background preloader

Paul Frentrop

Facebook Twitter

AD: 1999 Joop Verroen praat alleen nog via advocaat met zijn oud-collega's. FreezePage: Zoek: archief. Gestaalde kaders aan het strand - Economie. Vakbondsman Verroen overleden - Archief.

Roel Beetsma

Dr. Paul Frentrop. Paul’s professional interests lie at the cross roads of corporations and capital markets: the practice of corporate governance. He started his career as a financial editor at Holland’s leading financial newspapers, The Financieele Dagblad and NRC Handelsblad. After twelve years in journalism, he joined Pierson, Heldring & Pierson then the premier Dutch investment bank, as the company secretary. He was closely involved with the merger of Pierson, Heldring & Pierson and Bank Mees & Hope into MeesPierson and was responsible for the introduction and development of the MeesPierson brand.

After the takeover of MeesPierson by Fortis, Paul set up a new subsidiary of the bank called Dutch Corporate Governance Services (DCGS) offering advice to institutional investor on investment and governance related subjects. Paul Fentrop. Prof. Dr. Paul Frentrop - Nyenrode Business Universiteit. Paul’s professional interests lie at the cross roads of corporations and capital markets: the practice of corporate governance.

Prof. Dr. Paul Frentrop - Nyenrode Business Universiteit

He started his career as a financial editor at Holland’s leading financial newspapers, The Financieele Dagblad and NRC Handelsblad. After twelve years in journalism, he joined Pierson, Heldring & Pierson then the premier Dutch investment bank, as the company secretary. He was closely involved with the merger of Pierson, Heldring & Pierson and Bank Mees & Hope into MeesPierson and was responsible for the introduction and development of the MeesPierson brand. After the takeover of MeesPierson by Fortis, Paul set up a new subsidiary of the bank called Dutch Corporate Governance Services (DCGS) offering advice to institutional investor on investment and governance related subjects.

EricChrSmit : Uit de leerstoel van Nyenr... NRC: 17-04-2008 pensioenbestuurders zagen de bui niet hangen. Als het bestuur van het havenpensioenfonds had geweten dat de opbrengst van het fonds niet naar de werknemers zou gaan, hadden ze het niet verkocht.

NRC: 17-04-2008 pensioenbestuurders zagen de bui niet hangen

Rotterdam, 17 april. Een groep havenarbeiders staat in de hal van de Rotterdamse rechtbank. Hun vakbondsjassen steken scherp af tegen de zwarte toga’s van hun raadslieden. Eric Smit: Nyenrode hoogleraar Paul Frentrop valt door de mand. Eric Smit Corporate governance hoogleraar Paul Frentrop (Nyenrode) wordt gesponsord door een stichting die verbonden is aan een controversiële bron van geld Het sponsoren van leerstoelen is op Nederlandse universiteiten een goed gebruik.

Eric Smit: Nyenrode hoogleraar Paul Frentrop valt door de mand

Webarchive: Nyenrode hoogleraar Paul Frentrop valt door de mand. Eric Smit Corporate governance hoogleraar Paul Frentrop (Nyenrode) wordt gesponsord door een stichting die verbonden is aan een controversiële bron van geld Het sponsoren van leerstoelen is op Nederlandse universiteiten een goed gebruik.

webarchive: Nyenrode hoogleraar Paul Frentrop valt door de mand

Vooral de financiële wereld rammelt graag met de geldbuidel wanneer behoeftige universiteiten en lieden met professorale ambities op de koffie komen. Wie niet compleet naïef is, beseft dat dit gevolgen heeft voor de onafhankelijkheid van de wetenschap. Tal van hoogleraren, die vaak ongeclausuleerd door journalisten worden geciteerd, blijken in de praktijk praatjes te verkopen die vaak verdacht veel te maken hebben met de belangen van hun geldschieters. "Andermans geld" Afgelopen zaterdag deed NRC Handelsblad-journalist Menno Tamminga een bijzondere duit in het zakje door heel nadrukkelijk zijn vinger op een wel heel pijnlijke plek te drukken. Frentrop heeft zijn leerstoel op zijn beurt te danken aan andermans geld; dat van zijn sponsor.

Paul Frentrop De 'meesterinterviewer' en de hoofdredacteur. De 'meesterinterviewer' en de hoofdredacteur Een persoonlijke ervaring met de manier waarop in Nederland journalistiek wordt bedreven of: een voorbeeld van hoe een criticus vakkundig wordt zwart gemaakt. door Paul Frentrop Het is al weer meer dan tien jaar geleden dat ik in goede harmonie ontslag nam bij NRC Handelsblad, waar ik lang met plezier als redacteur had gewerkt en vele vrienden achter liet.

