background preloader

Studiebeurs

Facebook Twitter

Studiefinanciering. Studiefinanciering is een overheidstoelage voor studenten.

Studiefinanciering

Europees Nederland[bewerken] Betoging tegen de voorgenomen verlaging van de studiebeurs in 1966. ScienceGuide - Is leenstelsel rechtvaardig? 20 november 2014 - Een vol Malieveld, gelegenheidscoalities over toegankelijkheid, schuld en rechtvaardigheid.

ScienceGuide - Is leenstelsel rechtvaardig?

KU-Leuven filosoof Thijs van Reekum, oud-ISO-voorman, diept nu voor de Senaat het denken van John Rawls uit: “Chances to acquire cultural knowledge and skills should not depend upon one’s class position.” Van Reekum vraagt zich af of het studievoorschot de titel van ‘een rechtvaardig leenstelsel’ verdient. “Het gymnasium zal in een kosten-batenanalyse ook een goede investering blijken te zijn, moet die dan ook door de deelnemers zelf worden gefinancierd? Ook voor de gymnasiast zal het investerings- en het eerlijkheidsargument opgaan.” Met de hulp van grote denkers als John Rawls schijnt hij de leden van de Eerste Kamer een licht op hun pad naar de behandeling van het wetsvoorstel in januari 2015.

Van basisbeurs naar 'sociaal?' leenstelsel

Vaarwel masterstufi? Het is zover.

Vaarwel masterstufi?

Halbe Zijlstra stuurde vandaag het wetsvoorstel ‘Studeren is Investeren’ naar de Tweede Kamer. Als het voorstel door het parlement wordt goedgekeurd betekent dit per 1 september 2012 het einde van de basisbeurs in de masterfase. Zijlstra wil af van SF in master. 19 januari 2012 - Staatssecretaris Zijlstra wil al in september 2012 af van de basisbeurs in de masterfase.

Zijlstra wil af van SF in master

Eerder deze week liet de OCW-bewindsman weten dat een volledig afschaffen van de studiefinanciering niet uit te sluiten valt. “We mogen best wat meer van studenten vragen.” Met de invoering van een sociaal leenstelsel in de masterfase, zoals al was afgesproken in het regeer- en gedoogakkoord van VVD-CDA en PVV, kunnen studenten tegen gunstige voorwaarden lenen.

De opbrengsten van deze maatregel moeten weer worden geïnvesteerd in de kwaliteit van het hoger onderwijs, zo schrijft Zijlstra in een brief naar de Tweede Kamer. Masterstudenten gaan meer investeren in eigen opleiding. Opbrengsten naar kwaliteit hoger onderwijs Nieuwsbericht | 19-01-2012 Studenten die een mastergraad willen behalen gaan zelf meer investeren in hun eigen opleiding.

Masterstudenten gaan meer investeren in eigen opleiding

Met de invoering van een sociaal leenstelsel maakt de basisbeurs in de masterfase plaats voor leningen tegen gunstige voorwaarden. De opbrengsten die dit oplevert, worden geïnvesteerd in de kwaliteit van het onderwijs. Staatssecretaris Zijlstra heeft het wetsvoorstel Studeren is Investeren, over invoering van het sociaal leenstelsel in de masterfase, vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd. Investering in kwaliteit In een tijd van miljardenbezuinigingen is het huidige stelsel van studiefinanciering niet langer houdbaar, zeker niet als er tegelijkertijd moet worden geïnvesteerd in de kwaliteit van het onderwijs.

Schakelstudenten

Doorstromers. Langstudeerboete. Weigerachtige/onvindbare ouders. Aanvullende. Deeltijders - privatising deeltijdonderwijs? Harde Knip. Collegegeld tweede studie. Één afstudeermoment bachelor. Schrappen herkansingen. Profile fee Honours College. Afschaffen basisbeurs propedeuse én master. Verhogen. Verkorten. Versnellen/verbreden. Afschaffen basisbeurs master student wegbezuini gd: 19-23mrt. Studiefinanciering door stad is geen basisbeurs. (privatise) loans. Gemeenten ver- plichten_partners bijstandsgerechtigden max:lenen. Foreign. ‘Je wordt niet zomaar arts. Bezuinig op de opleiding van medisch specialisten door de opleidingsduur te korten en artsen een eigen bijdrage te laten betalen.

