs aan banden leggen. Dat staat in het regeerakkoord van de vier partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Ook gaat het komende kabinet selectie aan de poort inperken en moeten bacheloropleidingen een studentenstop voortaan beter onderbouwen. Studiekosten Vrijdag was al uitgelekt dat eerstejaars studenten voortaan duizend euro korting op hun collegegeld krijgen. Dat geldt ook voor tweedejaars studenten van de pabo.

‘Hiermee maken we studeren aan de (academische) pabo extra aantrekkelijk’, hopen de partijen. Maar studenten moeten er zelf voor betalen. De basisbeurs keert niet meer terug. Engels & internationaal Opleidingen moeten beter over hun voertaal nadenken. Maar buitenlandse studenten blijven welkom. Dat laatste gaat vermoedelijk over de fixusopleidingen: met name het CDA wil dat Nederlandse studenten daarin voorrang krijgen. Dit wil Rutte-III veranderen in het hoger onderwijs. 1. ‘We halveren het collegegeld voor het eerste jaar van het hoger onderwijs (hbo/wo) met ingang van het collegejaar 2018/19. Voor de (academische) pabo’s halveren we het collegegeld voor de eerste twee jaar.

Hiermee maken we studeren aan de (academische) pabo extra aantrekkelijk.’ Dit was al uitgelekt, maar alle eerstejaars studenten betalen voortaan maar de helft van het collegegeld. Het is niet duidelijk of dit ook gaat gelden voor studenten uit de EU. 2. Het is slechts een kort zinnetje in het regeerakkoord, maar het zorgt ervoor dat je meer moet gaan terugbetalen nadat je bent afgestudeerd. Rutte-III houdt vast aan prestatiebekostiging. 10 oktober 2017 - Het hoger onderwijs krijgt er geen geld bij van Rutte-III en moet bezuinigen. Opleidingen die onvoldoende leiden tot baankansen worden gekort. Ook wordt er door het nieuwe kabinet vastgehouden aan prestatiebekostiging middels kwaliteitsafspraken.

Wel komt er extra geld voor onderzoek en bètaopleidingen. Onder Rutte-III wordt er niet extra geïnvesteerd in het hoger onderwijs. Waar de afgelopen vier jaar veel over gediscussieerd is zijn nieuwe kwaliteitsafspraken. Onderwijs krijgt er netto niets bij De middelen die vrijkomen door het studievoorschot worden gekoppeld aan kwaliteitsafspraken op instellingsniveau. De aderlating voor het CDA en de ChristenUnie is dat de basisbeurs niet wordt heringevoerd terwijl beide partijen dit in het programma hadden staan. De verlaging van het collegegeld stond in geen enkel verkiezingsprogramma van de Tweede Kamer verkiezingen in maart, behalve in dat van GroenLinks, die partij wilde het collegegeld met een kwart verlagen. Regeerakkoord: minder Engels, meer techniek in hoger onderwijs - Profielen. Dit staat er in het regeerakkoord.

Studenten krijgen korting op collegegeld, maar de rente van de studentenleningen wordt tegelijkertijd verhoogd. Het nieuwe regeerakkoord, dat dinsdag werd gepresenteerd, belooft 200 miljoen extra voor onderzoekers. Eerstejaars studenten betalen vanaf volgend jaar nog maar de helft van het wettelijk collegegeld. Dat is dus een korting van ongeveer duizend euro. Pabo-studenten, zowel academisch als regulier, betalen in de eerste twee jaar maar de helft.

De studiebeurs komt niet meer terug. Studentenorganisaties reageerden dan ook negatief: Rhea de Jong van het Interstedelijk Studenten Overleg noemde het ‘symboolpolitiek’, en de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) vond het een ‘doekje voor het bloeden’. Daar komt bij dat de rente van de studentenleningen worden verhoogd. ‘Lenende studenten betalen zelf de rekening voor de halvering van het collegegeld’, zegt LSVb-voorzitter Tariq Sewbarasingh. Regeerakkoord: minder Engels en hogere rente op studieleningen | Punt. Onder Rutte III gaat de financiering van het hoger onderwijs op de schop: technische opleidingen krijgen meer geld. Ook wil het kabinet Engelstalig onderwijs aan banden leggen. En de rente op studieleningen gaat omhoog. Dat staat in het regeerakkoord van de vier partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Ook gaat het komende kabinet selectie aan de poort inperken en moeten bacheloropleidingen een studentenstop voortaan beter onderbouwen.

