background preloader

Wageningen

Facebook Twitter

Fb: De Nieuwe Universiteit Wageningen. @newuniwag. Dear People, Find our Manifesto that we... - De Nieuwe Universiteit Wageningen. Dear People, Find our Manifesto that we... - De Nieuwe Universiteit Wageningen | Facebook. Dear People, Find our Manifesto that we handed to Arthur Mol on monday below! The manifesto explains what we stand for and where we see improvements for the WUR. We hope to see you around for the rest of the week/years to come smile emoticon Manifesto De Nieuwe Universiteit Wageningen Democracy The last few months have seen many important developments in the academic world, not just in the Netherlands, but across the whole globe.

Despite the various capacities our participation and student councils have, they have had little to no say regarding the introduction of these new features. Commercialisation The pressure on our teachers and staff to perform, increases. The university is increasingly led as a business. Science in our University In the meantime, citizen mistrust grows because of possible conflict of interest between business and research because research is now more and more financed but also determined by the market. The New University Wageningen. Medewerkers lanceren RethinkWUR. Kritische WUR-medewerkers lanceren komende dinsdag RethinkWUR. De nieuwe organisatie moet discussie uitlokken over de toekomst van het hoger onderwijs. Terwijl dit voorjaar het Maagdenhuisprotest woedde in Amsterdam, bleef het op de Wageningse campus grotendeels stil. ‘Je kon de krekels zo’n beetje horen tsjirpen’, zegt Michael Marchman, docent en studieadviseur bij de leerstoelgroep Sociale geografie.

Toch ontmoet hij genoeg collega’s die zich zorgen maken over de richting die universiteiten opgaan. Samen met enkele collega’s van de Sociale en Environmental Sciences Group wil Marchman dat debat nu alsnog aanzwengelen in Wageningen. We zien dat universiteiten steeds meer worden aangestuurd als bedrijven RethinkWUR heeft nog geen manifest maar zorgen over het rendementsdenken staan ook bij deze organisatie centraal. Zelf heeft Marchman het gevoel dat hij deze ontwikkeling al eens heeft meegemaakt. Critical Students Wageningen | Critical Students Wageningen. National Action Day Wageningen. Bertus Buizer on Twitter: "Wordt ook Vakgr Farming Systems Ecology vn Wageningen UR niet in voortbestaan bedreigd? @Trouw #Maagdenhuis @fse_wur" Maagdenhuis inspireert studenten uit... - Sustainable Food Supply.

Solidair met acties Maagdenhuis. De protestacties tijdens de 'nationale actiedag', op woensdag 4 maart, blijven in Wageningen zeer bescheiden. In de middagpauze komen enkele tientallen studenten bijeen op Wageningen Campus 'met spandoeken en wat ludieke dingetjes.' Het is geen protest tegen het bestuur of het beleid van Wageningen UR, maar een actie 'uit solidariteit met de mensen in het Maagdenhuis', verklaart organisator Jurre Zwart, student Forest and Nature Conservation.

De studenten nemen de naam van de Amsterdamse protestbeweging over en noemen zich De Nieuwe Universiteit Wageningen. Wageningse studenten trekken broek uit bij protest tegen universiteit. WAGENINGEN - Ongeveer 40 studenten hebben woensdagmiddag op de Wageningen Campus gedemonstreerd voor meer transparantie binnen de universiteit . Ze wilden zo solidariteit tonen met de bezetters van het Maagdenhuis in Amsterdam.

Het protest bestond uit het laten zien van protestborden en spandoeken en het roepen van leuzen. Volgens de studenten zou er meer transparantie binnen de universiteit moeten komen. Vershoudfolie Een aantal demonstranten had zijn broek uitgetrokken en hun benen ingewikkeld met doorzichtig vershoudfolie. Dit moesten transparante broeken voorstellen. Actie Na in de aula van het Forum te hebben gedemonstreerd trok de groep naar het gebouw Orion waar de actie werd afgesloten. Acties om meer ‘transparantie’ niet begrepen. Niet voor meer inspraak of tegen het ‘rendementsdenken’ protesteerde het groepje actievoerders op Wageningen Campus, tijdens de ‘nationale actiedag’ op 4 maart, maar voor meer transparantie over hoe de universiteit gefinancierd wordt.