‘Je wordt niet zomaar arts

Dat is het advies van ambtenaren aan minister Schippers en staatssecretaris Zijlstra. Wat vinden de geneeskundestudenten daarvan? ‘Ze gooien zo hun eigen glazen in.’ Het rapport van ambtenaren van de ministeries van Volksgezondheid en Onderwijs is niet mis: de opleiding van medisch specialisten kan korter en goedkoper. De ambtenaren adviseren om de artsen die zich willen specialiseren jaarlijks een eigen bijdrage van zo’n dertienduizend euro te laten betalen, ongeveer tien procent van wat de opleiding tot specialist per jaar kost. InternationaalMaren Ouborg en Marielle van de Burgt lopen coschappen. SpecialismeNavid, eerstejaars geneeskunde: ‘De opleiding verkorten vind ik prima, zolang de kwaliteit hetzelfde blijft. OnaantrekkelijkBart van Rooij, eerstejaars geneeskunde, vindt het inkorten geen probleem. Feature: Germany’s great tuition fees U-turn.

Hoger collegegeld voor honourstrajecten?

Studiefinancieringstelsel op zijn kop. Geschiedenisstudent Rutger Bregman heeft een radicaal voorstel. Schaf de stufi voor eerstejaars af, en geef masterstudenten een volledige beurs. Het hoger onderwijs kampt met twee grote problemen. Er is een overschot aan eerstejaarsstudenten die aan een studie beginnen, eenvoudigweg omdat iedereen het doet. Erg gemotiveerd is deze groep niet.

Downgrade voor studentenleningen. NOS- Tweede Studie en BSA-regelingen van Nederlandse Universiteiten. Tuition fees will deter state school students, admits Cambridge. Cambridge University fears it will attract fewer students from the state sector next year, despite government expectations that universities charging £9,000 in tuition fees would "dramatically" increase their intake from disadvantaged communities.

Tuition fees will deter state school students, admits Cambridge

Documents submitted to the Office for Fair Access (Offa), and seen by the Observer, reveal that Cambridge's initial target, following the rise in fees, will be merely to maintain the status quo. A university source told the Observer there were even concerns that the proportion of students enrolled from the state sector could drop next year, as it did in 1999 when fees were first introduced, and in 2004 when they were increased. NOS: Zijlstra wil af van zesjescultuur. Donderdag 30 jun 2011, 13:16 (Update: 30-06-11, 20:11) Een leerling is bezig aan een examen ANP Staatssecretaris Zijlstra vindt dat het roer om moet in het hoger onderwijs.

NOS: Zijlstra wil af van zesjescultuur

Hij wil dat er een einde komt aan de zogenoemde zesjescultuur op hogescholen en universiteiten. Zijn plan wordt morgen besproken in het kabinet. VOX: Zangers der Eeuwigheid pp.26-29 zesjescultuurIV slot. Vox4 zesjescultuurIII p23-24. Studenten richten SCAU op tegen instellingsgeld. Het volgen van een tweede studie gaat een hoop geld kosten, zoveel is inmiddels wel duidelijk.

Studenten richten SCAU op tegen instellingsgeld

Veel studenten zijn het hiermee echter oneens. Groninger Universiteitskrant. 'Bombrief' tegen hoog collegegeld. Een groep studenten onderneemt juridische stappen tegen vijf universiteiten.

'Bombrief' tegen hoog collegegeld

Ze vinden dat die onnodig veel collegegeld vragen voor een extra masteropleiding in de rechten. De studenten vormen samen de Stichting Collectieve Actie Universiteiten. Folia: Studenten sturen universiteiten ‘juridische oorlogsverklaring’ >Studenten verenigd in de Stichting Collectieve Actie Universiteiten heeft vijf universiteiten een ‘bombrief’ gestuurd. >De aanleiding is de heffing van exorbitante instellingscollegegelden op een extra master rechten. Een groep studenten heeft ‘een juridische oorlogsverklaring’ gestuurd aan de Colleges van Bestuur van vijf universiteiten.

De groep, die zich heeft verenigd onder de Stichting Collectieve Actie Universiteiten (SCAU), meent dat de universiteiten te hoge instellingscollegegelden vragen voor het volgen van een extra master in de rechtsgeleerdheid. Ze vragen openheid van zaken en zullen juridische stappen ondernemen wanneer de universiteiten binnen twee weken geen bevredigende antwoorden geven. 'Voor 14.000 verwacht je meer kwaliteit' “Ik zat met een vriend in de trein naar Amsterdam, toen het gesprek kwam op het mailtje dat we van de universiteit hadden gekregen over het instellingscollegegeld dat je moest gaan betalen voor een tweede studie.