Studiekosten Vrijdag was al uitgelekt dat eerstejaarsstudenten voortaan 1.000 euro korting op hun collegegeld krijgen. Dat geldt ook voor tweedejaarsstudenten van de pabo. “Hiermee maken we studeren aan de (academische) pabo extra aantrekkelijk”, hopen de partijen. Maar studenten moeten er zelf voor betalen. De basisbeurs keert niet meer terug. Engels & internationaal Opleidingen moeten beter over hun voertaal nadenken. Maar buitenlandse studenten blijven welkom. Meer geld voor wetenschap Ook de technische wetenschappen kunnen meer geld tegemoet zien. Rutte-III houdt vast aan prestatiebekostiging. Lager collegegeld sigaar uit eigen doos. 10 oktober 2017 - Onderwijspartij D66 treedt trots naar buiten met €1,9 miljard extra investeringen in onderwijs, onderzoek en innovatie.

Studentenbonden zijn niettemin kritisch. “Het kabinet doet netto niks om het hoger onderwijs toegankelijker te maken,” stelt de LSVb. “Lenende studenten betalen zelf de rekening voor de halvering van het collegegeld.” Hoewel de studiefinanciering ook in komende kabinetsperiode niet terugkeert, meldt de nieuwe regering wel dat het collegegeld voor eerstejaarsstudenten gehalveerd wordt en pabo-studenten zelfs de eerste twee jaar een half collegegeld betalen. Die maatregel kost de schatkist bijna €200 miljoen, maar dat geld wordt opgebracht door studenten zelf via een verhoging van de rente op studieleningen. LSVb-voorzitter Tariq Sewbaransingh constateert dan ook dat de tegemoetkoming in het regeerakkoord een sigaar uit eigen doos is.

ISO positief over kwaliteitsafspraken en selectie aan de poort De overheid gaat hier op verdienen Grebenchtchikova. Regeerakkoord: minder Engels, meer techniek in hoger onderwijs – Trajectum. Onder Rutte III gaat de financiering van het hoger onderwijs op de schop: technische opleidingen krijgen meer geld. Ook wil het kabinet Engelstalig onderwijs aan banden leggen.

Dat staat in het regeerakkoord van de vier partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Ook gaat het komende kabinet selectie aan de poort inperken en moeten bacheloropleidingen een studentenstop voortaan beter onderbouwen. StudiekostenVrijdag was al uitgelekt dat eerstejaars studenten voortaan duizend euro korting op hun collegegeld krijgen. Dat geldt ook voor tweedejaars studenten van de pabo. ‘Hiermee maken we studeren aan de (academische) pabo extra aantrekkelijk’, hopen de partijen. Maar studenten moeten er zelf voor betalen. De basisbeurs keert niet meer terug. Engels & internationaalOpleidingen moeten beter over hun voertaal nadenken. Maar buitenlandse studenten blijven welkom. Dat laatste gaat vermoedelijk over de fixusopleidingen: met name het CDA wil dat Nederlandse studenten daarin voorrang krijgen. “Studenten krijgen sigaar uit eigen doos” Studentenorganisaties LSVb en ISO zijn boos op de nieuwe regering.

Duizend euro korting voor eerstejaars klinkt mooi, maar het is volgens de organisaties een sigaar uit eigen doos. En de rekening wordt vooral betaald door studenten uit arme gezinnen. In een reeks persberichten luchten de studentenorganisaties hun hart. De Landelijke Studentenvakbond en het Interstedelijk Studenten Overleg zijn diep teleurgesteld dat de basisbeurs niet terugkomt. De nieuwe coalitie had toch op zijn minst de aanvullende beurs moeten verhogen.

Door dat te verzuimen ‘laat de nieuwe coalitie de kans liggen om de schade die is aangericht door het leenstelsel herstellen’, aldus LSVb-voorzitter Tariq Sewbaransingh. De belangrijkste punten uit het regeerakkoord voor studenten: Geen topprioriteit 'Waar defensie er 1,5 miljard euro bij krijgt, moet het hoger onderwijs het doen met wat wisselgeld'Rhea van der Dong Ook zijn collega Rhea van der Dong van het Interstedelijk Studentenoverleg is teleurgesteld. Wisselgeld. Animated GIFs. List en bedrog of een stap vooruit? Onderwijs en oppositie reageren op het regeerakkoord | Punt. HOP Regeerakkoord: minder Engels, meer techniek in hoger onderwijs. HOP Regeerakkoord: minder Engels, meer geld voor technische opleidingen | Cursor. Geen jubelstemming in wo over regeerakkoord. Minder dan één A4-tje in het regeerakkoord voor hoger onderwijs. Onderwijs zou een topprioriteit moeten zijn, geen voetnoot! #regeerakkoord. Eerlijk gezegd: beperkt extra geld, niet voor brede wetenschap, en over hele linie bezuinigingen in het HO. Niet echt stap in goede richting.