Paul Frentrop De 'meesterinterviewer' en de hoofdredacteur

Lezer bleef ik, maar de afgelopen jaren vond ik de krant afglijden. Den Haag Alexanderveld 91. HP/detijd: Wie betaalt hoogleraar Paul Frentrop: Topas, Optas of havenarbeiders? Paul Frentrop hield op 25 juni jongstleden zijn inaugurele rede voor zijn benoeming tot hoogleraar Corporate Governance and Capital Markets aan de Business Universiteit Nyenrode.

HP/detijd: Wie betaalt hoogleraar Paul Frentrop: Topas, Optas of havenarbeiders?

In het NRC van afgelopen zaterdag schreef Menno Tamminga dat de stichting Topas, die de leerstoel van Frentrop financieel mogelijk maakt, gelieerd is aan de stichting Optas. Die is, op haar beurt, in opspraak geraakt. Het is een ingewikkelde zaak, maar het komt erop neer dat het geld van deze stichting eigenlijk het opgebouwde pensioen van havenarbeiders zou betreffen. Webarchive: Wie betaalt hoogleraar Paul Frentrop: Topas, Optas of havenarbeiders? Paul Frentrop hield op 25 juni jongstleden zijn inaugurele rede voor zijn benoeming tot hoogleraar Corporate Governance and Capital Markets aan de Business Universiteit Nyenrode.

webarchive: Wie betaalt hoogleraar Paul Frentrop: Topas, Optas of havenarbeiders?

In het NRC van afgelopen zaterdag schreef Menno Tamminga dat de stichting Topas, die de leerstoel van Frentrop financieel mogelijk maakt, gelieerd is aan de stichting Optas. Die is, op haar beurt, in opspraak geraakt. Ruzie over havenpensioenen bijgelegd - Economie. Van onze verslaggever Merijn Rengers − 18/04/10, 22:33 De havenarbeiders stemmen in met een schikkingsvoorstel van de Stichting Optas, een van de grootste goede doelen van Nederland.

Ruzie over havenpensioenen bijgelegd - Economie

Optas stelt een half miljard euro beschikbaar voor de verbetering van de pensioenen, en begraaft de strijdbijl in een al jaren slepend conflict over de pensioenmiljarden van het havenpersoneel. Dat hebben de samen optrekkende werkgevers en werknemers in de haven bekendgemaakt. Zij legden de afgelopen weken het schikkingsvoorstel voor aan de circa 50 duizend mensen die zijn aangesloten bij de Stichting Belangenbehartiging Pensioengerechtigden van Vervoer- en Havenbedrijven. Ruzie over havenpensioenen bijgelegd - Economie - VK. Van onze verslaggever Merijn Rengers − 18/04/10, 22:33 De havenarbeiders stemmen in met een schikkingsvoorstel van de Stichting Optas, een van de grootste goede doelen van Nederland.

Ruzie over havenpensioenen bijgelegd - Economie - VK

Optas stelt een half miljard euro beschikbaar voor de verbetering van de pensioenen, en begraaft de strijdbijl in een al jaren slepend conflict over de pensioenmiljarden van het havenpersoneel. Dat hebben de samen optrekkende werkgevers en werknemers in de haven bekendgemaakt. Zij legden de afgelopen weken het schikkingsvoorstel voor aan de circa 50 duizend mensen die zijn aangesloten bij de Stichting Belangenbehartiging Pensioengerechtigden van Vervoer- en Havenbedrijven. Het conflict over de pensioenen in de haven ontstond toen het voormalige havenpensioenfonds dertien jaar geleden werd verzelfstandigd. Search Results.

Piet Eichholtz

PVH - Pensioenfonds van het Vervoer- en Havenbedrijf. Harry Welters Verstand, geheugen en geweten: in de OPTAS-affaire allemaal zoek! Inleiding: Net als dat in een ver verleden het geval was met de pensioenen van de mijnwerkers werden in Rotterdam pensioenhavengelden overgeheveld naar een Stichting die zich o.a met het financieren van kunst is gaan bezighouden.

Harry Welters Verstand, geheugen en geweten: in de OPTAS-affaire allemaal zoek!

Het ging om heel veel geld, meer dan een miljard Euro. Dat geld terughalen, via eindeloze gerechtelijke procedures en het uitoefenen van maatschappelijk druk is uiteindelijk maar half gelukt. Vele honderden miljoenen Euro’s, de helft van het in het geding zijn vermogen, zijn inmiddels teruggestort in de pensioennpot van de havenwerkers. Wettelijk/juridisch ging genoemde Stichting vrij uit; er is dus sprake van een schikking. Verstand, geheugen en geweten: in de OPTAS-affaire (havenpensioenen) allemaal zoek! Inleiding: Net als dat in een ver verleden het geval was met de pensioenen van de mijnwerkers werden in Rotterdam pensioenhavengelden overgeheveld naar een Stichting die zich o.a met het financieren van kunst is gaan bezighouden.

