background preloader

Wageningen

Facebook Twitter

Fb: De Nieuwe Universiteit Wageningen. @newuniwag. Dear People, Find our Manifesto that we... - De Nieuwe Universiteit Wageningen. Dear People, Find our Manifesto that we... - De Nieuwe Universiteit Wageningen. Dear People, Find our Manifesto that we handed to Arthur Mol on monday below!

Dear People, Find our Manifesto that we... - De Nieuwe Universiteit Wageningen

The manifesto explains what we stand for and where we see improvements for the WUR. We hope to see you around for the rest of the week/years to come smile emoticon Manifesto De Nieuwe Universiteit Wageningen Democracy The last few months have seen many important developments in the academic world, not just in the Netherlands, but across the whole globe. Despite the various capacities our participation and student councils have, they have had little to no say regarding the introduction of these new features. Commercialisation The pressure on our teachers and staff to perform, increases. The university is increasingly led as a business. Science in our University In the meantime, citizen mistrust grows because of possible conflict of interest between business and research because research is now more and more financed but also determined by the market.

Medewerkers lanceren RethinkWUR. Kritische WUR-medewerkers lanceren komende dinsdag RethinkWUR.

Medewerkers lanceren RethinkWUR

De nieuwe organisatie moet discussie uitlokken over de toekomst van het hoger onderwijs. Terwijl dit voorjaar het Maagdenhuisprotest woedde in Amsterdam, bleef het op de Wageningse campus grotendeels stil. ‘Je kon de krekels zo’n beetje horen tsjirpen’, zegt Michael Marchman, docent en studieadviseur bij de leerstoelgroep Sociale geografie. Critical Students Wageningen. Critical Students Wageningen. National Action Day Wageningen. Bertus Buizer on Twitter: "Wordt ook Vakgr Farming Systems Ecology vn Wageningen UR niet in voortbestaan bedreigd? @Trouw #Maagdenhuis @fse_wur" Maagdenhuis inspireert studenten uit... - Sustainable Food Supply. Solidair met acties Maagdenhuis. De protestacties tijdens de 'nationale actiedag', op woensdag 4 maart, blijven in Wageningen zeer bescheiden.

Solidair met acties Maagdenhuis

Wageningse studenten trekken broek uit bij protest tegen universiteit. WAGENINGEN - Ongeveer 40 studenten hebben woensdagmiddag op de Wageningen Campus gedemonstreerd voor meer transparantie binnen de universiteit .

Wageningse studenten trekken broek uit bij protest tegen universiteit

Ze wilden zo solidariteit tonen met de bezetters van het Maagdenhuis in Amsterdam. Het protest bestond uit het laten zien van protestborden en spandoeken en het roepen van leuzen. Volgens de studenten zou er meer transparantie binnen de universiteit moeten komen. Vershoudfolie Een aantal demonstranten had zijn broek uitgetrokken en hun benen ingewikkeld met doorzichtig vershoudfolie. Dit moesten transparante broeken voorstellen. Acties om meer ‘transparantie’ niet begrepen. Niet voor meer inspraak of tegen het ‘rendementsdenken’ protesteerde het groepje actievoerders op Wageningen Campus, tijdens de ‘nationale actiedag’ op 4 maart, maar voor meer transparantie over hoe de universiteit gefinancierd wordt.

Acties om meer ‘transparantie’ niet begrepen

De meeste omstanders hadden niet veel aandacht voor de protesterende studenten die tijdens de lunchpauze met spandoeken Forum en Orion binnenkwamen. ‘Ik vind het een overdreven hippiebedoening’, reageerde Bas Wolkenfelt, student Dierwetenschappen. Geen student in Wagenings bestuur. Het Wageningse college van bestuur heeft geen behoefte om, in navolging van de Universiteit van Amsterdam, het cvb uit te breiden met een student.

Geen student in Wagenings bestuur

Dat meldt woordvoerder Simon Vink. Cohen: inspraak studenten in Wageningen in orde. Job Cohen, voorzitter van de raad van toezicht van Wageningen UR, vindt dat de inspraak van de studenten op het universitaire beleid in Wageningen prima is geregeld.