Universiteiten vinden regeerakkoord ‘klein stapje vooruit’ | DUB. Reacties op regeerakkoord: 'stap in de goede richting' .@VVD zet stempel op ho-beleid Rutte-III: met prestatiebekostiging, aansluiting arbeidsmarkt en internationalisering. List en bedrog of stap vooruit? Reacties op het regeerakkoord > Observant Online. ‘Regeerakkoord biedt mogelijkheden’ - U-Today. Bijna twee miljard euro meer naar onderwijs - NRC. Mirjam Remie (@mirjamremie) | Twitter. Maarten Huygen (@maartenhuygen) | Twitter. Feit of Fictie: 'Nog nooit zoveel geld naar onderwijs' - NPO Radio 1. Zo reageren studenten op Rutte III - Vox magazine - Waarom je studielening waarschijnlijk duurder wordt | NOS. Het is een vrij ingewikkeld verhaal, maar hé...dan weet je wel waarom je straks meer betaalt voor je studielening. 'Coalitie, doe een concrete toezegging aan technisch onderwijs'

Korting collegegeld: alleen rijke student profiteert - U-Today. ‘Studenten krijgen sigaar uit eigen doos’ - U-Today. De rechtse sprongen van Jet Bussemaker. Regeerakkoord: gemengde gevoelens bij De Jonge Akademie — Lees hier de reactie van @DeJongeAkademie op het #regeerakkoord … 12/10/2017 Geef studenten meer dan een sigaar uit eigen doos: halveer ieders collegegeld - Petities.nl. Duizenden handtekeningen onder petitie lager collegegeld. Alleen rijke student profiteert van korting op collegegeld. Alleen rijke student profiteert van korting op collegegeld. Duizend euro korting op het collegegeld zorgt niet voor meer eerstejaarsstudenten - VICE Money. Alleen beter bedeelde student profiteert van korting op collegegeld. De duizend euro korting op het collegegeld voor eerstejaars is niet voor iedereen een sigaar uit eigen doos -

Lager collegegeld voor eerstejaars: arme student betaalt de rekening voor zijn rijke vrienden. Alleen rijke student profiteert van korting op collegegeld | DUB. Alleen rijke studenten profiteren van 1.000 euro collegegeldkorting zo blijkt uit berekeningen. Metro: LSVb komt met petitie: halveer ieders collegegeld. CDA-jongeren willen basisbeurs alsnog in regeerakkoord. BREAKING: CDJA steunt akkoord niet en eist terugkeer basisbeurs - WNL.

CDA-jongeren nemen geen genoegen met akkoord en eisen basisbeurs. BREAKING: CDJA steunt akkoord niet en eist terugkeer basisbeurs #wnl. 08:50-->>16:46 Goedemorgen Nederland - WNL 17/10/2017 Duisenberg 14:10--14:52- Lotte Schipper (@lotte_schipper) | Twitter. Roos Moggré (@RoosMoggre) | Twitter. CDJA (@CDJA) | Twitter. Lisette Wellens (@LisetteWellens) | Twitter. Ook wij stelden in de uitzending van @WNLVandaag: geen regeerakkoord zonder basisbeurs. Kijk het hier terug! CDA-jongeren willen basisbeurs alsnog in regeerakkoord. Teleurgestelde CDA-jongeren eisen basisbeurs terug. CDA-jongeren eisen basisbeurs terug: 'Het is essentieel om te investeren in de toekomst van ons land.' CDJA en studentenbonden binden strijd aan voor basisbeurs. Duizenden handtekeningen onder petitie lager collegegeld.

Duizenden handtekeningen onder petitie lager collegegeld | DUB. CDA-jongeren eisen basisbeurs terug - U-Today. € 1.000,- CvB-lid ontvangt onderwijsdiploma, haalt uit naar regeerakkoord. Vier oud-studenten van de Erasmus Universiteit in het nieuwe kabinet. Eerste Kamer wil opheldering van Rutte over duo-ministers. Twee ministers op één ministerie, kan dat? Niet Slob maar Van Engelshoven eerste minister op OCW. Nieuwe ministers zojuist beëdigd. @ivanengelshoven @arieslob #beëdiging #RutteIII. Nieuw kabinet geïnstalleerd. Nieuw kabinet kan aan de slag. Studenten feliciteren Ingrid van Engelshoven. Studenten feliciteren Ingrid van Engelshoven |Interstedelijk Studenten Overleg – Vertegenwoordigt studerend Nederland. Studenten feliciteren Ingrid van Engelshoven |Interstedelijk Studenten Overleg – Vertegenwoordigt studerend Nederland. Rutte III, wel patatgeneratie, geen afspiegeling samenleving. Rutte III, wel patatgeneratie. Leiden hofleverancier bewindslieden kabinet Rutte-III.

Leiden hofleverancier bewindslieden kabinet Rutte-III - Universiteit Leiden. Leiden hofleverancier bewindslieden kabinet Rutte-III - Universiteit Leiden. Leidschdagblad - Leidse regio levert zeven bewindslieden in Rutte III. Leiden en Groningen hofleveranciers Rutte III. Meer geld en docenten? Universiteiten moeten ook bij zichzelf te rade gaan. Introductiedossier Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | Publicatie.