Onze intuïtie zei dat het bedrag niet kon kloppen.” En daarmee werd de eerste stap gezet om vijf universiteiten te confronteren met hun bedenkingen en hun een bombrief te sturen. Cees Zweistra heeft een master ondernemingsrecht op zak en is bezig zijn master Wijsbegeerte af te ronden aan de Universiteit Utrecht. Hij is ook voorzitter van de Stichting Collectieve Actie Universiteiten. Studenten winnen hoger beroep tegen universiteiten. Blijdschap bij studenten die vechten tegen het hoge collegegeld voor tweede studies. Ze hebben het hoger beroep gewonnen in hun zaak tegen acht universiteiten. De civiele rechter moet nu een uitspraak doen over de hoogte van het instellingscollegegeld. Volgens de stichting SCAU (Stichting Collectieve Actie Universiteiten) hanteren de universiteiten hoge tarieven voor hun opleidingen zonder zich te verantwoorden.

Kosten tweede studie in kaart. Jaargang 18, Transfer 7. 10 x sneller naar de eindstreep. Lang studeren gaat de student geld kosten. Dus moet hij zelf zorgen op tempo te studeren. Dat is ook belangrijk voor de universiteit. Die dacht de afgelopen weken koortsachtig na over maatregelen om studenten sneller te laten studeren. ‘Wat een bittere armoe’ DUB schetste onlangs tien maatregelen die studenten sneller naar het einde van hun studie brengen en dus afstudeerboetes voorkomen. De reacties van site-bezoekers waren ronduit negatief, soms zelfs vijandig. Begrijpelijke emoties, maar terecht?

De suggesties in het artikel 10 x sneller naar de eindstreep zijn tekenend voor een hard en schraal academisch klimaat, zeggen veel DUB-bezoekers. In de comments wordt herhaaldelijk gewezen op de bureaucratische insteek van de geopperde maatregelen. Studenten faliekant tegen stufi-plannen. De studentenbonden reageren cynisch op de kabinetsplannen voor de studiefinanciering. Foliaweb: Ophef om blokkeren HvA-accounts wanbetalers. Californische wet zegen voor 'illegale' studenten. ' Onderwijs moet ondernemerschapsrevolutie steunen' New Legislation Would Shut Down U.S. Education System, Give Each American Student $3,000 To Start Own Small Business.

Verhagen: 'Onderwijs moet jonge ondernemers steunen; schrap de bijverdiengrens' - opinie. Maxime Verhagen − 06/10/11, 06:00 © anp. Nederland is het meest ondernemende land van Europa. Brief Onderwijs en Ondernemerschap. Scienceguide: Meer kansen voor jonge ondernemers. 6 oktober 2011 - Om ondernemerschap te stimuleren mogen laatstejaars studenten met een eigen bedrijf, hun winst na afstuderen behouden. Dat maken Zijlstra en Verhagen vandaag bekend.

Ook komt €15 miljoen ter beschikking om onderwijs en ondernemerschap samen te brengen. "Ondernemerschap is niet altijd makkelijk. Het vraagt creativiteit, zelfredzaamheid en doorzettingsvermogen. Steun voor studenten met bedrijf. Studenten in een collegezaal ANP Het kabinet versoepelt de regels voor studenten met een eigen bedrijf. Student mag gaan ondernemen met behoud van beurs - Onderwijs. Raoul du Pré − 06/10/11, 06:00. Student-ondernemer krijgt meer ruimte. ANS: Verhagen en Zijlstra helpen ondernemende student. Minister Verhagen (Economische Zaken) en staatssecretaris Zijlstra, (Onderwijs) hebben vandaag samen bekend gemaakt dat de zogenaamde ‘bijverdiengrens’ aangepast wordt, meldt de Volkskrant. Begeleidt de RU de ondernemende student? (1) Begeleidt de RU de ondernemende student? (2) Begeleidt de RU de ondernemende student? (3) Rechtszaak kunstenaars helpt studenten. Geen coulance voor bijverdienende student.

Financiële strop voor studenten door slechte voorlichting UvA. Uweek105-600. ANS: Bèta-studie voor niks? ANS: PvdA pleit voor collegegeldvrije bèta-studies. HenkStrikkers : Misschien raar, maar als h... Joep Bos-Coenraad: Oplossing voor het bèta-tekort. Een ontwikkelingsbioloog als minister of kenniseconoom. Help! GroenLinks wil basisbeurs afschaffen. AdValvas: EuropeesHof "Nederlandse stufi-regels te streng" Studentenbond : Afgelopen zaterdag in de... Punt Avans: Petitie tegen afschaffing basisbeurs.

ScienceGuide: Leenstelsel schaadt studeren. Foliaweb: ‘Leenstelsel zorgt voor fors minder studenten henk strikkers. Nieuw leenstelsel verjaagt goede studenten naar het buitenland. Hoger onderwijs: prestatieafspraken, ophokuren, “maar gelukkig hebben we een leenstelsel