Cohen: inspraak studenten in Wageningen in orde

‘Binnen Wageningen UR zijn studenten op alle relevante posities vertegenwoordigd op een manier die, voor zover ik kan overzien, als positief en bevredigend wordt ervaren’, meldt Cohen desgevraagd tegen Resource. ‘Zelf heb ik gezien hoe rector magnificus Martin Kropff veel werk heeft gemaakt van overleg met studenten, waardoor ook op het niveau van de raad van bestuur de opvattingen van studenten bekend zijn.’

Maar als de studenten gedachten hebben hoe de inspraak kan worden verbeterd, dan kan daar altijd over gesproken worden, aldus Cohen. Blog: Doorgeslagen marktdenken. Universiteiten hebben niet alleen als taak goed opgeleid personeel af te leveren.

Blog: Doorgeslagen marktdenken

Ze zouden meer aandacht kunnen besteden aan hun rol als instituut voor algemene vorming, schrijft blogger Jan-Willem Kortlever. Afgelopen weken werd de academische wereld opgeschrikt door bezettingen van gebouwen van de Universiteit van Amsterdam. Naast de bekende klaagzang over bestuurders die de wensen van studenten aan hun laars lappen en allerhande bezuinigingen doorvoeren, deel ik vooral de zorgen rondom de verregaande economisering en het doorgeslagen marktdenken.

Nederlandse universiteiten worden steeds meer gerund als bedrijf, terwijl het maatschappelijk nut wordt betwijfeld en naar de achtergrond verdwijnt. Misschien zijn ze in Amsterdam wat rigoureus, maar deze ontwikkelingen zijn wel degelijk een debat waard. Wageningen: trots op belangenverstrengeling - Down To Earth Magazine. De tijd dat wetenschappers in een ivoren toren werkten, is al lang voorbij: Wageningen Universiteit staat ‘midden in de samenleving’.

Wageningen: trots op belangenverstrengeling - Down To Earth Magazine

Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat een derde van het onderzoek op de universiteit door het bedrijfsleven wordt betaald. Reflectiemaagdenhuis. Hoe staat het met het rendementsdenken en de inspraak in Wageningen Robin van der Bles - Commissioner National Vaak is mij afgelopen dagen de mening gevraagd over de taferelen die zich in het Bungehuis en het Maagdenhuis hebben afgespeeld.

Reflectiemaagdenhuis

Op sommige vlakken is er zeker sympathie voor de actievoerders, maar de problemen die geschetst zijn spelen niet in dezelfde vorm en gedaante, zo vindt VeSte - studentenraadspartij van Wageningen University. Wij zijn gematigd positief over de gang van zaken, maar zien wel verbeterpunten voor Wageningen University: met name bij de inspraak over de financiën. Onze grootste bezwaren zitten in het beleid dat vanuit de ministeries gevoerd wordt. De dag na de Maagdenhuisbezetting schudt het gehele Hoger Onderwijs nog op zijn grondvesten na. Rendementsbeleid. Blog: Gebrek aan kritische massa. Vanavond debatteren studenten met de rector over de toekomstvisie van de universiteit. Blogger Romy Appelman hoopt dat kritische studenten de rector het vuur aan de schenen leggen. Op een vriendelijke manier, uiteraard. Het is een zootje in Amsterdam. De universiteit verkeert in zwaar weer, er is geen vertrouwen tussen de studenten en medewerkers en het college van bestuur. We mogen ons gelukkig prijzen dat de kaarten er hier in Wageningen heel anders bij liggen dan aan de UvA.

Maar ook hier zijn zaken aan te merken op het democratische gehalte van de universiteit. Toch is dat onterecht. Newuni Wageningen sur Twitter : "Pick up a Resource, nice analysis on the WUR <> UvA situation, but no crisis? I beg to differ!! #newuni #newuniwag. Weinig protest op Nederlandse universiteiten. Het Amsterdamse Maagdenhuis is al weken bezet, maar in andere studentensteden krijgt dit weinig navoling. 'Studenten in andere steden praten nu in ieder geval met hun bestuur. Als dit zonder actie kan, is dat te gek', aldus een Amsterdamse actievoerder. Profs met een sponsor. Steeds meer onderzoek van Wageningen Universiteit wordt betaald en bepaald door externe financiers. Dat roept vragen op – wie stuurt het Wageningse onderzoek? Resource dook in het fenomeen buitengewoon hoogleraar. Deel profs heeft sponsor - resource.wageningenur.nl. Wageningen Universiteit telt twintig buitengewoon hoogleraren die rechtstreeks door het bedrijfsleven worden gefinancierd.