De meeste omstanders hadden niet veel aandacht voor de protesterende studenten die tijdens de lunchpauze met spandoeken Forum en Orion binnenkwamen. ‘Ik vind het een overdreven hippiebedoening’, reageerde Bas Wolkenfelt, student Dierwetenschappen. ‘Droevig’, grapte hij, refererend aan studentencomplex Droevendaal, waar veel van de actievoerders wonen.

‘Volgens mij hebben we in Wageningen niets te klagen’, verwoorde Wolkenfelt een veelgehoorde geluid. Moira de Klijn, één van de actievoerders en voorzitter van de Critical Students Wageningen, stoorde zich aan die ‘afwachtende houding’ van veel Wageningse studenten. Foto: Aart-Jan van de Glind. Geen student in Wagenings bestuur. Het Wageningse college van bestuur heeft geen behoefte om, in navolging van de Universiteit van Amsterdam, het cvb uit te breiden met een student. Dat meldt woordvoerder Simon Vink. Foto: het college van bestuur op tournee om de strategie te bespreken Volgens Vink geven ook de studenten in de WUR Council geen signalen af dat ze behoefte hebben aan een studentbestuurder. De afstand tussen bestuur en studentenvertegenwoordigers in Wageningen is klein, verklaart Vink.

Om die reden ziet het Wageningse bestuur dan ook geen meerwaarde in de invoering van een student-assessor, aldus Vink. Overigens bepaalt niet de raad van bestuur, maar de raad van toezicht de benoeming van bestuursleden, dus ook die van een student-bestuurder. Cohen: inspraak studenten in Wageningen in orde. Job Cohen, voorzitter van de raad van toezicht van Wageningen UR, vindt dat de inspraak van de studenten op het universitaire beleid in Wageningen prima is geregeld. ‘Binnen Wageningen UR zijn studenten op alle relevante posities vertegenwoordigd op een manier die, voor zover ik kan overzien, als positief en bevredigend wordt ervaren’, meldt Cohen desgevraagd tegen Resource. ‘Zelf heb ik gezien hoe rector magnificus Martin Kropff veel werk heeft gemaakt van overleg met studenten, waardoor ook op het niveau van de raad van bestuur de opvattingen van studenten bekend zijn.’

Maar als de studenten gedachten hebben hoe de inspraak kan worden verbeterd, dan kan daar altijd over gesproken worden, aldus Cohen. ‘Intussen verheug ik mij er in dat Wageningen UR al jaren op nummer 1 staat als het gaat om de studenttevredenheid.’ Eerder vond ook de raad van bestuur, bij monde van haar woordvoerder, dat er geen behoefte is aan uitbreiding van het bestuur met een student-bestuurder. Blog: Doorgeslagen marktdenken. Universiteiten hebben niet alleen als taak goed opgeleid personeel af te leveren. Ze zouden meer aandacht kunnen besteden aan hun rol als instituut voor algemene vorming, schrijft blogger Jan-Willem Kortlever. Afgelopen weken werd de academische wereld opgeschrikt door bezettingen van gebouwen van de Universiteit van Amsterdam. Naast de bekende klaagzang over bestuurders die de wensen van studenten aan hun laars lappen en allerhande bezuinigingen doorvoeren, deel ik vooral de zorgen rondom de verregaande economisering en het doorgeslagen marktdenken.

Nederlandse universiteiten worden steeds meer gerund als bedrijf, terwijl het maatschappelijk nut wordt betwijfeld en naar de achtergrond verdwijnt. Misschien zijn ze in Amsterdam wat rigoureus, maar deze ontwikkelingen zijn wel degelijk een debat waard. Onlangs las ik de bundel ‘Waartoe is de universiteit op aarde?’ Van Ad Verbrugge en Jelle van Baardewijk waarin veel van de huidige problemen worden benoemd. Wageningen: trots op belangenverstrengeling - Down To Earth Magazine. De tijd dat wetenschappers in een ivoren toren werkten, is al lang voorbij: Wageningen Universiteit staat ‘midden in de samenleving’. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat een derde van het onderzoek op de universiteit door het bedrijfsleven wordt betaald. “Wat de industrie doet heeft niks met wetenschap te maken.” Beeld: Luuk Kramer Wie de campus van de Wageningen Universiteit oprijdt, wordt verwelkomd door fleurige vlaggen met het regenbooglogo van FrieslandCampina.

