background preloader

Ontvlechting -unbundling-

Facebook Twitter

Unbundling the University. Together with Universities UK and IPPR, Pearson Education have launched what David Kernohan calls an ‘advertorial’ for for-profit higher education.

Unbundling the University

The ‘report’, An Avalanche is Coming, is written by Sir Michael Barber, Katelyn Donnelly and Saad Rizvi all part of Pearson Education. It sets out the ‘disruption’ and ‘unbundling’ of the functions of universities that will be brought about by the globalisation of higher education and new technologies for the delivery of content. It sets these changes in the the context of a depressed global economy where the aspirations of higher education are difficult to afford in the face of spiralling costs. Sir Michael is an ‘expert’ in the field of ‘deliverology’, having previously worked for McKinsey.

His move to Pearson followed directly from his role on the Browne Review. Sir Michael and his colleagues make no reference to broader issues of inequality, but they do believe that the graduate premium may be under pressure. Why we should fight outsourcing at universities. Why Anti-outsourcing is Back at Sussex University A shorter version of this is p osted as ‘This is why we should fight outsourcing at universities’ on.

Why we should fight outsourcing at universities

The rhetoric which surrounds MOOCs can distract us from the broader project of ‘unbundling’ the University in pursuit of profit. Internet delivered higher education is described by some in revolutionary terms, providing access to education for poor people or remote populations.

The rhetoric which surrounds MOOCs can distract us from the broader project of ‘unbundling’ the University in pursuit of profit

Trajectum: *Plan: deel personeel gaat over van faculteit naar dienst. Bijna 350 medewerkers die nu officieel deel uitmaken van een faculteit komen per 1 januari 2014 organisatorisch onder de HU Diensten te vallen.

Trajectum: *Plan: deel personeel gaat over van faculteit naar dienst

Deze ‘overstap’ heeft geen consequenties voor de arbeidsvoorwaarden of rechtspositie terwijl de werkplek en werkzaamheden ‘vooralsnog’ hetzelfde blijven. Dit maakt het college van bestuur bekend in een intern nieuwsbericht op Sharepoint. Plan: deel personeel gaat over van faculteit naar dienst. Bijna 350 medewerkers die nu officieel deel uitmaken van een faculteit komen per 1 januari 2014 organisatorisch onder de HU Diensten te vallen.

Plan: deel personeel gaat over van faculteit naar dienst

Deze ‘overstap’ heeft geen consequenties voor de arbeidsvoorwaarden of rechtspositie terwijl de werkplek en werkzaamheden ‘vooralsnog’ hetzelfde blijven. Dit maakt het college van bestuur bekend in een intern nieuwsbericht op Sharepoint. Het gaat om ondersteunend en beheerspersoneel (OBP) dat in dienst is van de faculteiten. De centrale medezeggenschapsraad (CMR) moet nog met het plan instemmen; het staat voor woensdag 13 november op de agenda. De gedachte achter deze organisatorische verhuizing is dat er een duidelijkere scheiding tussen de primaire taken (onderwijs en onderzoek) en de ondersteuning moet komen. Trajectum: *Raad akkoord met 'ontvlechting' bij personeel. De ‘overstap’ van een deel van de medewerkers van de faculteiten naar de HU diensten kan doorgaan.

trajectum: *Raad akkoord met 'ontvlechting' bij personeel

De centrale medezeggenschapsraad (CMR) is woensdagmiddag akkoord gegaan met het plan van het college van bestuur. Het gaat om bijna 350 leden van het ondersteunend en beheerspersoneel (OBP) die nu officieel in dienst zijn van de faculteiten. Zij worden met ingang van 1 januari 2014 organisatorisch ondergebracht bij een van de zes HU diensten. Deze ‘ontvlechting’ van kerntaken (onderwijs en onderzoek) en ketentaken (ondersteuning) moet leiden tot een harmonisering en bezuiniging van de ondersteunende diensten. Daardoor kan er meer geld naar het onderwijs. Raad akkoord met 'ontvlechting' bij personeel.

De ‘overstap’ van een deel van de medewerkers van de faculteiten naar de HU diensten kan doorgaan.

Raad akkoord met 'ontvlechting' bij personeel

Trajectum: Personeel protesteert tegen bezuinigingen. Medewerkers bij twee instituten van de faculteit Maatschappij en Recht zijn de bezuinigingen en veranderingen binnen de HU beu.

trajectum: Personeel protesteert tegen bezuinigingen

Zij willen hier niet meer aan meewerken. De instituutsdirectie heeft inmiddels besloten om een aantal ontwikkelingen ‘op een lager pitje’ te zetten. Het personeel besloot vorige week donderdag de hakken in het zand te zetten tijdens een personeelsbijeenkomst van het Instituut voor Social Work en het Instituut voor Ecologische Pedagogiek van de locaties Amersfoort en Utrecht. Dertig vertegenwoordigers kwamen bij elkaar in Amersfoort en stellen in een brief aan de faculteitsdirectie ‘dat de rek er totaal uit is voor wat betreft het draagvlak voor nieuwe plannen’. Aanleiding voor het protest is de aankondiging dat het Instituut voor Social Work een fors tekort heeft dat door bezuinigingen moet worden opgelost.