Het ging om heel veel geld, meer dan een miljard Euro. Dat geld terughalen, via eindeloze gerechtelijke procedures en het uitoefenen van maatschappelijk druk is uiteindelijk maar half gelukt.

Optas NV 1998 ('oormerken') --->> Ammodo

Brinkman helpt bij geschil rond havenpensioenen - Nieuws. Brief minister over de gang van zaken bij de verkoop van Optas NV aan AEGON Nederland NV - Hoofdlijnen voor een nieuwe Pensioenwet - Parlementaire monitor. Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 2007–2008 Hoofdlijnen voor een nieuwe Pensioenwet Nr. 32 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 december 2007. Aegon. Havenpensioen.nl Over ons. RTL, SBS en de STER weigerden campagne van Havenpensioen. Eric Smit RTL, SBS en de STER wensten een betaalde campagne van Stichting BPVH, die opkomt voor de pensioenbelangen van de havenwerkers niet uit te zenden.

‘We wilden ons niet in een conflict mengen’. RTL, SBS en de STER weigerden campagne van Havenpensioen. Eric Smit. Havenwerkers krijgen ruim 13 procent meer pensioen - Nieuws. Hoge Raad: Aegon doet havenwerkers niet tekort - Nieuws. Bedenk duizend plannen - Nieuws. Waken in tent voor 768 miljoen. ROTTERDAM/DEN HAAG - Werknemers van de Haagse verzekeraar Aegon keken gisterochtend raar op.

Voor het plein van hun hoofdkantoor staat een grote tent. Gevuld met boze havenwerkers en vakbondslui. Ze willen geld zien. Pensioengeld. Voor de gelegenheid hebben de actievoerders het Aegonplein omgedoopt tot ‘Beklemd vermogenplein’. Dat geld is bij elkaar gespaard door 60.000 havenlieden uit Rotterdam, Amsterdam en Vlissingen in het voormalige havenpensioenfonds PVH.

In de kas van Optas Pensioenen zit een bedrag van 768 miljoen euro, dat niet direct nodig is voor het betalen van pensioenen. De actievoerders zijn boos op Optas Pensioenen. Hoofdlijnen voor een nieuwe Pensioenwet. Vastgesteld 10 maart 2008 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1 heeft over de brief d.d. 10 december 2007 van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de gang van zaken bij de verkoop van optas NV aan AEGON Nederland (28 294-32) de navolgende vragen ter beantwoording aan de regering voorgelegd. Deze vragen, alsmede de daarop op 10 maart 2008 gegeven antwoorden, zijn hieronder afgedrukt. De voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, De Wit. Nieuwe acties tegen AEGON en OPTAS om havenpensioen - CNV Vakmensen. Weer protest van haven tegen Aegon. Commotie rond verkoop Optas. NOS: Pensioendeskundige over pensioenen havenarbeiders.

Verzekeraar AEGON als heler. Concurrentie neemt toe voor Rotterdamse haven. Zuid limburg in balans 01-12-2011. Detail. Er is geen zeeschip meer te zien in de Amerikahaven - Archief. The Performance of Seaport Clusters; A Framework to Analyze Cluster Performance and an Application to the Seaport Clusters of Durban, Rotterdam and the Lower Mississippi. De tijd van Ketelbinkie komt nooit meer terug - Archief.

Universiteit Nyenrode

MN - Home. UvA klopt opnieuw aan bij het grootkapitaal. MN sponsort leerstoel Pension Economics aan de UvA. MInt Amsterdam - Macroeconomics and International Economics. Me Judice - Roel Beetsma over de grote overheid. (pdf)SUMMARY OF DEFENDANTS' MANIPULATION OF THE ENERGY MARKETSAND VIOLATIONS OF THE COMMODITY EXCHANGE ACT. Enfoptiveruscomplaint072408. Optiver schikt in manipulatiezaak. Johann Kaemingk. Optiver - financial derivatives trading firm, Rector magnificus opent Amsterdamse beurs. De academische ambities van handelshuis Optiver. Boom NYSE Euronext optiver. Rector Magnificus opens Amsterdam stock exchange. Optiver supports UvA education and research into financial markets. Accf Amsterdam Centre For Corporate Finance.

A.W.A. Boot. Econoom Arnoud Boot benoemd tot lid WRR. Amsterdam Centre For Corporate Finance. Hoe economen gekocht worden. 31 October 2011 Nyenrode Business University celebrates 65th anniversary. Nyenrode Business Universiteit viert 65-jarig bestaan. Nyenrode opent beurs met gongslag - Nyenrode Business Universiteit.