Ben ik hier goed? Twee hoogleraren van de universiteit worden rechtstreeks door FrieslandCampina betaald, twee via de Nederlandse Zuivel Organisatie (voor een flink deel gefinancierd door FrieslandCampina) en het Top Institute Food and Nutrition, een van de belangrijkste onderzoeksinstituten waarin de Wageningen Universiteit deelneemt, staat onder leiding van weer een andere prof van FrieslandCampina. Melk niet goed voor elk “Van een wetenschappelijke instelling mag een onafhankelijke en objectieve houding verwacht worden.

Reflectiemaagdenhuis. Hoe staat het met het rendementsdenken en de inspraak in Wageningen Robin van der Bles - Commissioner National Vaak is mij afgelopen dagen de mening gevraagd over de taferelen die zich in het Bungehuis en het Maagdenhuis hebben afgespeeld. Op sommige vlakken is er zeker sympathie voor de actievoerders, maar de problemen die geschetst zijn spelen niet in dezelfde vorm en gedaante, zo vindt VeSte - studentenraadspartij van Wageningen University. Wij zijn gematigd positief over de gang van zaken, maar zien wel verbeterpunten voor Wageningen University: met name bij de inspraak over de financiën. Onze grootste bezwaren zitten in het beleid dat vanuit de ministeries gevoerd wordt. De dag na de Maagdenhuisbezetting schudt het gehele Hoger Onderwijs nog op zijn grondvesten na.

Rendementsbeleid Al jaren is VeSte fel tegenstander van gekunstelde maatregelen om puur en alleen het studierendement op te krikken (Om bijv. bachelorstudenten zo snel mogelijk hun diploma te laten halen). Tot slot. Blog: Gebrek aan kritische massa. Vanavond debatteren studenten met de rector over de toekomstvisie van de universiteit. Blogger Romy Appelman hoopt dat kritische studenten de rector het vuur aan de schenen leggen. Op een vriendelijke manier, uiteraard. Het is een zootje in Amsterdam. De universiteit verkeert in zwaar weer, er is geen vertrouwen tussen de studenten en medewerkers en het college van bestuur. We mogen ons gelukkig prijzen dat de kaarten er hier in Wageningen heel anders bij liggen dan aan de UvA. Onder het ministerie van Economische Zaken krijgen wij meer geld, de studentenaantallen stijgen, en Wageningse studenten zijn koplopers op tijd afstuderen.

Weinig redenen om het Atlas te gaan bezetten, dus. Maar ook hier zijn zaken aan te merken op het democratische gehalte van de universiteit. Toch is dat onterecht. Bij de UvA hebben ze inmiddels tien punten opgesteld om tegemoet te komen aan de eisen van studenten. 4. 5. Vanavond is er een debat tussen studenten en de RvB. Newuni Wageningen sur Twitter : "Pick up a Resource, nice analysis on the WUR <> UvA situation, but no crisis? I beg to differ!! #newuni #newuniwag. Weinig protest op Nederlandse universiteiten. Het Amsterdamse Maagdenhuis is al weken bezet, maar in andere studentensteden krijgt dit weinig navoling. 'Studenten in andere steden praten nu in ieder geval met hun bestuur. Als dit zonder actie kan, is dat te gek', aldus een Amsterdamse actievoerder. Foto: Joris Tielens Terwijl de demonstraties in Amsterdam voortduren en in Engeland navolging krijgen, blijft het in andere Nederlandse studentensteden rustig.

Hier en daar is een spandoek in de lucht gestoken, maar verder dan gesprekken en bijeenkomsten gaat het vooralsnog niet. Tom Hoven van de Landelijke Studenten Vakbond heeft er wel een verklaring voor. Maar er gebeurt wel wat. In Utrecht lieten met name medewerkers van de faculteit geesteswetenschappen zich kritisch uit. Aan de Hogeschool Utrecht, waar de medezeggenschap instemde met de begroting, na deze eerst drie keer te hebben afgekeurd wegens een reorganisatie, kwam het tot een levendige bijeenkomst van studenten, medewerkers en bestuur. Profs met een sponsor. Steeds meer onderzoek van Wageningen Universiteit wordt betaald en bepaald door externe financiers.