Dat is ruwweg een op de tien hoogleraren. Dat blijkt uit een verhaal in Resource over hoogleraren met een sponsor. Buitengewoon hoogleraren worden extern gefinancierd. Deels door het bedrijfsleven, maar ook maatschappelijke organisaties en overheid financieren buitengewoon hoogleraren. General Assembly - The New University Wageningen.

Lectures - discussions

Actieweek De Nieuwe Universiteit. De Nieuwe Universiteit Wageningen houdt vanaf maandag 8 juni een actieweek op de campus. De protestorganisatie hoopt meer bekendheid en actieve medestanders te trekken. Resource news sur Twitter : "Eerste bijeenkomst @rethinkWUR staat op het punt te beginnen... The New University Wageningen - Jeroen Warner. Resource news sur Twitter : "Michael Marchman bedankt de actievoerende studenten van de UvA... DNU biedt rector Mol manifest aan. De Nieuwe Universiteit (DNU) Wageningen overhandigde rector Mol gisteren een brandbrief. De protestgroep maakt zich zorgen over het democratisch gehalte van de universiteit en de kwaliteit van het onderwijs. Foto: Aart-Jan van de Glind De overhandiging vormde de aftrap van het wetenschapsfestival dat DNU deze week organiseert.

Naast Forum – bij de caravan en het podium – zijn lezingen te beluisteren over bijvoorbeeld democratie, intensieve studentenhouderij en wetenschap. Ook is er livemuziek, documentaires en paneldiscussies. DNU zegt bezorgd, verdrietig en ontevreden te zijn over de hoge druk die onderzoekers aan de universiteit ervaren. De festivalopening trok gistermiddag zo’n veertig belangstellenden. 2006 - Studenten maken rebelse Resource. De Wageningse Studenten Organisatie (WSO) en Progressieve Studenten Fractie (PSF) hebben deze week een alternatief weekblad voor Wageningen UR verspreid: Rebel Resource. Kamer: Wageningen University moet onder OCW vallen. Wageningen Universiteit en agrarische hogescholen moeten niet langer onder het ministerie van Economische Zaken vallen, vindt een meerderheid van de Tweede Kamer. Het groene onderwijs verliest zijn uitzonderingspositie. Kamer: Wageningen University moet onder OCW vallen - resource.wageningenur.nl.

Wageningen Universiteit en agrarische hogescholen moeten niet langer onder het ministerie van Economische Zaken vallen, vindt een meerderheid van de Tweede Kamer. Het groene onderwijs verliest zijn uitzonderingspositie. ‘EZ reageert niet adequaat op groei groen onderwijs’ Voor Tweede Kamerlid Paul van Meenen (D66) is een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan: het onderbrengen van het groen onderwijs bij het onderwijsministerie. ‘EZ reageert niet adequaat op groei groen onderwijs’ - resource.wageningenur.nl. Voor Tweede Kamerlid Paul van Meenen (D66) is een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan: het onderbrengen van het groen onderwijs bij het onderwijsministerie.

Wageningen UR wil niet naar OCW. Als het de Tweede Kamer ligt, verhuizen alle ‘groene’ opleidingen van het ministerie van Economische Zaken naar het ministerie van Onderwijs. Analyse - VVD speelt sleutelrol bij financiering universiteit. VVD: voordelen EZ wegen niet op tegen perikelen met bekostiging. Cees Veerman wijst overgang groen onderwijs af. De mogelijke overgang van het groen onderwijs naar het ministerie van OCW is een zwaktebod, vindt oud-landbouwminister Cees Veerman, tevens architect van Wageningen UR. Hij roept premier Rutte op om de overgang tegen te houden.

Cees Veerman wijst overgang groen onderwijs af - resource.wageningenur.nl. Brief topsectoren aan van dam (agr. onderwijs) Groen onderwijs mag niet naar OCW. SP ageert tegen ‘wc-eend wetenschap’ Wageningse studenten willen niet in de avond naar college. Wageningen begint met avondcollege. Studenten willen niet in de avond naar college /via @NOS. Zo n 100 studenten protesteren tegen avondcolleges aan @UniWageningen. We gaan beginnen.

Protest blijft aanzwellen. Wageningse studenten spreken zich uit tegen avondcolleges.