Binnen de twee instituten circuleert een pamflet dat inmiddels door zo’n 120 docenten en ondersteunend personeel is ondertekend. Marco van Stralen (MarcovanStralen) sur Twitter. Forse financiële meevallers, maar bezuinigen blijft nodig. Het exploitatietekort van de HU over het jaar 2013 komt stukken lager uit dan gedacht.

Forse financiële meevallers, maar bezuinigen blijft nodig

Er is geen gat van 15,9 miljoen in het huishoudboekje, zoals eerder was begroot, maar slechts van 3,1 miljoen. Toch moet er onverminderd worden bezuinigd op ondersteunend en beheerspersoneel (OBP). Dat bleek tijdens de presentatie van de jaarcijfers van de hogeschool op donderdag 24 april door Anton Franken, lid van het college van bestuur. In een halfvolle collegezaal op de faculteit Economie en Management benadrukte hij dat het gaat om voorlopige cijfers omdat de raad van toezicht ze nog moet goedkeuren. Aangetekend moet worden dat de verkoop van het pand Oudenoord 700 niet in deze cijfers is verwerkt: dit brengt het tekort over 2013 nog verder terug tot twee ton.

HerfstakkoordDe HU heeft vorig jaar forse meevallers mogen incasseren. Strenger regime bij bezuinigingen ondersteunend personeel. De HU moet in 2014 een extra tandje bijzetten om de geplande bezuinigingen op het ondersteunend en beheerspersoneel (OBP) te halen.

Strenger regime bij bezuinigingen ondersteunend personeel

Daartoe worden vacatures bij het ondersteunend personeel niet meer automatisch opgevuld en tijdelijke aanstellingen alleen onder bepaalde voorwaarden verlengd. Dit heeft het college van bestuur besloten nadat uit de cijfers bleek dat de voorgenomen bezuinigingen op het OBP vorig jaar bij lange na niet zijn gehaald. ‘In 2013 zijn de bezuinigingen niet zo snel gegaan als we gehoopt hadden’, legt collegelid Jan Bogerd uit in een toelichting. ‘Dat geldt over de volle breedte van de HU, dus bij alle diensten en faculteiten. Als we nu niks doen, dan wordt het gat met wat we uiteindelijk willen realiseren steeds groter. College: al het ondersteunend personeel bij HU Diensten.

Het college van bestuur wil op korte termijn al het ondersteunend en beheers personeel (OBP) onderbrengen bij de HU Diensten. Dit betekent dat – net als bij een eerste ronde – naar schatting enkele honderden OBP’ers een andere leidinggevende krijgen. Zij blijven op de faculteiten werken. Dat maakte het college woensdag 14 mei bekend in een bericht op Sharepoint (inloggen nodig). De versnelling van deze zogenoemde ontvlechting moet nog worden goedgekeurd door de Hogeschoolraad. Die buigt zich woensdag 11 juni over de plannen.

UitzonderingenHet college maakt een aantal uitzonderingen. In de periode van 2013 tot en met 2016 wordt een reductie van twintig procent op het totale budget van het OBP doorgevoerd. BezuinigingenDoor deze operatie moet er een duidelijkere scheiding ontstaan tussen de primaire taken (onderwijs en onderzoek) en de ondersteuning vanuit het OBP. 'Ontvlechting' ondersteuners gaat door. De laatste groep ondersteunend en beheerspersoneel (OBP), die nu nog in dienst is bij de faculteiten, kan organisatorisch worden ondergebracht bij de HU Diensten. De Hogeschoolraad (HSR) heeft woensdagmiddag 25 juni ingestemd met deze zogenaamde 'ontvlechting tweede fase'. Deze 230 medewerkers krijgen met ingang van 1 juli aanstaande een andere leidinggevende, maar blijven doorgaans hetzelfde werk doen op de faculteit.

Het college van bestuur heeft in 2012 besloten om het ondersteunend personeel zoveel mogelijk onder te brengen bij de HU Diensten. Deze scheiding van kerntaken (onderwijs en onderzoek) en ketentaken (ondersteuning) moet leiden tot harmonisering en bezuinigingen bij de ondersteunende diensten. Hierdoor moet er een betere kwaliteit worden geleverd voor minder kosten en komt er meer geld beschikbaar voor het onderwijs.