Dat roept vragen op – wie stuurt het Wageningse onderzoek? Resource dook in het fenomeen buitengewoon hoogleraar. Een op de drie hoogleraren in Wageningen staat op de loonlijst van derden. De overheid, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. We focussen ons in dit verhaal op de bedrijven. Wat doen die hoogleraren? Joost van Neerven is immunoloog bij Friesland Campina. Van Neerven en Van der Padt zijn twee van de in totaal 72 buitengewoon hoogleraren die Wageningen Universiteit telt.

Laat één ding duidelijk zijn: zomaar eventjes een leerstoel kopen is er niet bij, blijkt uit de procedure die kandidaten moeten doorlopen. En dus kan het wel even duren voordat een aanstelling rond is. Van de 225 hoogleraren wordt ongeveer 9 procent gefinancierd door het bedrijfsleven Maar het kan ook sneller. Een op de drie hoogleraren in Wageningen wordt door derden betaald. Deel profs heeft sponsor - resource.wageningenur.nl. Wageningen Universiteit telt twintig buitengewoon hoogleraren die rechtstreeks door het bedrijfsleven worden gefinancierd. Dat is ruwweg een op de tien hoogleraren.

Dat blijkt uit een verhaal in Resource over hoogleraren met een sponsor. Buitengewoon hoogleraren worden extern gefinancierd. Deels door het bedrijfsleven, maar ook maatschappelijke organisaties en overheid financieren buitengewoon hoogleraren. In totaal gaat het in Wageningen om 72 van dit soort parttime leerstoelen, een derde van het totale aantal hoogleraren. Het aantal buitengewoon hoogleraren is verdubbeld in de afgelopen tien jaar, de periode dat de juist vertrokken rector Martin Kropff de scepter zwaaide. Profs met een sponsor is deel twee uit een serie verhalen over de invloed van externe financiers op het onderzoek aan Wageningen Universiteit.

General Assembly - The New University Wageningen.

Lectures - discussions

Actieweek De Nieuwe Universiteit. De Nieuwe Universiteit Wageningen houdt vanaf maandag 8 juni een actieweek op de campus. De protestorganisatie hoopt meer bekendheid en actieve medestanders te trekken. De Nieuwe Universiteit Wageningen werd opgericht tijdens de Maagdenhuisprotesten in Amsterdam. De groep ijvert voor een ‘nieuwe universiteit’, die bottom-up wordt bestuurd, minder sterk vervlochten is met het bedrijfsleven en minder gefixeerd is op rendement.

Tijdens de actieweek vinden elke lunchpauze debatten en discussies plaats op het grasveld naast Forum. De actieweek moet DNU meer naamsbekendheid geven onder studenten, zegt vertegenwoordiger Aart-Jan van de Glind, die ook als freelance fotograaf werkt voor Resource. Ondertussen blijft DNU ook inhoudelijk kritiek leveren op Wageningen UR. Resource news sur Twitter : "Eerste bijeenkomst @rethinkWUR staat op het punt te beginnen... The New University Wageningen - Jeroen Warner. Resource news sur Twitter : "Michael Marchman bedankt de actievoerende studenten van de UvA... DNU biedt rector Mol manifest aan. 2006 - Studenten maken rebelse Resource. Kamer: Wageningen University moet onder OCW vallen. Kamer: Wageningen University moet onder OCW vallen - resource.wageningenur.nl. ‘EZ reageert niet adequaat op groei groen onderwijs’ ‘EZ reageert niet adequaat op groei groen onderwijs’ - resource.wageningenur.nl.

Wageningen UR wil niet naar OCW. Analyse - VVD speelt sleutelrol bij financiering universiteit. VVD: voordelen EZ wegen niet op tegen perikelen met bekostiging. Cees Veerman wijst overgang groen onderwijs af. Cees Veerman wijst overgang groen onderwijs af - resource.wageningenur.nl. Brief topsectoren aan van dam (agr. onderwijs) Groen onderwijs mag niet naar OCW. SP ageert tegen ‘wc-eend wetenschap’ Wageningse studenten willen niet in de avond naar college.

Wageningen begint met avondcollege. Studenten willen niet in de avond naar college /via @NOS. Zo n 100 studenten protesteren tegen avondcolleges aan @UniWageningen. We gaan beginnen. Protest blijft aanzwellen. Wageningse studenten spreken zich uit tegen avondcolleges.