Tracetum: *'Ontvlechting' ondersteuners gaat door. De laatste groep ondersteunend en beheerspersoneel (OBP), die nu nog in dienst is bij de faculteiten, kan organisatorisch worden ondergebracht bij de HU Diensten. De Hogeschoolraad (HSR) heeft woensdagmiddag 25 juni ingestemd met deze zogenaamde 'ontvlechting tweede fase'. Deze 230 medewerkers krijgen met ingang van 1 juli aanstaande een andere leidinggevende, maar blijven doorgaans hetzelfde werk doen op de faculteit. Het college van bestuur heeft in 2012 besloten om het ondersteunend personeel zoveel mogelijk onder te brengen bij de HU Diensten.

'Ontvlechting' ondersteuners gaat door. Ontvlechting: rijdende trein mag je stoppen. Woensdag 25 juni 2014 heeft de Hogeschoolraad HU (HSR) ingestemd met de 'ontvlechting 2de fase'. HSR Fractie MUST stemde tegen en kan deze instemming niet ‘verkopen’ aan haar achterban. De fractie legt het uit: De instemming met de 'ontvlechting tweede fase' heeft tot gevolg dat zo'n 230 extra ondersteunend medewerkers ondergebracht worden bij HU Diensten en dus niet langer voor de faculteiten werken (zie eerdere berichtgeving van Trajectum hierover). De ontvlechting is volgens het College van Bestuur een randvoorwaarde om de vervolgstap, het 'harmoniseren', te kunnen zetten. Fractie MUST kan zich hier gedeeltelijk in vinden.

De fractie vindt het raar dat er al randvoorwaarden worden gerealiseerd voor een verandering die nog niet gepland is. Ondersteuners bang voor ontslagen. Ondersteunend personeel van de HU kampt met de operaties als ‘ontvlechting’, ‘harmonisatie’ en bezuinigingen. De Personeelsraad heeft een extra vergadering uitgeschreven. Een deel van het personeel is bang om zijn of haar baan te verliezen. Dat blijkt uit een rondgang langs ondersteunend- en beheerspersoneel (OBP) van Trajectum (zie het nieuwe nummer dat dinsdag 11 november in de bakken ligt).

De Personeelsraad bevestigt deze observaties. Trajectum 14/15 #03 by Trajectum. Grote opkomst bij extra vergadering Personeelsraad. Zeker tweehonderd ondersteuners waren aanwezig bij de extra bijeenkomst van de Personeelsraad van HU Diensten dinsdagmiddag 18 november. Personeelsraad HU Diensten stapt op. De Personeelsraad (PR) van de HU Diensten is maandag 14 december opgestapt. Daarmee is ‘het vertrouwen in de directie HU Diensten als overlegpartner van de raad opgezegd’, staat in een verklaring. De PR is de medezeggenschapsraad van het personeel bij HU Diensten. De negen gekozen leden hebben unaniem besloten om hun functie neer te leggen. Aanleiding tot deze beslissing is de geringe bereidheid van de HU-directie tot overleg, stelt (inloggen) de raad. Illustratief is dat maandag ‘zonder inhoudelijke redenen’ een gepland overleg zou zijn afgezegd. Cvb-voorzitter: 'Reorganisatie was wellicht beter geweest'

De bezuinigingen bij HU Diensten hadden wellicht beter door middel van een korte reorganisatie kunnen gebeuren, dus niet via natuurlijk verloop over een periode van vier jaar. Dat zegt collegevoorzitter Jan Bogerd. Bogerd, in een kort interview met Trajectum: ‘Achteraf realiseer ik me dat we daarmee een periode van vier jaar onzekerheid voor mensen in de lucht houden. Dat is misschien niet zo’n goede keuze geweest. Wellicht hadden we beter voor een formele reorganisatie kunnen kiezen: met gedwongen ontslagen, maar met een periode van pijn voor korte duur.’

Dit voortschrijdend inzicht duikt ook op in een lijst met vragen en antwoorden (Q&A) die is opgesteld naar aanleiding van een kritisch artikel in NRC Handelsblad. KwaliteitsverliesDeze opstelling lijkt een kentering in het denken over de manier van bezuinigen. Reconstructie: Cvb-voorzitter: ‘Verticale aansturing kan echt niet meer' Bussemaker: meer tijd nodig voor Kamervragen over HU. Huisaccountant speurt naar fraude hogeschool na publicatie NRC. College van bestuur: faculteiten opheffen. In gesprek met college over plan tot afschaffen faculteiten. Loes Berendsen stopt als faculteitsdirecteur. HU doet onderzoek naar 'datalek' Advies: nog niet instemmen met opheffen faculteiten – Trajectum. Advies: trek besluiten over opheffen faculteiten in – Trajectum. Opheffing faculteiten definitief per januari 2017. Veel kritiek op reglement voor opheffing faculteiten – Trajectum. Univers: Zorgen over bezuinigingen universiteit.

Tilburg University - BEST: Building Excellent Support at Tilburg University. Verlies 58 fte als gevolg van BEST. Becking: ‘Reorganisatie gaat veel van ons vragen’